Dette er smittekilden til koronapasientene fra Moss

Kommunen ser klare mønstre blant dem som har blitt smittet.

Fredag 17. april har antall smittede i Moss passert 90 (se graf øverst i saken).

Kommunen har ingen oversikt over hvor mange av disse som nå er friskmeldte.

Det de derimot har sett nærmere på de siste dagene, er hvordan de alle har klart å bli smittet.

Her er funnene de har gjort:

▪ 12 av personene ble smittet på utenlandsreise. Mange av disse tilfellene var blant de første som dukket opp i Moss.

▪ 56 av personene har hatt nærkontakt med andre bekreftede smittetilfeller i Norge.

▪ 22 av personene har ukjent smittekilde. Det betyr at kommunen ikke har klart å spore smitten til verken utlandet eller nærkontakt med en kjent koronasyk person.

LES OGSÅ: (DA+)

Kommuneoverlege Kristian Krogshus.
Foto: Kenneth Stensrud Kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Én person kan smitte overraskende mange

Kommuneoverlege Kristian Krogshus forteller at de har sett klare mønstre blant de smittede i Moss.

Vi ser at når grupper møtes, enten på arbeidsplass eller privat, kan én koronasyk smitte overraskende mange personer, gjerne 5-6 personer i samme gruppe, sier han.

Det viser at det er viktig å vente med sosialt samvær med andre enn dem vi bor sammen med. Regelen om maksimalt fem mennesker samlet og med to meters avstand innendørs gjelder fortsatt, legger han til.

LES OGSÅ: Nytt koronadødsfall på Orkerød sykehjem i Moss