Nyheter

Lover å kjempe for barn og familie, eldre og klima

Maria Moe (27), født og oppvokst i Råde, har blitt innstilt på førsteplass på Kristelig Folkepartis stortingsliste i Østfold. Om valget går hennes vei, lover hun å vie tid til barn og unge, jobbe videre for en god eldreomsorg og fremme klimasaken.

Moe er på daglig basis politisk rådgiver for Kjell Ingolf Ropstad i barne- og familiedepartementet, men håper å kunne fremme Østfolds interesser om hun kommer inn på Stortinget til høsten.

Lang politisk erfaring

I tillegg til erfaringen fra barne- og familiedepartementet, har Moe lang fartstid i Kristelig Folkeparti. Tidligere var hun politisk rådgiver for helsebyråden i Bergen samt trainee for Kristelig Folkepartis stortingsgruppe. Hun har også vært fylkesleder Kristelig Folkepartis Ungdom i Østfold, så vel som medlem av sentralstyret og internasjonalt ansvarlig i samme organisasjon.

For øyeblikket har hun permisjon fra jusstudiene på Universitetet i Oslo. Ved siden av politikken og studier, har hun jobbet flere år i bank og representert Norge som ungdomskandidat til FNs generalforsamling.

Familier skal kunne ha valgfrihet, fleksibilitet og et langt større rom til å forme sin egen hverdag.

—  Maria Moe, førstekandidat for Kristelig Folkeparti i Østfold

Barn og familie

Da Moss Dagblad møtte Moe på hjemtraktene, var hun i full sving med valgkamp på Karlshus. Lokallaget hadde satt opp stand utenfor Råde Bakeri og folk strømmet til for å høre på den tidligere Kirkeparken-elevens budskap før valget. Hun forteller at det er tre saker som særlig engasjerer henne.

– Barn og familie er utvilsomt viktig for meg. Det at familier skal kunne ha valgfrihet, fleksibilitet og et langt større rom til å forme sin egen hverdag i en hektisk hverdag er, etter min mening, kjempeviktig.

Dette innebærer blant annet lovnader om å skrote tredelingen av foreldrepermisjon og utvide den med fire uker, opprettholdelse av kontantstøtten, makspris på 7000 kroner for totale utgifter til SFO og barnehage, styrke barnetrygden og legge til én ekstra ferieuke per forelder med barn under 10 år, forteller Moe.

Ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge.

—  Maria Moe, førstekandidat for Kristelig Folkeparti i Østfold

Eldreomsorg

Moe legger til at eldre bør bli sett på som en ressurs for samfunnet.

– Vi er nødt til å se på eldre som en ressurs for familier og samfunnet generelt sett, og derfor vil jeg kjempe for å sikre en så god eldreomsorg som mulig. Pårørendestøtte er ett aspekt som står høyt på prioriteringslista.

– Det vi lover er å styrke fellesskap rundt de eldre, sørge for tilgjengelig aktivitetstilbud og styrke eldreomsorgen. Ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge, legger hun til.

Klimasaken

– I tillegg er selvfølgelig klimasaken essensielt i disse dager. Etter den skremmende rapporten som ble lagt fram av FNs klimapanel mandag morgen, er det ingen tvil om at vi må jobbe målrettet for at framtidige generasjoner skal kunne leve et godt liv, utdyper Moe.

For å kunne lykkes på dette feltet, og samtidig opprettholde vårt velferdsnivå, konstaterer hun at internasjonalt samarbeid er basisen.

– Prisavtalen må være fundamentet for å nå klimamålene. Attpåtil har regjeringen, i samarbeid med næringslivet, akademia og miljøorganisasjoner, utarbeidet et veikart som beskriver hvordan utslippene av klimagasser skal kuttes mot null før 2050. Én av punktene tilsier at transportsektoren må være et satsingsfelt. Personbilmarkedet har allerede i stor grad blitt elektrifisert, og nå står tungtransport for tur.

d

Forhåndsstemte i Råde

Moss Dagblad ble med Moe til stemmelokalene ved Råde rådhus for forhåndsstemme. Hun anmoder alle, ung som gammel, å stemme til årets valg.

Kristelig Folkeparti har ligget på rundt 3,8 prosent de siste målingene. Venstre og Miljøpartiet De Grønne ligger også og vaker rundt sperregrensen. Med andre ord, det kommer til å bli et utslagsgivende valg for mange partier.

– Er det lov å spørre hva du stemte?

– Du kan prøve å gjette, avslutter Moe, med et smil om munnen.

Mer fra Dagsavisen