Nyheter

Ba om hjelp for å redde ansatte – fikk nei

For Rygge Airport AS er det avgjørende å beholde flest mulig av de ansatte når de overtar driften av Moss lufthavn Rygge. Derfor ba selskapet nylig Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om en ny forskrift, som skulle muliggjøre dette. Torsdag kom svaret: «Nei».

Det er anslått at rundt 1.000 personer har jobb takket være flyplassen på Rygge. Rygge Airport ønsker å beholde flest mulig, men kan ikke bare be dem vente til sommeren uten insentiver. De utarbeidet dermed et forslag som skulle motivere dem til å knytte seg til selskapet i omstillingsfasen. Det ble ikke tatt godt imot av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

– Dette var ment som en gavepakke. Hadde regjeringen selv kommet med dette, ville folk tatt bølgen. Dette var deres mulighet til å redde de ansatte, sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS, til Dagsavisen Østfold.

Må bygges opp på nytt

Rygge Airport AS satser på å gjenopplive den sivile flyplassen sommeren 2017, hvis alt går som de håper.

– Det vil bli ekstremt mye tyngre å komme i gang for en ny operatør av flyplassen dersom denne organisasjonen får anledning til å falle fra hverandre og kompetansen forsvinner. Å ansette nye medarbeidere vil ta tid og kreve særskilt opplæring og egen sikkerhetsklarering av hver enkelt person, slik at det er et mål i seg selv å kunne overta en organisasjon som er mest mulig intakt, skrev Johannessen til departementet tidligere denne måneden.

Han understreker at han er glad for alle som finner seg ny jobb, men forklarer at det gjør arbeidet deres mye vanskeligere.

– For hver person som gjør det, faller det en ekstra sten i sekken min.

Sendte eget utkast til departementet

Selskapet har en ambisjon om å bringe virksomheten tilbake til det passasjervolumet som er der i dag. Det vil si rundt 1,6 millioner passasjerer i året. Til det trenger de mange ansatte. Personer som de må trene opp selv, dersom de ikke klarer å beholde dagens ansatte tilknyttet Moss lufthavn Rygge (MLR).

For å unngå å miste all den kompetansen, og for samtidig å hjelpe de ansatte med å beholde jobben, utarbeidet det private selskapet et utkast til en ny forskrift, som de sendte departementet.

Departementets administrasjon opplyser til Dagsavisen Østfold at ingen der kan huske at det har skjedd før.

LES OGSÅ: Østfold-ordførerne inn i kampen om å bevare flyplassen

Fristet med omstillingspenger

Rygge Airport mener forskriften ville være et effektivt virkemiddel for å videreføre driften i selskaper som er besluttet nedlagt, men hvor det ikke er svikt i markedet som er årsaken til nedleggelsen. Dette ved å beholde flest mulig arbeidsplasser gjennom å stimulere oppsagte personer til å bli med videre etter en omstillingsperiode. Måten dette skulle gjøres på var å tilby dem flere goder, blant annet såkalte omstillingspenger (tilsvarende 17,6 prosent av dagpengegrunnlaget).

Omstillingstiltaket var ment å vare i inntil 12 måneder. I særlige tilfeller kunne det også forlenges.

Johannessen forklarer at personene ville gå på opplæringstiltak i perioden 1. november til en forventet oppstart av flyplassdriften sommeren 2017.

– Aktivitetene ville handle om service og sikkerhet. De ansatte ville gått på kurs og deltatt på øvelser. De ville fått mer kompetanse av å bli med på dette. Til sammen mener vi det ville vært god nok kompensasjon for de ansatte til å binde seg til oss.

LES OGSÅ: Rygge-ansatte tatt på senga av flyplassplaner

«Selektiv statsstøtte»

Torsdag denne uken kom altså svaret fra departementet. De ønsker ikke å innføre forskriften.

– At dagpenger på særlige vilkår forbeholdes en avgrenset gruppe oppsagte som bindes til en bestemt arbeidsgiver, betyr i praksis at staten overtar arbeidsgivers lønnsforpliktelser for disse. Dette innebærer at dagpengene i denne sammenheng vil kunne betraktes som selektiv statsstøtte, som i utgangspunktet er ulovlig iht. EU/EØS' statsstøtteregelverk, skriver de i begrunnelsen.

De mener også at hensynet til den enkelte taler mot en slik ordning, da de mer eller mindre vil vært bundet til en arbeidsgiver uten å kunne søke andre jobber, og uten noen garanti for at det senere blir arbeid ved flyplassen.

Konklusjonen til departementet er at den skisserte løsningen til Rygge Airport AS krever lov- og forskriftsendringer som vil være i strid med intensjonene bak gjeldende lovgivning.

– Vil ikke tenke nytt

Det mener Johannessen er direkte feil.

– Vårt forslag er helt i tråd med regjeringens mål om å holde folk aktive i arbeidsmarkedet, fremfor å la dem være hjemme og bare få penger fra Nav.

Han er svært skuffet over departementets svar.

– Det er en stor skuffelse på vegne av alle som mister jobben. Vi ønsket å ha dem med oss. Det er helt åpent hva som skjer med dem nå. Jeg er også skuffet over at departementet ikke ville tenke nytt, sier han.
– Hva betyr dette for planene deres?
– Vi eksponeres for en mye større risiko og det skaper mye mer usikkerhet, svarer han.

Må klare seg selv

Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet sier følgende om Rygge Airports forskriftsønske:

– Regjeringen synes det er positivt at private interesser ønsker å drive videre på Rygge flyplass. Men de foreslår blant annet å snu hele dagpengeregelverket på hodet, slik at en arbeidsledig på Rygge ikke kan søke på nye jobber og får mer i dagpenger enn for eksempel en arbeidsledig på Vestlandet. En ordning ingen andre bedrifter som sliter har, og en ordning som skyver risikoen over på de ansatte. Dette er et forslag regjeringen ikke kan gå med på, skriver hun i en kommentar og legger til:

– Vi har hatt åpne dører og gått grundig gjennom forslaget. Løsningen ligger ikke hos Arbeidsdepartementet. Løsningen ligger hos Rygge Airport AS. Mener de alvor, får de økonomien på stell og ansetter de folkene de trenger.