Nyheter

– En trist dag for barnehagene

De ansatte ved Smedhusåsen barnehage frykter underfinansiering og dårlig oppfølging av barna når kommunene fortsatt får styre budsjettene.

Bilde 1 av 2

Kunnskapsdepartementet besluttet fredag å videreføre dagens modell med kommunal finansiering av barnehager. Det opprører styrerassistent Gunn Melby Refsnes ved den private barnehagen Smedhusåsen i Rygge.

– En nasjonal finansieringsmodell, hvor tilskuddssatsene blir like uansett hvor i Norge barnehagen er, vil føre til forutsigbare rammebetingelser for driften. Det vil først og fremst komme barna til gode, sier Refsnes, som mener dagens modell undergraver barnehagesektoren. Med på laget har hun hele staben på Smedhusåsen.

– Dette er en trist dag, sier Refsnes.

Sikkerhet

I et innlegg til Moss Dagblad skriver Refsnes at hun frykter for barnehagebarnas sikkerhet med en videreføring av kommunal finansiering.

«Kommunene kan selv velge å holde kostnadene sine på et så lavt nivå at det går på sikkerheten løs i barnehagene, slik at de kan gi mindre tilskudd til de øvrige private barnehagene», skriver hun.

– Gode økonomiske rammer vil føre til at vi har riktig dekning av personell og et vikarbudsjett som vil føre til at det ikke blir underdekning. Det er en svært viktig oppgave å sikre et solid pedagogisk tilbud. Ungene lærer utrolig mye de første sju årene av sitt liv, og derfor er det viktig at barnehagene blir drevet godt med en tilskuddsordning som dekker behovene, sier Refsnes.

Refsnes er også oppgitt over behandlingen tilskuddsordningen har fått i departementet.

– Et overveldende flertall av høringsuttalelsene gikk inn for en felles nasjonal tilskuddsordning. Likevel har myndighetene bestemt at kommunene skal fastsette satsene. Det er ikke en demokratisk beslutning, sier hun.

Får mer pensjon

Rådmann Ivar Nævra i Rygge mener på sin side at den nye tilskuddsordningen er gunstig for de private barnehagene.

– Barnehagene blir nå likestilt når det gjelder tilskudd. De private har hittil hatt 98 prosent av det de kommunale har fått, og fra 2016 blir dette utjevnet. Det vil føre til en betydelig ekstra kostnad for kommunen. I tillegg øker pensjonstilskuddet opp til 13 prosent hos de private, selv om flertallet av dem har en pensjonsordning på mellom 8 og 12 prosent. Til sammenligning er pensjonsutgiftene til kommunalt ansatte på 20 prosent, sier Nævra.

Han får støtte av Ap-politiker Ole Gjølberg, som er nestleder i hovedutvalg for oppvekst og kultur i Rygge.

– Det er bra at kommunene fortsatt får bestemme over tilskuddene. Det vil bli svært store forskjeller mellom barnehagetilskuddene hvis det hadde vært en felles nasjonal sats. Det er store ulikheter i Norge på husleier, byggekostnader, antall barn i barnehagene og en rekke andre forhold. Vi driver en god og forsvarlig barnehagepolitikk i Rygge, og det nyter også de private barnehager godt av, sier Gjølberg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: