Nyheter

Rygge Airport nær enighet med Forsvaret

Forsvarsbygg, Luftforsvaret og Forsvarsmateriell har på vegne av departementet fått i oppdrag å signere en intensjonsavtale med Rygge Airport AS.

Brann-, rednings og plasstjenesten (BRP) på Rygge har inntil 1. november vært drevet av Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL).

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin Mellquist til Dagsavisen Østfold. Avtalen går på drift av brann-, rednings og plasstjenesten (BRP).

– Forsvarsbygg er ansvarlige for forhandlingen med Rygge Airport på vegne av forsvarssektoren, men ønsker ikke å kommentere forhandlingene før de er avsluttet, sier han.

Ifølge Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport, er de svært nær en avklaring.

– Den brikken er i ferd med å falle på plass. Den er vi ikke bekymret for. Vi er så godt som enige, sier han.

Vil bli satt på vent

Johannessen forklarer at de ønsker å overta en lignende ordning RSL har i dag. Den fungerer slik at RSL leverer BRP-en, mot at Forsvaret betaler for tjenestene. Dette vil derimot ikke bli aktuelt før de er klare til å starte opp en ny sivil drift, noe som er planlagt til sommeren.
– Vi vil forholde oss til den løsningen Forsvaret har inntil vi er i stand til å drive for egen regning, sier han.