Nyheter

– Historieløs konstruksjon

Torsdag formiddag gjestet Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum Råde for å snakke med lokale politikere om Viken fylke, å motstå kommunesammenslåing og Råde kommunes framtid.

Vedum – som i en periode gikk på Tomb videregående skole – var tilbake på gamle trakter da han torsdag formiddag var på besøk i Karlshus i Råde. Etter kaffe og rundstykker på Råde Bakeri, var det duket for en politisk samtale med lokale Senterparti-politikere om regionreformen, kommunesammenslåing og Råde kommunes framtid.

Folk føler seg umyndiggjort av reformen.

—  Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Vil oppheve Viken

1. januar 2020 ble Viken fylke etablert som et resultat av tvangssammenslåing av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Høyt på dagsorden for Senterpartiet er å sikre at tvangssammenslåtte fylker får vedtakene opphevet, hvis de vil dette selv.

– For ikke lenge siden besøkte jeg Ål kommune i Hallingdal, som etter regionreformen ble en del av Viken, akkurat som Råde kommune. Dette er to kommuner med vidt forskjellige utfordringer og saker som opptar lokalbefolkningen. Hvorfor skal da disse to kommunene tilhøre samme fylke, spør Vedum retorisk.

– Folk føler seg umyndiggjort av reformen, fortsetter Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Vedum skyter inn at mindre enheter, framfor store konstruksjoner som Viken, sikrer bedre tjenestetilbud for innbyggerne i en kommune.

– Historieløs konstruksjon

Da Akershus, Buskerud og Østfold fylkesting vedtok etableringen av Viken i 2017, var det minimal støtte å finne blant Østfolds innbyggere. Omtrent 20 prosent av befolkningen støttet sammenslåingen.

– Nå har regjeringen gitt oss elleve regioner, tolv politidistrikt, ti fylkesmannsembeter og enda et annet antall stortingsvalgkretser. Den har gitt oss historieløse konstruksjoner som Viken, utdyper Vedum.

Senterparti-lederen nevner at det er gamle Østfold fylke som er identitetsbærende for befolkningen i kommuner som Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss – ikke Viken fylke.

– Hvis vi kommer i posisjon, er det å reversere regionreformen noe av det første vi vil gjennomføre, understreker han.

Hvis vi kommer i posisjon, er det å reversere regionreformen noe av det første vi vil gjennomføre.

—  Trygve Slagsvold Vedum, leder for Senterpartiet

Tvangssammenslåinger vil bli reversert

I tillegg til å reversere regionreformen, ønsker Senterpartiet også å oppheve uønskede kommunesammenslåinger. Fremtidige sammenslåinger skal i så måte være frivillige.

– Hvis én av kommunene åpenbart ikke har ønsket det, og innbyggerne vil reversere sammenslåingen, så skal vi legge til rette for at den delen av en tvangssammenslått kommune skal kunne fortsette som en egen kommune, sier Vedum.

Konsensus om å opprettholde Råde kommune

Råde kommune har i overkant av 7000 innbyggere og et nesten like stort areal som Moss kommune. Med nærhet til storkommunene Moss, Sarpsborg og Fredrikstad, har det i lengre tid blitt snakket om sammenslåing av Råde kommune. Dette har Rådes innbyggere og kommunestyre sagt kontant nei til.

– Råde kommune har god økonomi og godt samhold. Det er, som vi sier i Råde, «tråkig» å ha denne skyggen over oss hele tiden. Så vidt jeg vet er det ingen i Rådes kommunestyre som ønsker sammenslåing med en nabokommune, forteller varaordfører Erling Ek Iversen (Sp).

Råde kommune er godt rustet til framtiden.

—  Varaordfører Erling Ek Iversen

Godt rustet for framtiden

Ek Iversen legger til at Råde er godt skodd for videre vekst.

– Råde har store arealer for framtidig nærings- og boligbygging. I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med nabokommuner om forskjellige kommunetjenester, noe som gjør at Råde kommune er godt rustet til framtiden, avslutter Ek Iversen.

Under pandemien har det dukket opp en ny blomsterbutikk på Karlshus. Pågangen har vært såpass stor at eierne har sett seg nødt til å leie mer plass. Vedum var på besøk hos de nybakte butikkeierne.

---

Kommune- og regionreformen

  • Kommunereformen ble vedtatt av Stortinget i 2015, mens regionreformen ble vedtatt i 2017.
  • Som et resultat av kommunereformen, ble Moss og Rygge kommune slått sammen til én enhet 1. januar 2020.
  • Antallet kommuner i Norge ble redusert fra 426 i 2017, til 356 i 2020.
  • Regionreformen reduserte antall fylker fra 19 til 11 i 2020.
  • Buskerud, Akershus og Østfold ble slått sammen til Viken; Oppland og Hedmark ble Innlandet; Vestfold og Telemark ble ett fylke med samme navn, nemlig Vestfold og Telemark; Vest- og Aust-Agder ble Agder; Sogn og Fjordane og Hordaland ble Vestland; og Troms og Finnmark ble, i likhet med Vestfold og Telemark, slått sammen til ett fylke med samme navn.
  • Fylkene Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland var uberørte av reformen.

---

Mer fra Dagsavisen