Nyheter

Ap lover gratis SFO for førsteklassinger

Med fire år i regjering skal Ap ha sikret gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger over statsbudsjettet, lover Jon-Ivar Nygård.

Arbeiderpartiet og stortingskandidat Jon-Ivar Nygård går til valg på gratis SFO til alle førsteklassinger etter den første fireårsperioden, og lover at de fra starten vil innføre fem gratis timer i uka. Til venstre, SFO-leder Jonas Krogh-Pedersen ved Kjølberg skole på Selbak.

Valgkampen er i gang, og avtroppende Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) serverer et valgkampløfte han vet at Arbeiderpartiet må holde dersom partiet havner i regjering etter høstens stortingsvalg, der Nygård selv tar plass på Østfoldbenken etter ti år som ordfører.

Gratis SFO innebærer i første omgang fem gratis SFO-timer i uka for alle førsteklassinger. Deretter er planen at ordningen skal trappes opp gjennom fireårsperioden.

– Dette løftet er en del av vår 100-dagersplan, altså saker vi skal prioritere å ta tak i først dersom vi vinner valget. Det er viktig fordi at det i landet fortsatt er cirka 100.000 barn som står utenfor SFO. En del familier tar seg ikke råd eller har ikke råd. Vi ønsker at flere skal få tilgang på SFO-tilbudet og kunne leke med andre barn etter skoletid, og velger da å starte med førsteklassingene, forteller Nygård til Dagsavisen Demokraten.

Når vi sier at alle skal med, er det ikke bare et slagord, men noe vi mener.

—  Jon-Ivar Nygård (Ap), stortingskandidat og avtroppende Fredrikstad-ordfører

– Et dyrt valgløfte

Nygård har invitert oss til sin egen barneskole, Kjølberg skole på Selbak, som vil bli en del av femtimerstilbudet på lik linje med andre Fredrikstad-skoler. Da vil sikkert mange lure på om gratis SFO lar seg finansiere i kommunens eget budsjett, mener han, og svarer på sitt eget spørsmål:

– Svaret er nei. Det skal finansieres over statsbudsjettet, noe Ap har vist i sitt alternative statsbudsjett også for inneværende år. De fem timene koster anslagsvis 250 millioner kroner, cirka 4 millioner i Fredrikstad. Innføring av gratis SFO til alle førsteklassinger er et dyrt valgløfte, som koster et sted mellom 1,2 og 1,9 milliarder kroner totalt og trolig om lag 20 millioner bare i Fredrikstad. Det vil ikke kunne gjøres over ett statsbudsjett. Håpet er at SFO er gratis for alle førsteklassinger etter fireårsperioden, sier Nygård.

Inne i budsjettforslag

Ap ser ordningen som et tiltak for sosial inkludering, der barnas tilgang på SFO det første skoleåret ikke blir styrt av hver enkelt families økonomi. I posisjon vil Ap også jobbe for lavere SFO-pris for alle barn i SFO-alder samt søskenmoderasjon for familier med barn i både barnehage og SFO, ifølge partiets valgprogram.

– Når vi sier at alle skal med, er det ikke bare et slagord, men noe vi mener, slår Nygård fast.

– Men er gratis SFO gjennomførbart?

– Vi har lagt inn penger til det i vårt forslag til alternativt statsbudsjett tidligere, og vil gjøre det også hvis vi får regjeringsmakt til høsten.

– Så du kan love at det ikke bare blir et tomt valgløfte?

– Ja, det kan jeg, for det vet jeg at vi kommer til å bli målt tungt på, så det er helt åpenbart, svarer Nygård.

Høyere formueskatt

Det klinger godt i ørene til Jonas Krogh-Pedersen, som er SFO-leder på Kjølberg skole.

– Vi ønsker at alle barn på Selbak skal få tilbudet og at flest mulig skal være her. Her får de lek og læring i samspill med andre, danner et samhold og får nye relasjoner, påpeker SFO-lederen.

Gratis SFO kan imidlertid ikke bli gratis for staten, ei heller med Ap i posisjon, medgir Nygård. Så hvor skal så Ap ta alle disse milliardene fra?

– Vi prioriterer annerledes enn den sittende regjeringen, og blant annet vil vi ha et høyere nivå på skattlegging av formue hos de aller rikeste. De som har mye må bidra mer til fellesskapet, slutter Nygård.