Debatt

Nytt håpløst sammenslåingsvedtak av Viken Fylkesting

Det var demokratisk riktig med en oppsplitting av Viken, men med vedtak om disse samarbeidsavtalene vitner det om en fullstendig mangel på helhetlig politisk tenkning og ikke minst politisk styring.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I 2020 besluttet Viken fylkesting å dele opp fylket tilbake til Buskerud, Akershus og Østfold fra 1. januar 2024. Den 26. oktober 2022 vedtok Viken fylkesting nesten enstemmig, intensjoner om såkalt forpliktende samarbeid innenfor en rekke sektorer mellom de nye fylkene etter oppsplittingen til Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner. Den 10. mai i år ble intensjonene formalisert gjennom samarbeidsavtaler i et igjen nesten samstemt Fylkesting.

Jeg er skremt og sjokkert over den beslutningen som ble fattet etter å ha brukt flere hundre millioner først på sammenslåing, så deretter på en oppsplitting og nå altså et vedtak om flerfoldige samarbeidsavtaler som igjen på mange måter reverserer hele prosessen for tredje gang, men som jeg vil hevde er en dårligere løsning for innbyggerne enn et samlet Viken Fylkeskommune.

Styringsflertallet med AP og SP fikk det som de ville – det ble fattet et vedtak om oppsplitting av Viken til Buskerud, Akershus og Østfold. Dette var noe jeg helhjertet støttet opp om etter at sentrale myndigheter med Høyre i spissen overkjørte lokaldemokratiet på en ufin måte. Vi fikk desentralisert myndigheten, valgløftene ble ivaretatt og demokratiet ble reparert – vi lyttet til, og ivaretok folket.

Så kommer altså diskusjonen opp om at vi må samarbeide. Og her kan jeg heller ikke være mer enig. Samfunnet utvikler seg kun gjennom samarbeid med andre. Men så forsvinner logikken. Det blir foreslått såkalte forpliktende samarbeid for mange ulike sektorer gjennom organ som ligger utenfor Fylkestingenes folkevalgte organ.

Gjennom et notat angående aktuelle samarbeidsformer datert 27.04.2022, er fylkesadvokaten ganske så tydelig på hvilke ulemper de ulike samarbeidsformer har.

Etter slik jeg forstod, var det nettopp disse ulempene styringsflertallet AP og SP ønsket å motvirke ved oppløsningen av Viken.

Ulempene med samarbeidsformene er ifølge fylkesadvokaten:

• Fylkestinget kan som hovedregel ikke instruere samarbeidet om utførelsen av oppgaver.

• Avstanden mellom velgeren og tjenesten blir lengre og mer indirekte.

• Byråkratiet vil øke og bli dyrere.

• Fylkestingets prioriterings og styringsevne vil bli svekket.

• Fylkestingets økonomiske kontroll blir svekket.

• Den folkelige kontrollen blir svekket.

• Selve demokratiet blir svekket.

Det var demokratisk riktig med en oppsplitting av Viken, men med vedtak om disse samarbeidsavtalene vitner det om en fullstendig mangel på helhetlig politisk tenkning og ikke minst politisk styring.

Vi bruker altså bortimot én milliard av innbyggernes midler for å svekke folkets mulighet for å styre seg selv – altså et svekket demokrati! Det motsatte av det jeg trodde vi skulle forsvare, beskytte og styrke.

Nå er det valg. Ikke tro at politikere vet bedre enn deg. Ikke tro at politikere må ta noen upopulære avgjørelser på vegne av folket. Stem derfor inn de representanter som vil tjene sitt folk – ikke styre dem. Stem inn representanter som vil kjempe for at folket skal kunne styre seg selv. Stem inn de representanter som vil forsvare, kjempe for å styrke det norske demokrati og vår Grunnlov. Stem inn representanter som respekterer folkets ønske gjennom folkeavstemninger som de ikke gjorde i 1972 og 1994. Det norske folk må våkne før det er for sent. Vi må beskytte norske verdier og norske arbeidsplasser ved å forsvare vår selvråderett, vårt demokrati og vårt folkestyre. Stem derfor inn representanter som vil si opp den udemokratiske unionsavtalen EØS som ødelegger vårt folkestyre i Norge.

Godt valg.

Mer fra: Debatt