Aps bløff om "tro, håp og samarbeid"

Moss Ap forsøker i et leserbrev å få innbyggerne til å tro at de rødgrønne på alvor «tar de grepene som behøves» og «strukturerer de kommunale tjenestene, for om mulig å gjøre dem bedre og billigere». Beklager Ap – dere gjør ikke det!

Av: Jørn Ramberg, Moss Høyre

Inntil dere overtok styringen hadde helsetjenestene slike innslag i form av tilbud fra blant andre private. Flere av disse tilbudene var både bedre og billigere enn kommunens egne – men dette forbød dere. En velfungerende ordning ble skrotet fordi dere hater at noen kan tjene penger på å tilby gode helsetjenester. Da er det ikke troverdig at dere vil «ta de grepene som behøves».

Kun få dager før leserinnlegget stod på trykk i Moss Avis lørdag 5. september, stemte Ap og de andre «regnbuekameratene» ned et forslag om å gjennomgå helsetjenestene i form av brukerundersøkelser nettopp for «om mulig å gjøre tjenestene bedre». Det merkelige er at alle partiene på forrige Helse-møte var skjønt enig om viktigheten av dette - det skulle bare utredes konsekvensen av en enda hyppigere evaluering. Siden da har «regnbuen» snudd 180 grader. Dette til tross for at helsetjenestene i Moss og Rygge nettopp har slått seg sammen og skal samkjøres. I tillegg gjør en skakkjørt kommuneøkonomi at helsetilbudet kan bli kuttet – kanskje drastisk. Er det ikke særdeles viktig nettopp i en slik situasjon å få innbyggernes tilbakemelding på hvordan tjenesten fungerer? Høyre mener det. «Regnbuen» bryr seg ikke.

Jada, økonomi og arbeidsbelastning er selvsagt et argument her. Det trekkes for øvrig alltid frem, at «akkurat nå passer det litt dårlig» med slike undersøkelser. De gjennomføres også så sporadisk og med så lite konkrete planer for kvalitetsforbedring at de er bortimot verdiløse.

Et annet spørsmål gjelder oversikten over korona-kostnader. Rådmannen sier i lørdagens Moss Avis at koronaen per i dag har kostet Moss 39 millioner. I styringspartiet Ap sitt debattinnlegg samme dag bruker man tallet 90 millioner. Hvem har kontroll og oversikt?

Så beklager, Ap. Dere har ingen troverdighet når det gjelder å gjøre det som trengs for å få best mulig helsetilbud. Ideologien og partiprogrammet deres er et hinder for dette.