Nyheter

– Amerikansk flybase på Rygge en farlig utvikling

– Hvis vi godtar at amerikanerne får bygge en flybase på Rygge, bidrar vi samtidig til at Norge blir åsted for et nytt våpenkappløp.

1 av 2

Av Paul Norberg

Det mener stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt).

– Det er helt meningsløst å knytte oss militært nærmere USA i en periode hvor supermakten har en uforutsigbar og farlig president. Vi må ikke gjøre oss mer avhengige av velvilje fra en fremmed stat, og Norge må absolutt ikke nøre opp om en vestlig styrt kampanje mot Russland.

– Hva synes du om den lukkede prosessen, som har pågått over tid, for å forberede det amerikanske initiativet?

– Det er et demokratisk problem at verken Stortinget eller kommunen er informert underveis. Men vi har sett det før, at store beslutninger blir tatt på kammerset. Øvingsaktiviteten til US Marines på Værnes og USA-baserte kampfly på Rygge vil gi høyere risiko for aksjoner mot Norge, mener Moxnes.

Les også: USA vil bruke 90 mill på Rygge flyplass

Når det gjelder muligheter for at USA-prosjektet kan skape arbeidsplasser i Rygge, utfordrer han i stedet kommunalminister Jan Tore Sanner til å etablere flere offentlige arbeidsplasser i distriktet.

– Ikke informert

– Vi er ikke blitt informert om planene for en Nato-basert flybase på Rygge. Det skulle vært et møte mellom kommunen og Forsvarsbygg denne uka, men det er blitt utsatt, sier ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap).

Hun er usikker på hva en slik flybase vil bety for lokalsamfunnet.

– Fra mitt ståsted er meldingen om flybasen tosidig. På den ene siden trenger vi nyetableringer, som fører til flere arbeidsplasser. På den annen side må vi se dette i folkehelseperspektiv; hvor stor belastning vil det bli for befolkningen, først og fremst på Halmstad. Støy fra de nye F-35-jagerflyene skal være høyere enn dagens F-16. Hvis det blir aktuelt med en slik flybase, trenger vi informasjon om hvor ofte flyene vil være i bruk og hvor stor støybelastning blir for lokalbefolkning, studenter og lærere. Vi må også vite hva dette innebærer for et beredskapssenter på Rygge, og for en framtidig politihøyskole i Mosseregionen, sier ordføreren.

Politihøyskolen i fare?

– Er du støtt over at Forsvaret og departementet ikke kontaktet kommunen i forkant?

– Vi har vel lært oss å leve med at Forsvaret lever sitt eget liv, uten å informere kommunene om sine strategiske planer. Jeg regner også med at dette prosjektet er Nato-basert, og ikke bare amerikansk, sier Rygge-ordføreren.

Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, og overlater til kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble å uttale seg meget diplomatisk:

– Det er ikke fattet noen beslutninger om amerikanske investeringer på Rygge. Vi konsulterer løpende med en rekke allierte om ulike former for samarbeid. Stortinget vil bli informert på vanlig måte dersom det skulle bli aktuelt å gjøre endringer.