Inger-Lise Skartlien går av som ordfører i Rygge

Skartlien har takket ja til jobb i nye Moss kommune. Nå må Rygge velge en ny ordfører til å lede kommunen ut året.

Inger-Lise Skartlien blir avdelingsleder for den nye kommunens innbyggertorg.

Det melder Moss kommune i en pressemelding onsdag.

Må velge ny ordfører

Skartlien har informert om at hun vil søke om å fratre som ordfører i Rygge kommune fra 15. september 2019. Da tiltrer hun nemlig i stillingen som avdelingsleder.

Kommunestyret til Nye Moss kommune skal settes 9. oktober, men Rygge forblir likevel en egen kommune ut året. Dermed må Rygge velge en ny ordfører til å ta over etter Skartlien de siste månedene av 2019. Det blir historiens siste Rygge-ordfører.

Vil kutte stillingen

Valg av ny ordfører skal opp som en sak i torsdagens kommunestyre. Kun faste medlemmer av formannskapet kan velges.

Rådmannen innstiller at Skartliens etterfølger kun får en 50-prosentsstilling, da arbeidspresset i den resterende ordførerperioden antas å være noe lavere enn vanlig.

Stiller fortsatt til valg

Skartlien står på Arbeiderpartiets liste for kommunestyreperioden 2019-2023.

Kommunen informerer at å sitte i kommunestyret ikke er i konflikt med å inneha stilling som avdelingsleder i samme kommune. Dermed trekker hun seg ikke fra høstens valgliste.

– Kunne ikke fått en bedre kandidat

Innbyggertorget i nye Moss kommune skal være døra inn til alle kommunens tjenester og bidra til bedre service og tilgjengelighet for innbyggerne. Innbyggertorget er en avdeling i enhet kommunikasjon i nye Moss kommune.

– Vi var opptatt av å få på plass en leder som kjenner hele kommunen godt og som er opptatt av å møte innbyggernes behov for service, veiledning og informasjon. Det er liten tvil om at Inger-Lise Skartlien fyller den rollen, og vi kunne vel egentlig ikke fått en bedre kandidat, sier Therese Evensen, leder for kommunikasjonsenheten i nye Moss.

LES OGSÅ: Inger-Lise Skartlien vurderte å gi seg som politiker. Nå ønsker hun å bli gruppeleder.