Nyheter

Mann erkjenner straffskyld for å ha forgrepet seg på ni barn i Moss

Til sammen avdekket politiet 16 barn som skal ha blitt utsatt for overgrep av mannen, men mange fikk saken henlagt.

1 av 2

Mandag startet rettssaken mot mannen i 30-årene fra Moss. Saken er omfattende. Det dreier seg om seksuelle overgrep mot til sammen ni barn. I noen av tilfellene dreier det seg grov voldtekt.

Aldersspennet til de fornærmede strekker seg fra 7 til 14 år på gjerningstidspunktet. Sakene som politiet har brakt for retten strekker seg over en fireårsperiode.

Under politiets etterforskning ble det identifisert til sammen 16 fornærmede. Seks av sakene ble derimot henlagt fordi de var foreldete. Den siste saken ble henlagt på bevisets stilling.

Samtlige av de ni fornærmede i rettssaken er fra mossedistriktet. Tre av personene tilhører mannens familie. Med unntak av ett barn, er samtlige gutter.

Risikerer forvaring

Tiltalte erkjente straffskyld for samtlige punkter i Moss tingrett mandag. Dermed blir det sentrale spørsmålet hva slags straff tingretten velger å lande på. Påstand om forvaring er forbeholdt nedlagt fra påtalemyndighetens side.

Dette er en straff der den domfelte blir holdt fengslet på ubestemt tid.

– Det er fordi politiet mener det er begått et alvorlig straffbart forhold, samt at det er nærliggende fare for at han vil begå nye straffbare forhold hvis han ikke idømmes forvaring, forklarte politiadvokat Silje Kathrine Arnesen da tiltalen ble kjent.

Vurderingen baserer seg på en rettspsykiatrisk erklæring, som vil bli lagt fram i retten. Det er satt av åtte dager til rettssaken, som ventes å være ferdig 19. februar. Saken går delvis bak lukkede dører.