Nyheter

Tidligere SV-topp erkjenner å ha skaffet seg overgrepsbilder av barn: – Det var en slags samlemani

Leif Christensen ga seg ut for å være en 19 år gammel gutt på nettet for å skaffe seg ulovlig materiale.

Leif Christensen, tidligere leder av Østfold SV og nåværende vararepresentant på Stortinget, er tiltalt for besittelse av til sammen 1.397 bilder og videoer som viser seksuelle fremstillinger og overgrep av barn.

De fleste viste gutter i tenåringsalder, med enkelte innslag av yngre barn helt ned mot 10-årsalderen.

Da saken kom opp i Moss tingrett fredag erkjente han straffskyld. Han avga også forklaring, selv om han ikke var pliktig til å gjøre det.

Under forklaringen ville dommer Sverre S. Aarmo vite hvorfor Christensen hadde skaffet seg disse bildene.

– De ble lagret fordi de var av barn, men det var nok ikke hovedårsaken. Det var mer en slags samlemani. Jeg hadde en trang til å samle på det, forklarte han.

Til aktor Anette Sogn sa han at det var «spennende» å samle på slikt materiale. Han innrømmet også at det lå en seksuell motivasjon bak.

Skjedde mens han var politiker og tillitsvalgt

Aktor ville også vite hvor lenge Christensen hadde samlet på overgrepsmateriale av barn. Han svarte da at dette var noe som skjedde periodevis og at de eldste filene fra det beslaglagte materialet trolig stammet fra 2010. Pågripelsen og beslaget ble gjort 7. februar 2018.

I løpet av denne perioden var han politisk aktiv, blant annet som leder av Østfold SV og Rygge SV. I Rygge var han også gruppeleder og representerte partiet i kommunestyret.

Han hadde også en sentral posisjon i Fagforbundet Moss og Våler, hvor han var tillitsvalgt.

I dag er Christensen fortsatt SVs 2. vararepresentant for Østfold på Stortinget og ansatt, men permittert, som programrådgiver i Moss kommune.

LES OGSÅ: – Ikke forenlig med å ha verv i SV

Forklarte at han aldri utnyttet sine maktposisjoner

Aktor Anette Sogn ville under forhandlingene i Moss tingrett fredag vite om Christensen hadde gjort seg noen tanker rundt det at han var politisk aktiv samtidig som at han lastet ned overgrepsmateriale på fritiden.

– Ja, det har man jo gjort opp gjennom. Selvfølgelig, svarte han.

Forsvarer Tone Monclair tok også opp hans offentlige roller.

– Har du noen gang brukt posisjonen i SV for å erverve disse bildene?, spurte hun.

– Nei, jeg har aldri utnyttet posisjonen min, svarte Christensen, som la til at han skjønner at saken likevel har vært skadelig for partiet.

Han svarte også at han aldri lastet ned noe ulovlig materiale i arbeidstiden eller på en jobb-PC.

Utga seg for å være 19-åring

Dagsavisen Moss Dagblad har tidligere omtalt hvordan politiet kom over saken.

Under rettssaken ble dette redegjort mer i detalj.

I april 2017 mottok Kripos en rapport fra den amerikanske organisasjonen NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), som gjennomgår trafikken i sosiale medier på jakt etter ulovlig materiale. De hadde kommet over en norsk bruker som hadde lastet opp overgrepsmateriale på Twitter.

Twitter-kontoen hadde et fiktivt navn og utga seg for å være en 19 år gammel mann. Den viste seg å tilhøre den daværende SV-politikeren.

– Når formålet er å komme over denne typen materiale, så er det mer sannsynlig at du gjør det hvis alderen er yngre enn min egen, forklarte Christensen i tingretten.

LES OGSÅ: Finanstopp og tidligere politiker dømt for å ha oppfordret til overgrep av barn

Dommer Sverre S. Aarmo under rettssaken i Moss tingrett. Sammen med sine to meddommere vil han avgjøre hva som er rett straff for Christensen.

