Moss er i ferd med å ta igjen Askim som den kommunen i Østfold med flest andel innvandrere. Et fåtall er flyktninger, mens de fleste har bodd i Norge i mer enn fem år. Her fra Refugees welcome to Moss’ lokaler i Storgata, hvor Mohammed Nour Almaaz var én av mange frivillige som stilte opp i 2015.

Så mange innvandrere bor i Østfold

Andelen innvandrere har aldri vært høyere i Østfold. Moss er den bykommunen som hadde størst vekst.

Per 1. januar 2018 var det 40.101 innvandrere i Østfold. Det tilsvarer 13,57 prosent av befolkningen, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ti år tidligere var andelen nøyaktig åtte prosent.

Sjekk oversikten for hver enkelte kommune i faktaboksen til høyre.

På vei til å ta igjen Askim

Andelen i Moss økte mest blant de største kommunene. Her ble det 4,4 prosent flere innvandrere i løpet av 2017. Den gjennomsnittlige veksten på landsbasis var bare tre prosent – den svakeste prosentvise tilveksten på 20 år, ifølge SSB.

Les også: Disse landene kommer Østfolds innvandrere fra

Økningen betyr at Moss er i ferd med å ta igjen Askim som den kommunen i Østfold med størst andel innvandrere. Ved inngangen av 2018 var 16,82 prosent av befolkningen i Moss innvandrere, mens i Askim var det 16,85 prosent.

Med innvandrer menes personer født i utlandet av utenlandske foreldre, men som nå har flyttet til Norge. Hvis man også teller norskfødte personer med innvandrerforeldre havner Moss på 21,6 prosent. Her er landsgjennomsnittet 17,3 prosent.

– Prinsipielt ser vi på det som en berikelse av mangfoldet i Moss, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

Her kan du lese fjorårets sak om innvandrertallene i Moss.

Lavere andel enn landsgjennomsnittet

Ikke overraskende er Fredrikstad den kommunen i Østfold som hadde flest innvandrere per 1. januar i år. Til sammen er det snakk om 10.816 personer.

Det betyr at mer enn hver fjerde innvandrer i Østfold bor i Fredrikstad. Det tilsvarer dog bare 13,5 prosent av kommunens befolkning, altså omtrent den samme andelen som hele Østfold sett under ett.

Ifølge tallene til SSB har Østfold en lavere andel innvandrere enn landet for øvrig. Landsgjennomsnittet lå nemlig på 14,1 prosent ved inngangen av året.

Dette skyldes blant annet kommuner som Hvaler og Aremark, hvor andelen innvandrere var på henholdsvis 6,0 og 4,9 prosent.