Nyheter

Har bygget om kontorer og ventesone til kreftbehandlingsrom

Behovet for mer plass gjør at Sykehuset Østfold har tatt nye grep for å utvide kapasiteten.

Tirsdag 5. desember åpnet sykehuset en ny sengepost med plass til 18 pasienter.

– Sykehuset er fullt, og selv om 18 nye senger ikke løser problemet, vil det gi oss en økt sengekapasitet som vil hjelpe oss på kort sikt, sa sykehusdirektør Hege Gjessing da.

På lillejulaften kunne sykehuset melde at nok en utvidelse var gjennomført. Da var fem nye behandlings- og undersøkelsesrom for kreftpasienter straks klare til bruk.

– Vi har et stort behov for behandlingsplasser, og selv når vi tar de nye rommene i bruk, er vi avhengig av å ha åpent fra klokken 08.00 til 21.00 fire dager i uken. Det er mange pasienter som trenger behandling, sier avdelingssjef Andreas Stensvold.

Avdelingssjef Andreas Stensvold, sykepleier Inger Karin Thomassen, seksjonsleder Elisabet Holm og seksjonsleder Hanne-Guro Gellein i et av de nye rommene på sykehuset.

Barnevennlig

De fem rommene var tidligere to legekontorer og ventesone. Her skal nå kreftpasienter få cellegiftbehandling. I tillegg har ett av rommene blitt til et samtalerom.

– At vi har fått et eget rom hvor vi kan ha en rolig samtale med pasient, er vi veldig glade for. Rommet er også innredet slik at det er barnevennlig. Det er viktig når vi har barn som pårørende her, sier seksjonsleder Elisabet Holm.

Ved siden av samtalerommet, er det et nytt behandlingsrom med to behandlingsstoler. Dette rommet skal i hovedsak brukes til pasienter som er med i kliniske studier.

Antall kliniske studier innen kreftområdet øker og stadig flere får tilbud om å bli med på eksperimentelle behandlinger.

Slik ser det nye samtalerommet ut.

– Utviklingen av nye medikamenter og behandlingsformer for kreft, går raskt fremover. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste. Vi ser at mange kreftpasienter takker ja til å bli med i slike studier, sier Stensvold.

Det tidligere beredskapsrommet i sykehuset er også bygget om. Rommet har blitt til tre nye konsultasjonsrom for kreftavdelingen.

– Vi gleder oss til å ta i bruk alle rommene. Dette er utrolig bra for pasientene våre. Og at vi får mer plass, vil lette arbeidshverdagen for medarbeiderne i avdelingen også, sier avdelingssjefen.

30 ultralydundersøkelser om dagen

Sykehuset Østfold har iverksatt et eget prosjekt på bakgrunn av behovet for mer plass, både til både døgnplasser og poliklinikk. Dette grepet er et ledd i det arbeidet.

Fra før har omdisponeringer på sykehuset og bygging av et modulbygg med kontorplasser gjort det mulig å frigi areal til mer pasientbehandling innenfor flere fagområder. Sykehuset i Moss har fått ni nye behandlingsrom. Totalt vil sykehuset på Kalnes få 25 nye behandlingsrom. Ni er allerede tatt i bruk, pluss de fem rommene på kreftavdelingen.

Jordmor Tanja Lybæk i det nye ultralydrommet.

I tillegg har også kvinneklinikken fått to nye rom som ferdigstilles nå. Her har et stort rom som tidligere var kontorområde for leger, blitt til to rom som nå vil bli jevnt besøkt av gravide kvinner.

Det ene rommet skal brukes ved registrering av hjertefrekvensen til fosteret, mens i det andre rommet skal det gjøres ultralydundersøkelser.

– Etter at vi begynte med tilbudet om tidlig ultralyd, har vi doblet antall ultralyder. Da var det helt nødvendig med mer plass, sier jordmor Tanja Lybæk.

Nå har avdelingen til sammen tre rom som brukes til ultralydundersøkelser, og daglig er det omtrent 30 gravide som undersøkes med tidlig ultralyd eller rutineultralyd.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

---

Sykehuset Østfold

  • Sykehuset Østfold har virksomheter i en rekke kommuner, men sykehusene ligger i Moss og på Kalnes i Sarpsborg.
  • De er områdesykehus for godt over 300.000 innbyggere i Østfold (pluss Vestby kommune).
  • Ved inngangen av 2022 hadde de 5.777 medarbeidere. Det gjør sykehuset til en av de største arbeidsplassene i regionen.
  • Sykehuset Østfold eies av Helse Sør-Øst, som igjen eies og styres av Helse- og omsorgsdepartementet.

---

Mer fra Dagsavisen