Nyheter

Østfold er det fylket i Norge hvor størst andel innvandrere er arbeidsledige

Erlend Wiborg (Frp) mener løsningen er å fjerne flere av særordningene rettet mot innvandrere.

Per 2. kvartal i år var 6,6 prosent av innvandrerne i Østfold uten jobb, viser en fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er mer enn i noe annet fylke. Landsgjennomsnittet var 5,3 prosent.

Pilen peker dog i riktig retning. Andelen arbeidsledige innvandrere har gått ned både i Østfold og på landsbasis. For ett år siden var 7,4 prosent av innvandrerne i Østfold arbeidsledige.

Faktisk må vi hele ti år tilbake for å finne en periode da arbeidsledigheten blant innvandrere var lavere i Østfold enn i dag.

– Syr puter

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) er ikke overrasket over at Østfold kommer dårligst ut.

– Jeg har lenge ment at vi er for dårlige på integrering i Østfold. Vi har tatt imot for mange flyktninger, slik at vi ikke har klart å integrere de som allerede er her, sier han.

Han mener en god måte å få arbeidsledigheten ned på er å begrense innvandringen, slik at man heller kan fokusere på å integrere innvandrere som allerede har kommet til landet. I tillegg mener han flere særordninger rettet mot innvandrere gjør mer skade enn nytte.

– Jeg mener vi bør fjerne eller kutte i flere av særordningene innvandrere drar nytte av. Disse særordningene gjør at innvandrere blir for passive. Hvis du syr puter under armene på folk og sier at i Norge trenger du ikke å jobbe eller forsørge deg, da ender du opp med flere innvandrere som velger å ikke jobbe, mener han.

Blant særordningene han mener innvandrere ikke bør få er supplerende stønad, som i dag gis til personer som har fylt 67 år og som har liten eller ingen alderspensjon grunnet kort botid i Norge. Wiborg vil heller ikke at innvandrere skal komme foran i barnehageplasskøen eller få støtte til å dekke kjøreskole.

– Jeg mener man ikke skal få ekstra gode ordninger basert på opprinnelsesland, men livssituasjon. Man må slutte å forskjellsbehandle, sier Wiborg.

– En synsende konklusjon

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) deler ikke Wiborgs synspunkter om å fjerne eller kutte i særordninger ment å hjelpe innvandrere.

– Nei, for meg høres det ut som en litt for enkel og synsende konklusjon, som jeg overhodet ikke vil stille meg bak. Man er nødt til å ha noen særtiltak, fordi vi alle er forskjellige. For eksempel fungerer du ikke i arbeidsmarkedet i dag hvis du ikke kan språket.

Heller ikke fylkesordføreren er overrasket over at Østfold har størst andel arbeidsledige innvandrere, og mener det henger sammen med at fylket har en høy arbeidsledighet generelt sett.

– Sammenlignet med andre fylker har vi en del større utfordringer. Østfold har blant annet bosatt mange flyktninger, i tillegg til at vi har hatt veldig stor sekundærtilflytting. Det er mennesker som ikke har flyttet hit på grunn av arbeid, men fordi de ønsket å bosette seg her, forteller han.

Haabeth ser dog lyst på framtida.

– Vi er et fylke i omstilling, og det begynner å se bedre ut. Senest i dag fikk vi høre at vi faktisk er det tredje beste fylket i landet til å skape nye arbeidsplasser, forteller han.