Debatt

Til ungdommen – slipp klimabrølet løs!

Nå er det 2003-kullet som er førstegangsvelgere til Stortingsvalget i september.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bare i Moss gjelder dette 1120 attenåringer.

Det er dessverre velkjent at mange unge ikke stemmer. Det kan skyldes usikkerhet på politikk generelt, at det er vanskelig å forstå politikerspråket og det politiske spillet. Valg av parti kan også være vanskelig å ta stilling til. For mange er politikk noe fjernt som oppleves irrelevant.

Jeg vil oppfordre alle til å lytte til tidsånden: Det er den bevegelsen vi ser på alle kontinenter, nemlig unge mennesker som står opp og krever å få en levelig fremtid på kloden. Vi har sett Greta Thunberg med sine demonstrasjoner - «Fridays for Future» - i protest mot mangel på handling fra de voksne og politikerne for å stoppe klimakrisa. Bevegelsen finnes i 7500 byer og består av 14 millioner ungdommer. Mantraet deres er: «There is no planet B».

Vi har sett Greta Thunberg frese og tordne mot politikere både i FN og EU. Hun ønsker å ansvarliggjøre voksengenerasjonen. Hun har helt rett!

Klimakrisa er over oss og vi kan daglig lese og se reportasjer om dødbringende hetebølger, branner og flommer. Oslofjorden dør og arter forsvinner i et skremmende tempo, da leveområdene deres blir ulevelige. Det er et skremmende og sørgelig scenario.

Vi lever i en tid som krever handling. Den enkleste og beste klimahandlingen du kan gjøre er å stemme Miljøpartiet De Grønne 13. september. Av «basic» kunnskap du behøver om Miljøpartiet De Grønne, er følgende: Vi har tre grunnleggende solidaritetsprinsipper som vår politikk er forankret i. Det er solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Politikken vår bygger på vitenskap og er kunnskapsbasert. Vi står overfor et historisk viktig valg for barn og unges fremtid, for klima, natur og dyr.

Sjekk opp ditt digitale valgkort på Digipost, og møt opp i stemmelokalet og stem.

Godt valg!

Mer fra: Debatt