Nyheter

– Den tråkker stadig vekk innom hyttetomter når folk ikke er der

Hanngaupa «Vidar» har tidligere jaget bort en huskatt og fanget et rådyr rett foran dørstokken til et hytteier (se video lenger ned i saken!). Nå tror forskere han har vist ansiktet sitt igjen, på vandring forbi E6.

Bilde 1 av 2

8. mars ble en gaupe fanget opp av et av Norsk institutt for naturforsknings (NINA) viltkameraer i Vestby kommune.

Instituttet ønsker ikke å oppgi nøyaktig plassering av kameraet, men Neri Horntvedt Thorsen, doktorgradsstipendiat tilknyttet NINA, forteller at det ligger tett på E6, et sted mellom Son og Vestby.

Dagen før fotograferte også et annet viltkamera, like sørøst for Vestby næringspark og på motsatt side av E6, det som Thorsen antar er samme gaupe spaserende forbi:

Forskningsinstituttet antar dyret er hanngaupa «Vidar», som ofte er innom Vestby. Gaupa er oppkalt etter Vidar Holthe, viltforvalter i kommunen. Den vandrer i et område som strekker seg fra Oslo i nord til Sarpsborg i sør.

Den ble GPS-merket i Vestby i 2013, så den er i hvert fall over 7 år gammel.

Her kan du se bevegelsene til «Vidar» på parringsjakt for ett år siden:

Lynx in mating season

Here is the movement of one male (blue dots) and two females (green and red dots) in the mating season. The three lynx roam the forest south of Oslo, using home ranges ranging from 800-1500 square kilometres each.

Posted by Scandlynx on Thursday, April 4, 2019

Jaget bort huskatt og lusket på forsker

Dersom de nye bildene faktisk er av «Vidar», er det langt fra første gang gaupa beveger seg nær mennesker.

– Den vandrer ofte i nærheten av folk. Den tråkker stadig vekk innom hyttetomter når folk ikke er der, sier doktorgradsstipendiat Neri Horntvedt Thorsen.

Han har selv hatt nærkontakt med dyret.

Tilbake i 2015 satte han opp et kamera på en hyttetomt ved Kjøvangen i Son, i forbindelse med at «Vidar» hadde tatt et rådyr der.

– Bildene viser at gaupa var der fem minutter etter at jeg selv var der. Han lå nok og titta på meg fra et eller annet sted, forteller Thorsen.

Se video av hendelsen her:

Hanngaupa M314 spiser rådyr i Son

Vi får tips om et rådyrkadaver ved en hytte i Son i Vestby, og Masterstudent Neri Horntvedt setter opp et viltkamera. Fire minutter etter at Neri forlater stedet er gaupa der. Flekkmønsteret viser at dette er hanngaupa M314 (populært kalt «Vidar»), som tidligere har gått ett år med GPS-sender. Hanngaupa vandret rundt i et område som strekker seg fra Lørenskog i nord til Sarpsborg i sør det året vi fulgte han med GPS.

Posted by Scandlynx on Friday, December 4, 2015

Et kamera plukket også opp «Vidar» jage bort en katt fra samme sted:

Tøff pus

Posted by Scandlynx on Saturday, December 5, 2015

– Blant de tryggeste dyrene i skogen

Til tross for disse nærkontaktene er Thorsen tydelig på at gaupa ikke utgjør noen trussel for mennesker.

– Nei, det er ingen grunn til bekymring. Det hender gauper tar en og annen katt, men det er ikke vanlig. Den utgjør en større risiko for husdyr som sau, sier han.

Vi stilte også seniorforsker John Durrus Linnell i NINA, som har gauper og atferdsøkologi som to av sine spesialfelt, spørsmål om folk har grunn til være bekymret for at gaupa beveger seg nær menneskelig bebyggelse.

Svaret på det er enkelt: Nei. Gauper gjør alt de kan for å unngå mennesker. De ser deg, men du ser ikke dem, sier han og legger til:

Gauper er blant de tryggeste dyrene vi har i skogen. Med elg, hjort, villsvin og rådyr vil du alltid finne tilfeller der noen har vært uheldig, men med gauper skjer det aldri. Jeg har bare hørt om ett tilfelle der en gaupe har gått til angrep på et menneske, og det var for 50-60 år siden i Slovakia.

LES OGSÅ: Våler-ordfører Reidar Kaabbel utsatt for ulveangrep - mistet opp mot 20 sauer

Mange linselus i naturen

De nye bildene av det som trolig er «Vidar» øverst i saken er tatt av kameraer tilhørende forskningsprosjektet SCANDCAM, i regi Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Et av målene med prosjektet er å overvåke gaupebestanden i Skandinavia, i tillegg til å studere effekter av menneskelig forstyrrelser på struktur i ulike pattedyrsamfunn.
De publiserer hovedsakelig bilder og videoer av storvilt, men det dukker også opp andre dyr i blant. Blant annet denne kjøttmeisen, som viste stor interesse for et av viltkameraene i Vestby:

Også denne grevlingen ble fanget på samme kamera:

Du kan se flere bilder og videoer fra forskningsprosjektet på NINAs nettsider.

---

Gaupe

  • ▪ Gaupa er det eneste viltlevende kattedyret som finnes i Norden.
  • ▪ I Norge er gaupa regnet som sterkt utrydningstruet.
  • ▪ Gaupebestanden ble i 2019 (før kvotejakta) beregnet til cirka 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte familiegrupper.
  • ▪ Den viktigste dødsårsaken, utenom kvotejakt, for radiomerkede gauper i Skandinavia er illegal jakt, men også biler og skabb har tatt livet av gauper.
  • ▪ Gaupe finner vi i dag i store deler av landet, med tettest bestander i Midt-Norge og på Østlandet. Den lever hovedsakelig i skogsområder, og forflytter seg i revir på noen hundre til flere tusen kvadratkilometer.
  • ▪ Voksne gauper ferdes stort sett alene, bortsett fra i parringstiden i mars.
  • ▪ De mest vanlige byttedyra er rådyr, reinsdyr, hjort, hare, skogsfugl og sau (mest lam).
  • ---
  • Kilder: Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Wikipedia

---

Mer fra Dagsavisen