Nyheter

Moss kommune straffet for miljøkriminalitet - må betale en halv million kroner i bot

Politiet mener lovbruddet kunne vært unngått dersom kommunen hadde hatt bedre rutiner.