Nyheter

Gir en ny dimensjon til hverdagen

Personalpartner har drevet med arbeidsinkludering i Moss, Råde og Våler i over 30 år. Torsdag kom Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, Jon-Ivar Nygård (Ap), ordfører i Fredrikstad og flere lokale Ap-politikere på besøk.

Den store bedriften – som er eid av Moss, Råde og Våler kommune – innbefatter 53 ordinært ansatte, 90 arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid, 190 tiltaksplasser gjennom oppfølgingstiltak, 45 tiltaksplasser gjennom arbeidsforberedende trening og 21 lærekandidater.

Inkludering i sentrum

Personalpartner oppgave er å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som, av flere grunner, står utenfor det ordinære arbeidslivet i Mosseregionen. Dette er i tråd med kommunens levekårsplan, hvilket har som mål å fremme nettopp arbeidsmiljø, tilhørighet og inkludering.

I tillegg er Personalpartner sertifisert av European Quality in Social Services siden 2009, som er et initiativ innen utvikling, promotering, anerkjennelse og sertifisering i tråd med de europeiske kravene for kvalitet på sosiale tjenester. Dette skal sikre og øke kompetansen og kvalitetssikringen om prosesser i offentlige og private selskaper.

For et enkeltmenneske er det sentralt å ha følelsen av mestring, å være en del av et prosjekt og delta i samfunnet.

—  Pål Nygaard, ansatt i DeleteIT

Mange arbeidsoppgaver

Personalpartner har utviklet seg i mange retninger de siste årene. For øyeblikket drives det blant annet vaskeri, renholdsarbeid, bakeriutsalg, bruktmarked, snekker- og vaktmestertjenester, redesignverksted samt at kantinen på Malakoff videregående skole drives av Personalpartner.

I tillegg er det blitt opprettet en bedrift, DeleteIT, som tilbyr tjenester som transport, ulike typer sletteoppdrag, demontering og montering, kildesortering, feilsøking, oppsett av datamaskiner og kundebetjening.

Miljøtanke

Ideen bakom DeleteIT er, på en miljømessig og trygg måte, å kunne tilby kunder å bli kvitt datamaskiner og telefoner. Moss Dagblad møter på Pål Nygaard, som fikk slag i en alder av 43 år grunnet stress knyttet til den gamle arbeidsplassen. Nå, etter sju år med hardt arbeid for å komme seg tilbake, jobber mossingen hos DeleteIT. Han lovpriser arbeidsplassen:

– Dette er et veldig fint sted å jobbe. Hele initiativet til Personalpartner er til stor hjelp for mange. Jeg hadde for eksempel blitt sprø av å måtte gå rundt hjemme, uten mål og mening.

Nygaard legger til at å være en del av samfunnet – ved å stå opp om morgenen, gå på jobb, stå på og ta seg velfortjent fri i helger – er sentralt for selvfølelsen og det å ha et godt liv.

– For et enkeltmenneske er det sentralt å ha følelsen av mestring, å være en del av et prosjekt og delta i samfunnet. Det er nettopp dette Personalpartner tilbyr oss ansatte, og det setter jeg stor pris på, forteller han.

Pål Nygaard har jobbet i DeleteIT siden januar i år. For sju år siden ble han rammet av et slag. Nå er han derimot fulltidsansatt og styremedlem i Slagforbundet.

Ønsker å jobbe

Nygaard understreker at det er mange som har lyst til å bidra, men ikke vet hvordan man kommer seg inn på arbeidslivet:

– Det finnes masse verdifull arbeidskraft rundt omkring Norge som ikke blir brukt. Derfor er tiltak som Personalpartner både bra for samfunnet, økonomien og – ikke minst – oss enkeltmennesker. Vi står ikke lenger utenfor samfunnet når vi jobber her.

Nygaard er selv en svært aktiv mann. Til uken drar han, sammen med Norsk forening for slagrammede, hvor han er styremedlem, til Arendalsuka for å spre kunnskap og bevissthet om slag.

Alt vi gjør, gjøres med knallhard innsats og mål om å kunne vise til kvalitet i alle ledd.

—  Ann-Monica Strømme Borhaug, daglig leder i Personalpartner

Gode resultater

Personalpartner kan vise til solide resultater. Så langt i 2021 har 72 prosent av dem som kom inn i Personalpartnersystemet gjennom oppfølgingstiltaket, kommet seg videre i jobb. Dette er over måltallet til NAV, som er 65 prosent.

Dette er også et faktum innenfor arbeidsforberedende trening, hvor 55 prosent av deltakerne har endt i jobb eller videre utdanning. Måltallet til NAV i dette henseende er 50 prosent. Attpåtil har seks lærekandidater gjennomført kompetanseprøve.

– Dette er tall vi er veldig stolte av. Alt vi gjør, gjøres med knallhard innsats og mål om å kunne vise til kvalitet i alle ledd, nevner Ann-Monica Strømme Borhaug, daglig leder i Personalpartner.

Arbeiderpartiet møtte opp mannsterke hos Personalpartner. Fra venstre: Ordfører Hanne Tollerud, Jon-Ivar Nygaard, ordfører i Fredrikstad, Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, Shakeel Rehman, Gruppeleder for Moss Arbeiderparti,

Fornemt besøk

Ap-nestleder Hadia Tajik, som fikk en omvisning og innføring i bedriften av Borhaug og andre ansatte, forteller at hun er imponert over alle de forskjellige arbeidsoppgavene som tilbys gjennom Personal partner.

– Dette er et utmerket foretak av kommunen for å fremme et inkluderende arbeidsliv. Dessverre er det mange som faller fra, og derfor er slike tiltak sentrale for å fange opp verdifull arbeidskraft, avslutter Tajik.

Mer fra Dagsavisen