Nyheter

1. mai i Moss med kransnedleggelser og Utøya-markering

- Jeg hadde håpet at vi i år kunne feire 1. mai med demonstrasjonstog gjennom gatene, og taler, appeller og sang ved paviljongen i Kirkeparken. Slik blir det dessverre ikke, men vi skal likevel ha en kraftfull 1. mai-feiring, sier Grete Olsen. Hun er leder i LO i Moss og omegn.

Grete Olsen oppfordrer byens innbyggere til å følge den digitale sendingen på 1. mai, som blir strømmet på nettsidene til LO i Moss og omegn. For i likhet med i fjor blir 1. mai-feiringen i 2021 preget av koronapandemien. Det vil bli en digital feiring, med lokale innslag fra klokka 10.00, og en samsending med LO sentralt fra klokka 11.00. Årets hovedparole spiller på stortingsvalget i høst: «Nytt flertall – Nå er det arbeidsfolks tur!»

Forberedelsene er godt i gang. Tirsdag 27. april ble det gjort filmopptak av kransnedleggelser ulike steder i Moss. Flere talere har allerede spilt inn sine appeller.

Satser på ungdom

– Vi er glade for at flere unge jenter stiller aktivt opp på årets 1. mai. Nestleder i Moss Sosialistisk Ungdom, Mah-Noor Baig, legger ned krans på minnesmerket for de falne i Moss sentrum. Mens Madeleine Mellum, som er leder i Moss AUF, legger ned krans ved Einar Gerhardsen-bautaen utenfor Kirkegata 14, forteller Grete Olsen.

– Jeg har lest om Einar Gerhardsen, og han er sannsynligvis den største lederen i norsk arbeiderbevegelse gjennom tidene. I min appell ved kransnedleggelsen vil jeg forsøke å trekke linjene fra Gerhardsens idégrunnlag, og sette det i sammenheng med alvorlige begivenheter som 22. juli-attentatet i 2011 og dagens pandemisituasjon, sier Madeleine Mellum.

Solidaritet

– Solidaritet, sier Mah-Noor Baig når hun får spørsmål om hva som vil gjennomsyre hennes appell ved kransnedleggelsen på minnesmerket for de falne. Inskripsjonen på plaketten på minnesmerket er: “I ærbødighet minnes vi dere som gav livet i frihetskampen – 1940-1945”. – Jeg mener det er viktig å se menneskene som opplever krig. Mange dør og blir skadet. Mange blir glemt. Jeg vil prøve å legge vekt på solidariteten blant folk i krisesituasjoner, og fremheve de mellommenneskelige relasjonene når vi står sammen, sier Mah-Noor Baig.

22. juli

I år er det ti år siden det høyreekstreme attentatet på Utøya og på regjeringskvartalet i Oslo. 77 mennesker ble drept i dette angrepet på Arbeiderpartiet, AUF og de demokratiske institusjonene i Norge. Dette vil bli markert rundt omkring i hele landet, og på 1. mai skal leder Mette-Gro Karlsen i Moss Arbeiderparti holde appell ved Utøya-minnesmerket på Bygdetunet i Rygge.

– Jeg vil snakke om hvordan vi som samfunn har endret oss etter 22. juli 2011, og minnes dem som ble revet bort. Det er fortsatt nødvendig å støtte opp om alle som ble skadd og de mange pårørende til drapsofrene. Jeg vil også prøve å vektlegge hvilke grunnverdier som er viktige i vårt samfunn, sier Mette-Gro Karlsen.

Stortingsvalget

– Den borgerlige regjeringen har sørget for økte forskjeller i Norge. Dette blir sentralt tema på 1. mai, og i LOs hovedsending blir det satt søkelys på hvordan ulikheten i samfunnet rammer både arbeidsfolk og alle som er arbeidsløse, sier Grete Olsen.

Den digitale 1. mai-feiringen favner bredt fra fagbevegelsen og venstresiden i norsk politikk, og det avspeiles i den lokale sendingen. Appellantene er:

 • Grete Olsen, LO i Moss og Omegn
 • Halvor Been, klubbleder ved Aker Solutions i Moss
 • Shakeel Rehman, Moss Arbeiderparti
 • Benedicte Lund, Moss MDG
 • Kjerstin Wøyen Funderud, Våler Senterparti
 • Hannah Berg, Østfold Rødt
 • Freddy Øvstegård, Østfold SV

Fakta om 1. mai

 • I Norge er 1. mai offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag.
 • Arbeidernes internasjonale kampdag ble innført etter forslag fra de fagorganiserte i USA, og markert første gang i 1890.
 • Den første 1. mai-feiringen i Norge ble også gjennomført i 1890.
 • I Kristiania (Oslo) og Kristiansand ble det den gang arrangert demonstrasjonstog.
 • I Østfold var det Halden (Fredrikshald) som var først ute. Der feiret arbeidsfolk dagen med en større fest i 1890.