Wojtek Jankowski flyttet fra Polen til Norge på begynnelsen av 80-tallet. På den tida var det bare et hundretalls polakker i Østfold. Nå er det godt over 6.000.

Disse landene kommer innvandrerne i Østfold fra

Det bor nesten dobbelt så mange polske innvandrere i Østfold, sammenlignet med den nest største innvandrergruppen.

Som Dagsavisen Østfold skrev mandag, var 13,57 prosent av befolkningen i Østfold innvandrere ved inngangen av året, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hvis man ser nærmere på nasjonaliteten til disse, er det særlig ett land som dominerer. Som i resten av landet er nemlig de fleste innvandrerne i Østfold fra Polen.

Fredrikstad unntaket

Til og med i grensebyen Halden troner Polen øverst, mens svenskene havner på 2. plass på listen over innvandrere. Blant Østfolds bykommuner er det kun Fredrikstad som skiller seg ut. Der er antallet innvandrere fra Irak høyere enn noen annen nasjonalitet, inkludert den polske.

Listen forandrer seg lite i toppen hvis man også inkluderer norskfødte personer med innvandrerforeldre. Faktisk gjør det bare at andelen personer med polsk bakgrunn i befolkningen øker, sammenlignet med andre nasjonaliteter.

Per 1. januar i år var det registrert 6.136 polske innvandrere i Østfold. Det er mer enn en dobling på åtte år.

Fristet av høyere lønn

Wojtek Jankowski flyttet fra Polen til Østfold for over 30 år siden. Hans far er leder av Den Polske Forening i Norge, som jobber med å tette båndene mellom Norge og Polen. Dette gjøres blant annet ved å hjelpe norske ungdommer med å finne studieplasser på universiteter og høgskoler i Polen, samt ved å formidle norsk kultur til polske turister i Norge.

Jankowski sier den største grunnen til at polakker innvandrer til Norge og Østfold er arbeid.

– De fleste jeg har snakket med sier det er fordi de tjener mer penger her, sier han.

Han forklarer videre at de fleste polske innvandrerne tradisjonelt sett har vært lavt utdannede folk, som slet med å skaffe seg en jobb med god lønn i hjemlandet.

– Det er i ferd med å snu nå. Nå begynner de å tjene mer penger i Polen igjen, sier Jankowski.

– Nesten like kulturer

Selv bor han i Askim, kommunen i Østfold som har størst andel innvandrere. De aller fleste er, ikke overraskende, polakker.

– Mange polske innvandrerne jobber i byggebransjen, og i Askim finnes det mange bedrifter som ansetter dem, forteller han.

Han mener det er relativt lett for polakker å integrere seg i det norske samfunnet, sammenlignet med personer fra andre land.

– Den eneste ulempen er språket. Kulturene er nesten like. Forskjellen er at polakker ofte er katolikker, mens nordmenn er protestanter, sier Jankowski.

Her er listen over nasjonaliteten til innvandrerne i hver enkelt bykommune i Østfold (topp 5):

 

Moss:

Polen (2,30 prosent)

Somalia (1,24 posent)

Vietnam (1,23 prosent)

Sverige (0,92 prosent)

Pakistan (0,83 prosent)

 

Fredrikstad:

Irak (1,87 prosent)

Polen (1,57 posent)

Somalia (1,05 prosent)

Sverige (0,78 prosent)

Kosovo (0,68 prosent)

 

Sarpsborg:

Polen (2,32 prosent)

Irak (1,43 posent)

Bosnia-Hercegovina (1,35 prosent)

Kosovo (0,83 prosent)

Sverige (0,77 prosent)

 

Halden:

Polen (1,39 prosent)

Sverige (1,21 posent)

Kosovo (1,14 prosent)

Somalia (0,64 prosent)

Syria (0,49 prosent)

 

Askim:

Polen (2,18 prosent)

Irak (1,34 posent)

Vietnam (1,11 prosent)

Filippinene (0,80 prosent)

Bosnia-Hercegovina (0,79 prosent)

 

Eidsberg:

Polen (3,29 prosent)

Litauen (1,16 posent)

Irak (1,03 prosent)

Bosnia-Hercegovina (0,73 prosent)

Sverige (0,62 prosent)

 

Gjelder andelen av innbyggertallet i hver enkelt kommune per 1. januar 2018. Med innvandrer menes personer født i utlandet av utenlandske foreldre, men som nå har flyttet til Norge.

Kilde: SSB