Nyheter

Industrikonkurser og kvinnesak

I forrige byhistorieartikkel skrev lokalhistoriker Kjell Henriksen om etablering av kinematografer i Moss, kjente artister på Kubberød Gård og utviklingen av Moss sentrum på tidlig 1900-tall. Her følger tredje, og siste, del av historien om Moss i tida rundt 1904.

1 av 2