Nyheter

Sier nei til privat helsedrift

Etter privatiseringen av Orkerød setter det nye bystyret nå foten ned for kommersiell drift.

Det nye bystyret vil kun gi ideelle organisasjoner muligheten til å drifte helse- og omsorgstjenester i Moss, i tillegg til dem som kommunen selv styrer. FOTO: KENNETH STENSRUD

Knapt ett år etter at det private selskapet Norlandia overtok driften av Orkerød sykehjem, har det nye bystyret besluttet å si nei til ytterligere privatisering av helsetjenestene i kommunen. Det kommer fram i den politiske plattformen til Høyre, Frp, Venstre, KrF og MDG, hvor det står skrevet at «Ved eventuell fremtidig konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester inviteres kun ideelle aktører inn.»

Dermed kan organisasjoner som Frelsesarmeen, Røde Kors og Kirkens Bymisjon, som i dag drifter en rekke sykehjem i blant annet Oslo, søke om å ta over omsorgstjenester i Moss.

Påvirker ikke Orkerød

Gruppeleder Halvard Sand i KrF forteller at det var hans parti som sammen med Miljøpartiet De Grønne jobbet for å få de borgerlige til å snu.

– Dette var noe KrF løftet fram i valgkampen og som sammenfalt med MDGs program. Vi har aldri endret standpunkt, men det var ingen ideelle organisasjoner som søkte om driften da Orkerød ble konkurranseutsatt og kommunen vant ikke fram, sier Sand.

Krf-toppen viser til en brukerundersøkelse blant pårørende ved sykehjem i Oslo som viser at sykehjem drevet av ikke-offentlige organisasjoner scorer best på alt fra trygghet og miljø til trivsel og matservering. På andreplass havner de kommersielt drevne helseforetakene, med kommuneforetakene på bunn.

– Framover vil ingen kommersielle aktører få tilgang, sier han.

Endringen vil ifølge Sand ikke få konsekvenser for de foretakene som i dag drives privat.

– Orkerød har en kontrakt på fire år. Vi kan ikke bryte den avtalen, så dette vil ikke ha noe å si for sykehjemmet før eventuelt neste periode, sier han.

– Revnende likegyldig

Venstres Sindre W. Mork bekrefter at privatiserings-neiet er et resultat av tautrekking mellom bystyrepartiene.

– Temaet kom opp, og dette ble et minste felles multiplum, sir Mork.

Ifølge Mork er det for hans parti uvesentlig hvem som driver helseforetakene i kommunen.

– For oss er det revnende likegyldig. Det er kvalitet som er viktig, ikke metode, sier han.

Ordfører Tage Pettersen (H) avviser at de borgerlige har gjort en politisk kuvending ved å si nei til mer privatisering.

– Det er ingen steder det sies at borgerlig politikk skal innebære full konkurranse på alle områder. Mange borgerlig styrte kommuner har ikke konkurranseutsatt noen tjenester. Det må alltid være hva som er fornuftig der og da som avgjør dette, sier han.

Ifølge Pettersen vurderte aldri det foregående bystyret å legge flere helsetjenester ut på anbud.

– Jeg opplever ingen snuoperasjon, sier han, og bekrefter at det ikke vil bli aktuelt å la ideelle organisasjoner overta før neste gang bystyret vurderer mer konkurranse på helsefeltet.

Ap-leder Hanne Tollerud tror det kan bli vanskelig å trekke ideelle organisasjoner til omsorgsfeltet.

– Erfaringsmessig er det veldig få ideelle som vil inn på sånne typer tjenester, sier hun.

Hun berømmer likevel bystyret.

– Dette er etter mitt syn et skritt i riktig retning. Jeg tror helt klart det er et resultat av forhandlingene hvor KrF og MDG kunne strekke seg til konkurranseutsetting, men kun for ideelle aktører, sier Tollerud.