Så godt gjør kommunene i Østfold det på kommunebarometeret 2018

- Takk til alle ansatte, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap) når hun kommenterer at Moss er best i Østfold, og havner på en meget sterk 14. plass på landsbasis i Kommunebarometeret 2018.

Den nest beste kommunen i fylket, er Marker, som havner på 57. plass i Norge.
– Det er svært hyggelig å løfte seg fra tidligere år. I fjor var vi på en solid 28. plass, noe som var bra. Nå nærmer vi oss «topp 10», og da er på sin plass å takke alle ansatte i kommunen for den innsatsen de gjør på alle våre tjenesteoppdrag, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

– Ut på «gølvet»

I disse dager er hun på besøk på ulike tjenesteområder i byen. Målet er å bli bedre kjent med hvordan de ansatte jobber i de mange sektorene som kommunen har ansvar for. I går var hun på Melløsparken sykehjem. Deretter står skjærgårdstjenesten og de hjemmebaserte tjenestene for tur.
– Jeg drar ikke ut for å drikke kaffe. Jeg ønsker å se hvordan arbeidet «på gølvet» blir utført, og det er spennende å se alle de arbeidsoppgaver våre mange ansatte utfører. Jeg er imponert over den innsatsen som ytes for at tjenestetilbudene til innbyggerne skal bli så gode som mulig. Det er ofte negative hendelser som får mest oppmerksomhet. Men det er alle de positive hendelsene som bør bli mest vektlagt, sier Hanne Tollerud.

– Inspirasjon

Hun vil ikke ta helt av på bakgrunn av den gode plasseringen på kommunebarometeret. Men sier at det er en inspirasjon og gir motivasjon innad i kommunen når Moss scorer så høyt som en 14. plass i Norge.
Det er Kommunal Rapport som hvert år gjør en sammenligning av landets kommuner, basert på 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.
Moss kommune scorer høyt på barnevern, skole og barnehager, men er langt nede på listen innen helse og kultur.

Hvaler faller sterkt

Det er Hvaler kommune som kommer dårligst ut av Østfoldkommunene. I 2016 var kommunen på en hederlig 77. plass. Men i år har Hvaler havnet helt nede på en 346. plass.
– Jeg tror ikke at vårt tjenestetilbud er noe dårligere nå, sammenlignet med 2016. Det er mer sannsynlig at det er blitt et generelt høyere nivå i de fleste norske kommuner. Dermed kommer vi litt uheldig ut på en del av de kategoriene som vektlegges mest, sier ordfører Eivind Norman Borge (Frp).
Han mener at kommunens økonomi tilsier at Hvaler ikke har mulighet til å komme på den øverste halvparten i kommunebarometeret.
– Hvis vi kan stabilisere oss midt på treet, så bør vi være fornøyde, sier Hvalerordføreren.

Framgang for flere kommuner

Sarpsborg havner på en 187. plass i Kommmunebarometeret 2018. Det er en forbedring på hele 98 plasser siden 2017. Mange nøkkeltall viser positiv utvikling for det siste året. Faktisk er utviklingen enda bedre enn normalen i Kommune-Norge.  Fredrikstad har gått fra 279. til 150. plass. Mens Halden har gått fram fra 327. til 179. plass. Rygge er fjerde best i Østfold, og nr. 97 i Norge.

Her er resultatet for Østfoldkommunene (plassering i Norge i parentes):

1. Moss (14)
2. Marker (57)
3. Trøgstad (61)
4. Rygge (97)
5. Skiptvet (105)
6. Våler (115)
7. Askim (130)
8. Fredrikstad (150)
9. Halden (179)
10. Sarpsborg (187)
11. Hobøl (203)
12. Spydeberg (206)
13. Rakkestad (208)
14. Råde (234)
15. Eidsberg (251)
16. Aremark (288)
17. Rømskog (318)
18. Hvaler (346)