Nyheter

Slutt for Byavisa i Moss

Byavisa i Moss er slått konkurs. Det bekrefter daglig leder Bjørn Larsen. – Det økonomiske resultatet i 2018 er dessverre så svakt at vi så oss nødt til å ta den tunge beslutningen, sier han.

Byavisa Moss er historie. Her er Bjørn Larsen, daglig leder i Byavisa, med det som ble avisens siste utgave.

Av Paul Norberg

Det har vært et vanskelig marked i Moss over lengre tid, og vi har en sterk konkurrent i Moss Avis når det gjelder annonser på papir. I tillegg merker vi presset fra sosiale medier. Til slutt hadde vi ingen annen mulighet enn å gå til tingretten med konkursbegjæring, sier Bjørn Larsen i selskapet Content Media AS, som er eier av Byavisa.

– En tung dag

Bjørn Larsen sier at de tre faste ansatte fikk sine oppsigelser umiddelbart etter at konkursbegjæringen var levert.
– De vil få lønn dekket av lønnsgarantifondet i oppsigelsesperioden, sier Larsen.
Byavisa har også knyttet til seg flere frilansere, som nå mister oppdrag.
Arne Kristian Stellander har vært redaktør i Byavisa Moss i seks år.
– Konkursbeslutningen kom som lyn fra klar himmel, og torsdagen ble en tung dag. Jeg har naturligvis vært klar over at økonomien har skrantet. Men jeg pleier å si at det ikke er særlig lurt å spare seg til fant.
– Hva mener du med det?
– På generell basis kan vi si at   når det stadig vekk skal spares  i driften, så svekkes mulighetene til å skaffe inntekter. Byavisa Moss har hatt synkende inntekter, men det burde kanskje vært gjort noen andre grep fra eierne for å hindre den utviklingen som førte til konkurs, sier Stellander.

– Lesere og kunder

Han synes det er trist at Mossedistriktet nå mister en avis som har satset på å være et hyggelig og positivt medieinnslag i Moss.
– Vi har alltid fått mange positive tilbakemeldinger fra leserne. Vi har også hatt et godt forhold til annonsørene, og har prioritert omtale av små lag og foreninger, som de større mediene ikke tar seg tid til å oppsøke i noen særlig grad, sier Arne Kristian Stellander.

- Leit

Widar Salbuvik er leder Moss Industri- og Næringsforening, og har skrevet 155 epistler i en fast næringslivsspalte i Byavisa. Han var tidligere initiativtaker til Moss Bymagasin, som var forløperen til Byavisa Moss.
– Jeg synes det leit at Byavisa går inn. Det er behov for et korrektiv til Moss Avis, også når det gjelder annonsering på papir. Nå blir mye av konkurransen om annonsørene borte, sier Salbuvik.

Negativ utvikling

Byavisa i Moss er blitt distribuert gratis til alle husstander i Mosseregionen hver onsdag.
Etter toppåret i 2014, da Byavisa Moss hadde en omsetning på 8,3 millioner kroner og et driftsresultat på 663.000, har både omsetning og driftsresultat vært dalende. I 2015 var driftsresultatet 410.000. Deretter falt det til 9.000 kroner i 2016, før det havnet på røde tall i 2017, med en omsetning på 5.9 millioner, og et driftsunderskudd på 320.000 kroner. Regnskapet for 2018 er ennå ikke klart, men Bjørn Larsen sier at 2018-tallene gjorde det umulig å fortsette driften.