Nyheter

De står i frontlinjen mot koronaviruset

Hver dag utsetter de seg for fare, for å begrense smittefaren til resten av befolkningen. Møt to av sykepleierne på koronalegevakten i Moss.

Bilde 1 av 4

Så langt har over 60 personer testet positivt for koronavirus i Moss. To av de smittede har dødd. Kommunen forventer at tallene vil stige. Det samme vil presset på de ansatte innenfor helsesektoren.

Kommunens første forsvarsrekke mot viruset er koronalegevakten.

Der jobber helsearbeidere til alle døgnets tider. Gjennom et helt døgn er det rundt 22 ansatte på vakt.

– De er en fantastisk gjeng med en enorm arbeidsvilje. Alle ønsker å bidra, forteller avdelingsleder Henriette Brattberg.

Helene Bungum (til venstre) og Cecilie Feiner Høyland er to av sykepleierne på koronalegevakten i Moss.

Helene Bungum (til venstre) og Cecilie Feiner Høyland er to av sykepleierne på koronalegevakten i Moss.

Har nærkontakt med smittede

Personalet som har blitt hentet inn til koronalegevakten har ulik faglig bakgrunn. Noen er sykepleiere innenfor rus og psykiatri, mens andre til daglig jobber på den ordinære legevakten.

En av dem som tilhører den siste gruppen er Helene Bungum, som har jobbet på koronalegevakten i Moss siden oppstarten 9. mars.

Hun forteller at de første dagene var det både spennende og litt skummelt å dra på jobb.

– I starten visste vi ikke helt hva vi gikk til, sier hun.

I dag har rutinene blitt satt. De ansatte, inkludert ledelsen, har lært mye på kort tid. Likevel legger ikke helsesykepleier Cecilie Feiner Høyland skjul på hun fortsatt går på jobb med en viss bekymring for å bli smittet.

– Hvis du ikke er bekymret, så glemmer du å gjøre ting ordentlig, sier hun.

Hun jobber hovedsakelig på den lokale helsestasjonen til daglig, med nå har hun blitt omplassert til koronalegevakten.

Viktig arbeid

Høyland og Bungum er to av sykepleierne som tester personer for koronavirus. Hver dag ikler de seg smittevernfrakk, hansker, munnbind, visir og hårnett, og møter potensielt smittede pasienter.

Prøvene de samler inn bidrar til å kartlegge koronavirusets eksponering i mosseregionen. Folk som tester positivt blir satt i isolasjon og deres nærkontakter blir kontaktet. Denne kartleggingen er essensiell for kommunens smittevernsarbeid.

Virustesten gjennomføres med en bomullspinne. Den skal både føres ned i svelget og opp i nesen. Langt opp i nesen. Der skal den roteres og holdes i 10-15 sekunder.

– Jeg pleier å si til dem som skal testes at de kan velge hvor vi skal ta pinnen først, spøker Høyland.

Hver dag testes rundt 60 personer på koronalegevakten i Moss. Her demonstrerer Cecilie Feiner Høyland (til venstre) og Helene Bungum hvordan det gjøres.

Hver dag testes rundt 60 personer på koronalegevakten i Moss. Her demonstrerer Cecilie Feiner Høyland (til venstre) og Helene Bungum hvordan det gjøres.

Rørt av takknemligheten

Det er viktig med godt humør på denne arbeidsplassen. De ansatte møter pasientene med et smil, selv om det er gjemt bak et munnbind. Tilbakemeldingene er gode.

– Det er en utfordrende, men givende jobb. Jeg opplever at folk er takknemlige for oss, sier Bungum.

Takknemligheten vises ikke bare blant pasientene.

– Jeg har opplevd at folk som går tur forbi her har vist hjertetegn med hendene til oss. Det er veldig rørende, forteller hun.

DEBATT: Takk til våre helsearbeidere

Hjelper opptil 80 personer om dagen

Det er ikke bare folk som skal testes for koronavirus som kommer til koronalegevakten, som holder til i de gamle lokalene til nedlagte Solli skole. Også innbyggere med luftveissymptomer som trenger legevakttilsyn blir sendt til dit. Til dette formålet har de to mottaksrom.

I tillegg reiser sykepleierne regelmessig ut til hjemmetesting rundt omkring i distriktet, hos folk som av ulike grunner ikke selv kan møte opp på koronalegevakten.

Dem som møter opp – utelukkende etter avtale – blir testet utendørs. Dette for å minske risikoen for smitte. Hver dag fylles den gamle skolegården opp av biler på rekke og rad. Testingen fungerer i praksis som en drive-through, men i stedet for å plukke opp mat legger folk igjen en dose med sekreter som skal analyseres.

På en gjennomsnittlig dag testes rundt 50 til 70 personer for koronavirus på legevakten. I tillegg til dem som kommer for legevaktkonsultasjoner, anslår prosjektleder Anne Lise Hagaseth at de daglig hjelper i underkant av 80 personer.

Alle kommuner i regionen bidrar

Koronalegevakten er til vanlig bemannet av fem til syv sykepleiere og to-tre leger på dag- og kveldstid. Om natten er det to sykepleiere og én lege til stede.

Kommunene som sogner til mosseregionens legevakt (Moss, Våler, Råde og Vestby) bidrar alle med personell. Det inkluderer fem sykepleiere fra Vestby og én lege hver fra Våler og Råde. I tillegg er avdelingsleder Henriette Brattberg selv fra Råde.

– Det setter vi stor pris på, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

LES OGSÅ: Forventer 21.000 smittede i Moss

Dugnad for å skaffe nok utstyr

Siden oppstarten mandag 9. mars har behovet for både bemanning og utstyr økt. Det har kommet på plass underveis, og nå mener både kommunen og de ansatte at situasjonen er under kontroll. Men det har ikke alltid vært slik.

18. mars kalte Therese Evensen, Moss kommunes kommunikasjonsleder, situasjonen rundt mangel på utstyr «kritisk».

– Det har vært en bekymring for at det ikke skulle gå, men vi har klart å teste alle hver dag, forteller avdelingsleder Brattberg.

Testutstyret kommer hovedsakelig fra sykehuset, som må fordele dette til kommunene. For å øke mengden utstyr som koronalegevakten i Moss har tilgjengelig, har lokale fastlegekontor også bidratt med testutstyr.

– Det har vært en enorm dugnad, forteller Brattberg.

Koronalegevakten skal for øvrig snart bli en del av den nye koronaklinikken på Peer Gynt helsehus i Moss. Les mer om det her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: