Nyheter

Applauderer Råde-mottak

Mottaket i Råde skal klare det mottaket på Tøyen ikke har hatt kapasitet til.

planlegger: Tom Brandsborg (f.v.) og Arne Haugbjerg fra Norwegian Support Team, prosjektleder Roar Tormod Pettersen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, distriktssjef i Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt Bjørn Ole Steingrimsen og distriktssjef i Østfold sivilforsvarsdrift organiserer rigging av mottaket i Råde. BEGGE FOTO: KJERSTI THEA STRØMNES.

Det håper i hvert fall president i Røde Kors Sven Mollekleiv.

Mollekleiv mener det er på tide med et mottak med større kapasitet enn Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo, som lenge har vært på bristepunktet.

– I går sa Kroatia at de har 90.000 flyktninger. Dette er ikke over til uka, sier Mollekleiv.

I august kom det over 250 asylsøkere til Østfold. Tidligere har tallet ligget på 30 i måneden.

– Må ha samspill

Mollekleiv peker på flere grunner til at det er positivt med et eget mottak i Råde.

– Det har stor nok kapasitet til å takle en situasjon som dette, noe mottaket på Tøyen ikke har maktet. Det er viktig at de som kommer blir tatt imot gjennom et helhetlig samspill mellom myndigheter, kommune og frivillige, sier han. Mottaket skal angivelig ha plass til rundt 1000 personer som kan bli i opptil 48 timer før de sendes videre til andre mottak.

Mollekleiv mener det er viktig at ingen henvises til å sove på gulvet eller ute. Til nå har det vært utfordrende å få samordnet legesjekk, registrering og overnatting, sier han.

– Nå er det viktig å sørge for at kommunelegen ikke må ta alt alene, sier Mollekleiv, som torsdag besøkte Røde Kors-mottaket i Kurlandkirken.

Onsdag kveld og natt til torsdag ble de 10.8000 kvadratmeter store Smart Club-lokalene som skal huse flyktningene vasket ned. Torsdag kveld begynte arbeidet med å sette opp telt, bygge forskriftsmessige nødutganger, gipse vegger og bygge trapp. Utenfor står toaletter allerede klare. Ti 90 kvadratmeter store telt med sengeplasser til 40 personer skal settes opp, i tillegg til 14 telt med 20 sengeplasser i hver. Det skal også køyesenger opp langs ytterveggene.

Det er Østfolds sivilforsvarsdistrikt som har ansvaret for å sette opp teltene med innredning. De har fått støtte av sivilforsvaret i nabofylkene, samt Norwegian Support Team, som har bred erfaring med å sette opp teltleirer i utlandet. Vernepliktige i Østfold er kalt inn, og til sammen vil over 100 personer ha hjulpet til når helgen er omme.

Etter planen skal flyktningene som ankommer først registreres, og deretter videre til helsesjekk før de henvises til teltområdet.

Ber om ro

– Det ser ut som om vi i Sivilforsvaret kan få gjort klart det meste av våre oppgaver i helgen, sier prosjektleder Petter Tormod Pettersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

UDI understreker at mottaket ikke er klart til å ta imot flyktninger før om cirka to uker.

– Det er mye som må på plass for at dette skal driftes effektivt og hensiktsmessig for alle parter. Vi antar at det tidligst kan skje om to uker, sier presserådgiver Vibeke Schjem.

Fredag ettermiddag ba UDI om arbeidsro.

– Av hensyn til de mange asylsøkerne som nå kommer til Norge, er det viktig at dette ankomstsenteret blir ferdig så raskt som overhodet mulig. Da trenger de som jobber der arbeidsro, skriver UDI i en pressemelding.