Nyheter

Rygge Airport nær enighet med Forsvaret

Forsvarsbygg, Luftforsvaret og Forsvarsmateriell har på vegne av departementet fått i oppdrag å signere en intensjonsavtale med Rygge Airport AS.

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin Mellquist til Dagsavisen Østfold. Avtalen går på drift av brann-, rednings og plasstjenesten (BRP).

– Forsvarsbygg er ansvarlige for forhandlingen med Rygge Airport på vegne av forsvarssektoren, men ønsker ikke å kommentere forhandlingene før de er avsluttet, sier han.

Ifølge Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport, er de svært nær en avklaring.

– Den brikken er i ferd med å falle på plass. Den er vi ikke bekymret for. Vi er så godt som enige, sier han.

Vil bli satt på vent

Johannessen forklarer at de ønsker å overta en lignende ordning RSL har i dag. Den fungerer slik at RSL leverer BRP-en, mot at Forsvaret betaler for tjenestene. Dette vil derimot ikke bli aktuelt før de er klare til å starte opp en ny sivil drift, noe som er planlagt til sommeren.
– Vi vil forholde oss til den løsningen Forsvaret har inntil vi er i stand til å drive for egen regning, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: