Nyheter

Rabalder da barn gikk i 1. mai-tog

1 av 3

Uansett årstall; historien er slik: Året før Arne Magnussen ble valgt inn i bystyret, organiserte han et 1. mai-tog for barn i Moss. Arne Magnussen forteller selv at en venn av Moss Dagblad, bosatt på Kambo, hadde sendt avisen to bilder fra noe som kunne ha vært 1-maifeiring i Moss. Denne vennen visste imidlertid ikke hvem som hadde tatt bildene, eller hvem taleren var. Arne Magnussen hadde fasit på dette spørsmålet. Han mente at bildene var fra 1. mai 1909, og mannen på talerstolen var unge og slanke Arne Magnussen. Han taler for barnetoget, det første i 1. maidagens historie i Moss. Arne Magnussen hadde selv fått en av byens bokhandlere til å ta fotografiene. De skulle selges som postkort. Arrangementet ble avviklet på Skarremyren, ved fjellet det Bytårnet skole nå ligger.

Vi har dessverre ikke bildene som det refereres til, men Arne Magnussen forteller selv at på begge bildene var det en del publikum. Damene var i fotside kjoler slik moten var i 1909. Tenåringsgutter hadde luer på hodet, og det var flere med hvite luer. Det var Moss Arbeidersangforening, som nå kaller seg MAS.

MAS er et mannskor med solide tradisjoner. Koret ble stiftet 11. april 1895, med opphav i byens arbeiderbevegelse på 1800-tallet. Kormedlemmene skaffet seg egen fane i 1909 fane.

På spørsmål fra Moss Dagblad om Arne Magnussen mintes noe fra den begivenheten svarte han: «Om jeg har, jo det skal være visst. Det ble rabalder i Moss, det var uhørt at noe slikt kunne skje i vår by». Han beretter så om en høyremann, den meget konservative ingeniørkaptein Georg Gundersen. Han skrev et innlegg i Høyres organ, Moss Tilskuer. Her sto det blant annet: «Skal vi virkelig oppleve, at det skal gå sosialistisk barnetog gjennom gatene i Moss 1-mai?»

Arne Magnussen parerte dette med å si at artikkelen skjøt over målet. Det hadde aldri vært meningen å tale politikk til Mossebarna av 1909! Han sa videre at siden 1. mai falt på en søndag, ville komiteen få i stand noe som kunne glede barn. Komiteens finanser var det smått stell med, men «gå i tog, fanetog» det var noe for barn! Og slik ble det! Det måtte bli barnetog.

Komiteen hadde en god medhjelper av den kjente medlem av Moss Bryggearbeiderforening Anton Hansen. Han kunne sees på fotografiet med filthatt rett bak en flaggstang. Han var populært kalt «Fjerdingshuset» fordi han var født på Fjerdinghuset i Rygge.

Talen Arne Magnussen holdt var selvfølgelig ikke politisk. Han beretter endelig at «medlidende smil ble oss til del der vi i komiteen gikk gjennom Moss-gatene i spissen for barnetoget.» Han forsto og følte da hvorledes de måtte ha hatt det, «veteranene fra 1892–1. mai-toget Moss. Det første!»

Dette skriver Arne Magnussen i sine «memoarer»; artikler som i mange år sto lagret i arkivet i Moss kommune. Artiklene er senere transkribert (det vil si at tekstene er overført i en ny form, uten at innholdet endres) av medlemmer i Moss Historielag. Formålet med transkriberingen var at de skulle gjøres tilgjengelige for allmennheten i anledning 300 års jubileet til Moss i 2020. Men ingen har tatt opp hansken.

Arne Magnussen var en fargerik fagforeningsleder, politiker, avismann og borgermester og rådmann i Moss. Han var født i Moss som sønn av adjunkt Magnus Andreas Magnussen (1853–1904) og Ingeborg Kristine Næss (1860-1894). Etter middelskoleeksamen i 1899 begynte han i Postverket som postbud og postekspeditør. Arne Magnussen ble valgt inn i Moss Bystyre i 1910, 26 år gammel.

Det går mange historier om Arne Magnussen. Man vil ikke kunne påstå at rådmannen var utpreget praktisk anlagt skrives det i boka «Østfold–ille bra!». Dette er historier fra kommunalt liv og virke i Østfold, samlet av Carl E. Wang og Oddvar Olsen. Det ville også være en overdrivelse å si at han hadde spesielt utviklet sans for humor.

I lang tid var Magnussen formann for det som ble kalt «Varna skoles direksjon». Varna skole (tidligere Våk skolehjem) er en spesialskole drevet av staten på Østfold-byenes eiendom i Våler. Vålers skolesjef ble i begynnelsen av 60- årene oppnevnt som Kirke- og undervisningsdepartementets representant i direksjonen. Direksjonsmøtene fant som regel sted i bestyrerparet Karen og Harry Chr. Wiigs romslige stue i boligen deres på Varna. Under et møte, som vanlig suverent ledet av rådmann Magnussen, kom skolesjefen under behandlingen av en sak til å bruke uttrykket:

-Budsjett og budsjett, fru Blom! Da bøyde Magnussen seg over til bestyrer Wiig ved siden av seg og spurte halvhøyt:–Hvem er denne fru Blom som alle snakker om?

Arne Magnussen ble født i 1884, og døde i 1970. I Moss bys historie, bind 3 har Nils Johan Ringdal følgende beskrivelse: «Magnussen var ingen proletar-type, virket snarere forfinet og «lærd» på de fleste. Åpenbart var han belest, men han hadde ingen formell utdannelse utover middelskolen og en del kurs innen postetaten. Men hans far hadde vært lærer ved middelskolen, og unge Magnussen var dessuten nært knyttet til rektor Jens R. Schreiner, som også var aktiv i Arbeiderpartiet. Forbindelsen mellom dem er nok litt av forklaringen på Arne Magnussens raske karriere i partiet.

Kilder:

1. Arne Magnussen Mappe 3.

2. «Østfold–ille bra!», historier fra kommunalt liv og virke i Østfold Samlet av Carl E. Wang og Oddvar Olsen.

3. https://www.mas-kor.com/news/litt-fra-korets-historie/

4. Nils Johan Ringdal: Moss bys historie, bind 3.

5. Artikkelen har tidligere stått på trykk i Strandsitteren, magasinet til Moss Historielag.