Nyheter

Håper Forsvaret kjøper flyplassen

Forsvarsbygg har opsjon på å kjøpe terminalbygget. Den muligheten håper Rygge Airport (RA) Forsvaret vil benytte seg av. Da slipper de nemlig å forholde seg til Rygge Sivile Lufthavn (RSL).

RSL har i dag en leieavtale med Forsvarsbygg, som eier grunnen terminalbygget står på. Ved opphør av drift har Forsvarsbygg opsjon på å kjøpe bygget, dersom de ønsker det. Det håper Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport, at de gjør.

Vil fjerne RSL fra regnestykket

RA er nemlig villige til å inngå en såkalt back-to-back-avtale med Forsvaret. Det vil si at hvis de kjøper bygget, kjøper RA det fra dem igjen. Dermed unngår de å forholde seg til RSL, som de fram til nå ikke har klart å bli enige med.

– Vi har spilt inn det alternativet til Forsvaret som en mulighet for å komme oss videre. Vi får se om staten er villige til å gjøre det på den måten. De sier de ønsker sivil drift på Rygge, men det er et spørsmål om pris. Men når RSL sier det ikke er mulig å drive flyplass der, har de også snakket ned prisen på bygget, sier Johannessen.

LES OGSÅ: Vil selge sine RSL-aksjer for én krone

Tror det er urealistisk

Svein Hurlen, styreleder i RSL, bekrefter at avtalen inneholder en slik opsjon i tilfelle en nedleggelse av den sivile flyplassdriften skjer. Han sier den skisserte løsningen for RA er teoretisk mulig, men urealistisk.

– Forsvarsbygg har overfor oss ikke uttrykt at de ønsker å benytte seg av opsjonen, sier han.

Dersom de ikke velger å benytte seg av den, har i stedet RSL oppkjøpsrett på tomta.

– Er det aktuelt for dere å kjøpe tomta?

– Vi undersøker hva slags verdier som ligger her, utenom flyplass. Det har blitt misforstått til at vi ikke vil ha flyplassdrift her, noe som ikke stemmer. Det ville vært uansvarlig av oss å ikke utrede det, svarer han.

Vil ikke kommentere

Forsvaret ønsker ikke å kommentere hvor aktuelt det er for dem å benytte seg av den nevnte opsjonen.

– Forsvarsdepartementet jobber aktivt med de ulike aktørene for å tilrettelegge for kommersiell bærekraftig flyplassdrift på Rygge. Det er ikke naturlig at Forsvarsdepartementet kommenterer detaljer knyttet til hverken avtalene eller dialogen med aktørene på det nåværende tidspunkt, forteller pressevakt Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet til Dagsavisen Østfold tirsdag.

Har uansett utsatt planene til 2018

Samme dag ble det også kjent at Rygge Airport AS har sett seg nødt til å utsette planene om å gjenåpne sivil flyplassdrift på Rygge med ett år. Det får konsekvenser for arbeidet til RA.

– Det betyr at flyplassen blir liggende brakk fram til mars/april 2018 og vi går glipp av en hel sommersesong i 2017. Dermed havner flyplassen litt utenfor radaren til det reisende publikum, som finner seg andre reisevaner. Det er uheldig og gjør det mye tyngre å komme i gang, sier Johannessen.

LES OGSÅ: Vurderer å demontere terminalbygget

Nyeste fra Dagsavisen.no: