Full baluba i Moss på 8. mars

- Det blir full baluba i Moss når kvinnedagen feires 8. mars. For første gang siden 2013 blir det 8. mars-tog i byens gater, og kontroversielle Sigrid Bonde Tusvik, ordførerne i både Moss og Rygge og SV-leder Audun Lysbakken er blant talerne, forteller Torill Sørenssen.

Hun er medlem av 8. mars-komiteen, og er svært glad for at det igjen skal marsjere et 8. mars-tog gjennom byens gater. Toget skal gå fra Kirkeparken til Storebro ved Mossefossen. Der skal første nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, holde appellen. Rett etter demonstrasjonen bærer det ned på Verket scene, der feminist og komiker Sigrid Bonde Tusvik og SV-leder Audun Lysbakken entrer talerstolen. Fra lokalmiljøet kan 8. mars-arrangørene skilte med to ordførere; Hanne Tollerud og Inger-Lise Skartlien stiller opp med en felles appell. I tillegg skal forfatter, samfunnsdebattant og «slampoet» Guro Jabulisile delta med et underholdningsbidrag, med en skarp feministisk snert.

Abortloven

- Bonde Tusvik har markert seg klart og tydelig mot den tuklingen med abortloven som Erna Solberg har lagt opp til sammen med KrF. Dette er blitt en het, politisk potet og jeg regner med at abortspørsmålet vil stå sentralt i både Bonde Tusviks appell, og også blant de øvrige talerne, sier Torill Sørenssen.
På kvelden blir det kulturell fest på House of Foundation, med musikk og dans. Og i Metodistkirken blir det andakt med kvinnelige prester.

Ulike arrangører

Det er flere arrangører ved årets 8. mars-feiring i Moss, men de konkurrerer ikke mot hverandre. Marita Toverud og Ann May Martinsen har påtatt seg ansvaret for å arrangere demonstrasjonstoget. For 8. mars-komiteen hadde hendene fulle med Verket-arrangement og festkvelden på House of Foundation.
- Hva blir hovedparolen i toget?
- Vi skal ha et parolemøte om få dager, og da begynner vi å spikre et program for demonstrasjonen. Men det er sannsynlig at regjeringens utspill om abortloven blir helt sentral. Meetoo-kampanjen er fortsatt høyaktuell, selv om det er ganske lenge siden den skjøt fart internasjonalt. Men kvinners rettigheter er politisk på defensiven igjen; både i Norge og internasjonalt. Det er derfor nødvendig å reise nye kamper for å unngå at samfunnsutviklingen beveger seg bakover, sier Marita Toverud.
Hun oppfordrer foreninger og enkeltpersoner til aktiv deltakelse; gjerne for å bli med på å sette opp et parolegrunnlag, og for å mobilisere flest mulig til å delta i selve demonstrasjonen.
- Mossinger er blitt vant til å dra til Oslo for å kunne gå i 8. mars-tog. Nå håper vi at de fleste holder seg i Moss, og blir med på vårt arrangement, sier Marita Toverud.

Åpenhet om økonomi

I fjor kostet arrangement i Moss omkring 40.000 kroner. Torill Sørenssen regner med omtrent det samme ved årets arrangement.
- Vi er helt åpne om hvor pengene kommer fra. I fjor var det Moss og Omegn Kvinneråd, Fagforbundet Moss og omegn, Moss kommune, Rygge SV, Moss Rødt, Rygge kommune, Soroptimistene Rygge og Rygge Arbeiderparti som ga økonomisk støtte. Vi har fått inn en del tilskudd i år, og regner med at vi får flere positive svar også til årets arrangement, sier Torill Sørenssen.