Nyheter

Positiv til klimaendring

Mens verdens toppledere forhandler om klimagassutslipp i Paris, mener Frps Ulf Leirstein den globale oppvarmingen kan styrke Norge.

Bilde 1 av 2

Av Kenneth Stensrud og Marie de Rosa

Norske bønder vil kunne nyte godt av klimaendringene, tror mossepolitiker og stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp).

– Det er ikke bare negativt at det blir varmere på kloden. For Norge vil det være en fordel. Da kunne vi for eksempel hatt matproduksjon hele året, sier han.

Klimaendringene merkes på avlingene, men ikke på en positiv måte, sier leder Martha Mjølnerød i Østfold Bondelag.

– Per nå er det ingen som har klart å produsere mer mat på grunn av varmere vær og lengre vekstsesong. Vi merker allerede at det er større mengder og mer intenst nedbør enn før, og det gir oss mange utfordringer. I fjor var det mange som ikke kom i gang med våronna før i juni, og ustabilt vær gir også mer sykdommer på plantene våre.

LES OGSÅ: Klima bremser ikke flylysten

– Ikke menneskeskapt

Ifølge FNs klimapanel har verden blitt om lag 0,8 grader varmere siden førindustriell tid, og temperaturen er ventet å stige. Det meste av den globale oppvarmingen er menneskeskapt, slår klimapanelet fast.

Påvirkningen mennesker har på klimaet er overdrevet, mener Leirstein.

– Det skjer endringer i atmosfæren og med klimaet uavhengig av mennesker. Arter kan dø ut og øyer forsvinne i havet, men mye av dette skjer uten at vi har gjort noe galt og før vi for eksempel begynte å kjøre biler.

Denne uka og neste går FNs klimatoppmøte av stabelen i Paris, hvor statsledere fra 120 land forsøker å fremforhandle en ny internasjonal avtale om kutt i CO₂-utslipp fram mot 2020.

Leirstein er skeptisk til det han kaller «vekstindustrien» innenfor klimasaken.

– En haug med politikere reiser til Paris i jetfly for å delta på klimatoppmøtet, og bare se hvor mange som faktisk er ansatt i denne bransjen. Det å være opptatt av miljøet har blitt til en vekstnæring, sier han.

Klimaflyktninger

Miljøpartiet De Grønne (MDG), som samarbeider med Frp i bystyret i Moss, er ikke enig i Leirsteins resonnement.

– Det er forventet at Norge blir varmere og våtere som følge av klimaendringene. Dette kan muligens bidra til bedre vekstforhold noen steder, men effektene av endret nedbørsmønster og mer ekstremvær vil kunne føre til store problemer og omfattende ødeleggelser som vi er dårlig forberedt på, sier førstekandidat Jonas Sjolte.

Den globale oppvarmingen vil i tillegg føre til flere klimaflyktninger, sier samarbeidspartner Venstre.

– Hvis Leirstein er positiv til klimaendringer, er han også positiv til klimaflyktninger og altså mer innvandring, sier gruppeleder Sindre W. Mork.

Verken han eller Leirstein tror uenigheten partiene imellom vil gjøre samarbeidet vanskeligere.

– Så lenge Frp etterlever samarbeidsavtalen, noe de har sagt de skal gjøre, er det likegyldig hva partiet mener på andre områder, sier Mork.

Mer fra Dagsavisen