Nyheter

Kommuneoverlegen med advarsel til mossinger på 17. mai

Heller ikke i år blir det noe barnetog under nasjonaldagen. – Markeringen er mer risikabel i år, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Koronaviruset vil nok en gang prege 17. mai-markeringen i Moss. Det meste vil foregå digitalt.

– 17. mai blir annerledes også i år. Målet er at vi skal få en flott nasjonaldag, samtidig som vi hindrer koronasmitte, sier ordfører Hanne Tollerud.

Smitteverntiltakene kan endres innen nasjonaldagen, men allerede nå er det klart at det ikke blir noe barnetog.

Ber folk unngå nabolagstog

Kommuneoverlege Kristian Krogshus advarer dessuten mot å gå i små, lokale 17. mai-tog.

– Alle former for 17. mai-tog bør unngås i år, sier han.

Det gjelder også selv om det skulle komme lettelser i koronatiltakene før nasjonaldagen.

– Uansett smittevernnivå frarådes det å ha arrangementer som kan samle mange mennesker. Et lite nabolagstog kan fort føre til større ansamlinger enn folk hadde regnet med. Min oppfordring er derfor: Finn andre måter å feire nasjonaldagen på, sier kommuneroverlegen.

I fjor ble det arrangert enkelte nabolagstog på 17. mai i Moss. Rolf Aaneland var en av arrangørene av «Alby gate-toget» på Jeløy, hvor rundt 30 personer deltok.

– Vi hadde et håp om å gjøre det samme i år, men det ser ikke ut som at det vil være mulig. Det er synd, forteller Aaneland.

Mange barn fikk glede av det lokale nabolagstoget på Jeløy i fjor.

Lover musikk i byen

Det vil likevel være mulig for korps å spille i gatene på nasjonaldagen.

– Vi lover at det skal bli masse musikk i gatene på 17. mai, forteller Grete Haaland, leder for 17. mai-komiteen i Moss.

Det vil være såkalte popup-konserter rundt omkring i byen, men tid og sted vil ikke bli annonsert i forkant for å unngå masseansamlinger.

Det blir også bil- og båtkortesjer på nasjonaldagen.

Egne regler for barnehager og skoler

Haaland forteller at 17. mai-komiteen lenge hadde et håp om barnetog i år.

Senest i februar foreslo de at skolene kunne ha såkalte kohorttog, hvor barna gikk gruppevis. Det blir ikke noe av.

– Det ville ikke lærerne påta seg smitteansvar for, forteller komitélederen.

I stedet kan skoler og barnehager ha egne, interne barnetog for å markere nasjonaldagen - dersom de ønsker det. Siste ordinære skoledag før nasjonaldagen er i år 12. mai.

– Barnehager og skoler kan ha egne opplegg innenfor rammene som gjelder i smittevernveilederen. Det skal ikke jeg legge meg bort i. De har et helt annet handlingsrom, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

I 2019 hadde barnehagene i Moss et eget tog på 16. mai. I år får de neppe anledning til å gå ute i offentligheten, men de kan ifølge kommuneoverlegen gjennomføre egne tog internt i barnehagene - innenfor de gjeldende smittevernreglene.

Mutert virus skaper bekymring

De fleste smittetilfellene i Moss skyldes nå den britiske varianten av covid-19. Den fantes ikke under fjorårets 17. mai-feiring. Det muterte viruset er mer smittsomt enn «vanlig» covid-19, særlig blant barn. I tillegg fører det oftere til alvorlig sykdom, forklarer Krogshus.

Det gir kommuneoverlegen grunn til å være enda mer forsiktig under årets 17. mai-feiring enn i fjor.

– Markeringen er mer risikabel i år. Samtidig er flere vaksinerte, så det er bra, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: