Nyheter

Moss kommune nekter å vedta bot etter ulovlig hogst i Vardåsen naturreservat

Kommunen erkjenner ikke straffskyld. Dermed er det duket for et oppgjør i retten.

Fra 23. til 28. januar 2020 ble det gjennomført omfattende hogst av over 500 trær ved Botnertjernet i Vardåsen naturreservat. Arbeidet ble utført på vegne av Moss kommune. Hensikten var å forbedre trafikksikkerheten på stedet.

I ettertid ble kommunen anmeldt. Da etterforskningen var ferdig kom statsadvokaten i Oslo fram til at kommunen hadde brutt loven og delte ut en bot på 500 000 kroner. Det er denne boten som kommunen nå nekter å vedta. Årsaken er at de er uenige i grunnlaget for boten.

– Moss kommune mener at vilkårene for straff ikke er oppfylt i denne saken. Vi mener at hogsten var et nødvendig tiltak som ivaretar formålet med vernet, og som forvaltningsmyndigheten kunne gjennomføre. Saken reiser viktige prinsipielle spørsmål for kommunen som forvaltningsmyndighet, og kommunen ønsker derfor en rettslig prøving i domstolen, sier Torunn Årset, direktør plan, miljø og teknikk.

---

Vardåsen naturreservat

  • Vardåsen (også skrevet Vardeåsen) er en ås langs den ellers flate Rygge-kysten, omtrent to kilometer nord for Larkollen.
  • Toppen er det høyeste punktet i Rygge, med sine 88,6 meter over havet.
  • Vardåsen er et variert skogsområde og et viktig friluftsområde. Området er også et av de mest urørte så nær sjøen i Rygge.
  • Det ligger flere gravrøyser på toppen av åsen.
  • Området ble vernet i 2010.

Kilder: Moss kommune & Miljødirektoratet

---