Norske barn

Politibetjent Pål Eivind Lae vitnet i saken. Han forklarte at materialet som ble oppdaget på Twitter var en komprimert zip-fil som inneholdt 61 filer med overgrepsmateriale. Filene hadde navn som «13 Denmark Boy» og lignende. Det dukket også opp navn som «Sondre» i innholdet, som indikerte at noen av barna kunne være norske.

En av filmene som ble beslaglagt av politiet varte i 20 minutter og viser to unge gutter som snakker norsk og gjennomfører seksuelle handlinger.

Guttene er i dag identifisert og det er opprettet en egen, separat straffesak knyttet til videoen. Politiet mener Christensen ikke selv skal ha vært i kontakt med disse guttene, men at han har skaffet seg videofilen i ettertid via en tredjepart.

Christensen innrømte at han også var medlem av grupper på WhatsApp hvor det ble delt seksualiserte bilder av barn under 18 år.

Han forklarte at han delte overgrepsmateriale på nettet med andre brukere for å motta lignende materiale tilbake i en slags byttehandel.

Printet ut noveller

Under ransakingen hjemme hos Christensen ble det funnet 1.397 bilder og videoer som viser seksuelle fremstillinger og overgrep av barn. Noen av filene var duplikater.

Innholdet lå lagret på to PC-er, en Iphone og en rekke DVD-plater og minnepenner. En av minnepenne sto i PC-en da politiet ransaket hjemmet hans.

Det ble også funnet en rekke papirer i en kommode. Disse inneholdt noveller på 35, 37 og 14 sider som beskrev seksuelle overgrep av barn i alderen 12 til 15 år.

Christensen innrømte i tingretten at han fikk seksuell glede av å lese disse novellene.

Tatt med overgrepsmateriale før

Under rettssaken kom det også fram at Christensen allerede hadde vært i politiets søkelys for et lignende forhold i 2002. Da ble det funnet en eske med overgrepsbilder av barn på et lager i Oslo som Christensen leide.

Dette resulterte i en bot. Saken ligger så langt tilbake i tid at den ikke vil ha noen innvirkning på straffeutmålingen i denne saken, men aktor argumenterte likevel for at dette bør vektlegges av dommerne.

LES OGSÅ: Utenlandsk tips ledet politiet til SV-topp (DA+)

Forsvarer Tone Monclair mener hele fengselsstraffen til Leif Christensen bør gjøres betinget.

Ville ikke at saken skulle bli kjent

Saken ble først forsøkt avgjort som en tilståelsesdom i Moss tingrett, men ble returnert på bakgrunn av beslagets størrelse. Tingretten mente omfanget gjorde at saken ikke var egnet som en tilståelsessak.

– Jeg ville ha en tilståelsesdom, fordi det ville skape minst blest om saken, sa Christensen i tingretten.

I stedet ble tiltalen offentlig kjent. Dagsavisen Moss Dagblad var først ute med å omtale saken, da uten å navngi politikeren. Senere publiserte nettstedet Resett en sak med navn og bilde. Dagen før rettssaken gjorde Moss Avis det samme.

Forsvarer Tone Monclair viste dommerne Moss Avis-artikkelen og sammenlignet den med fortidens gapestokker. Hun argumenterte for at medieomtale av Christensen burde få betydning for straffeutmålingen, på grunn av belastningen en slik identifisering gir.

Lang liggetid hos politiet

Strafferammen i en sak som dette er fengsel i inntil tre år.

I sin sluttprosedyre la aktor Anette Sogn ned påstand om seks måneders fengsel.

I dette ligger det et betydelig fradrag på grunn av lang saksbehandlingstid. Saken hadde nemlig en liggetid hos politiet på halvannet år – et klart brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Forsvarer Tone Monclair argumenterte for at hele fengselsstraffen skulle gjøres betinget.

Dommen er ventet en gang i løpet av neste uke.

LES OGSÅ: Politiet ventet ni måneder med å pågripe SV-toppen (DA+)