Nyheter

Borgarting: Kvinne påførte 48 hunder, ti katter og fem kaniner langvarig lidelse

En kvinne i 50-årene er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel for dyremishandling etter at Mattilsynet fant mange dyr i dårlig forfatning hos henne.

– Etter lagmannsrettens syn er denne saken et alvorlig brudd på dyrevelferdsloven. Det dreier seg om svært mange dyr, til sammen 48 hunder, ti katter, fem kaniner, som alle er påført langvarig lidelse, vanskjøtsel og stress av ulik karakter, står det i dommen fra lagmannsretten som kom denne uken, skriver Moss Avis.

Det var i 2018 at Mattilsynet mottok en anonym bekymringsmelding om forholdene på gården i Råde. Til sammen fant Mattilsynet 48 hunder, ti katter og fem kaniner under tilsyn på gården. 48 av hundene sto i bur mesteparten av døgnet. Disse var tilgriset med avføring og urin, og mange av hundene var i dårlig forfatning.

Rommene og burene der kattene og kaninene ble holdt var også tilgriset av urin og avføring.

Kvinnen ble i september i fjor dømt til ett år og to måneders fengsel, samt forbud mot å ha omsorg for dyr i ti år. Lagmannsretten reduserte fengselsstraffen med én måned, men kom samtidig fram til at forbudet mot å ha omsorg for dyr ikke bør tidsbegrenses.