Nyheter

Har flere pasienter enn de har plass til - mange må ligge i korridorene

Sykehuset Østfold har hatt stor pågang av pasienter denne sommeren, uten at de vet hvorfor.

Sykehuset Østfold forsøker å plassere pasienter på rom med andre før de tyr til sengeplasser i korridorene. Men med dagens situasjon er det ikke til å unngå korridorpasienter, forklarer en av sykehusets klinikksjefer (illustrasjonsfoto).

Klokken 09.30 fredag hadde sykehuset et overbelegg på 35 pasienter. Det betyr i korte trekk at det var 35 flere pasienter enn de hadde sengeplasser til.

– Sykehuset har hatt økt pågang av pasienter til akuttmottaket gjennom våren og i sommer, og vi har et betydelig overbelegg av pasienter i døgnområdene, forteller klinikksjef Tom Nordby ved klinikk for kirurgi.

Med høyt overbelegg kan vi ikke unngå at pasienter må ligge på korridor,

—  Tom Nordby, klinikksjef på Sykehuset Østfold

Det er i hovedsak medisinske døgnområder som har overbelegg. Sykehuset har ingen god forklaring på hvorfor de har hatt så mange pasienter den siste tiden.

– Det er ingen spesielle sykdommer eller tilstander som utpeker seg, så vi kan ikke se noen spesifikk årsak til at så mange trenger sykehusinnleggelse. I likhet med mange andre sykehus har vi fått en økt tilstrømning av pasienter innen alle de indremedisinske fagområdene som hjerte, infeksjon, geriatri og lungemedisin i tillegg til nevrologi, sier Nordby.

Fredag hadde sykehuset 10 pasienter som måtte ligge på korridor.

– Så langt det lar seg gjøre benytter vi ledig kapasitet ved andre fagområder i sykehuset og legger to pasienter på samme rom, men med høyt overbelegg kan vi ikke unngå at pasienter må ligge på korridor, sier klinikksjefen.

Sykehuset Østfold Kalnes sto klart i 2015. Det ble fort klart at det var underdimensjonert.

Skal bygges ut

Siden mars i år har Helsedirektoratet sluttet å komme med jevnlige oppdateringer om hvor mange innlagte koronapasienter landets sykehus har. Ved Sykehuset Østfold var status per fredag følgende: 17 koronapasienter, hvorav én lå på intensivavdelingen.

Sykehuset har tidligere forklart at pasientene som blir innlagt med covid-19 nå vanligvis blir mindre syke enn tidligere.

Med andre ord er ikke koronaviruset en forklaring på hvorfor sykehuset har så høyt overbelegg om dagen.

Sykehuset Østfold har lenge fått kritikk for at det nye sykehuset på Kalnes ble bygget med for få sengeplasser i 2015. Beregningsmodeller viser at behovet for sykehusinnleggelser i Østfold vil øke framover, uavhengig av covid-19. I en rapport fremkommer det at den somatiske døgnkapasiteten til Sykehuset Østfold ligger langt under det faktiske behovet. I framskrivingen av sykehuset er det beregnet en manglende kapasitet på 60 senger i 2020, 80 senger i 2025 og 100 senger i 2030.

Derfor har Helse Sør-Øst, som eier Sykehuset Østfold, gitt grønt lys for å bygge ut kapasiteten på Kalnes.

I første rekke skal sykehuset bygge om deler av 2. etasje, for å gjøre om kontorer, møterom og fagbibliotek til 18 nye sengeplasser. Disse skal være klare til bruk i 2022, men vil ikke være nok til å dekke behovet som er i dag.

Et nytt somatikkbygg planlegges å bygges i 2026.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.