Debatt

Mølla i Moss er ikke bare en møllebedrift

DEBATT: “Avtalen mellom Statkraft AS og Lantmännen sikrer produksjonen og arbeidsplassene i Moss. Derfor må det være en klar oppfordring til politikere i Moss om å skjerme, og gi de beste forutsetninger for videre drift, ikke minst for å sikre at den nye Moss kommune kan ha en fremtidsrettet produksjon av fjernvarme”, skriver Arild Johnsen i dette leserbrevet.

Møllene i Moss
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Arild Johnsen

Det foregår nå en diskusjon omkring Møllas plass i utviklingen av Moss sentrum og ikke minst de komplikasjoner nærheten til en større bedrift med helkontinuerlig drift kan få med støy og støv fra denne møllebedriften som i dag heter Lantmännen Cerealia.

Hva slags bedrift er Mølla?

Når det gjelder Møllas verdi som industri blir det nevnt at bedriften sysselsetter 60-70 personer. Deres hovedprodukt er produksjon av frokostblandinger. Utover dette kommer det ikke fram at bedriften i over ti år har vært leverandør av fjernvarme til store deler av Moss. Basis for denne leveransen er at de gjennom en fornybar energikilde med basis i deres frokostblandingsproduksjon, hvor havreskall er energikilden, kan levere energi til fjernvarmen.

Klima- og varmeplanen for Moss

Som en del av sentrumsplanarbeidet, som forgikk tidlig på 2000 tallet, ble det tatt initiativet til å se på muligheten for å se på spillvarme fra bedriftene i Moss for en eventuell tiknytning til et fjernvarmenett i byen. Her viste det seg at den eneste realistiske løsningen var å inngå avtale med Lantmännene som allerede hadde et mindre varmeanlegg i drift. Det var med basis i en kommunal klimaplan fra 2007 som man ble oppmerksom på at Mølla hadde betydelig problemer å bli kvitt de store mengder med havreskall som var et biprodukt av frokostblandingen.

Etter en kommunal behandling av klimaplanen fikk firmaet Biovarme konsesjon på driften. De fortsatte arbeidet med klimaplanen og fremmet etter hvert en varmeplan for Moss sentrum hvor blant annet Amfisenteret, Kirkeparken videregående skole, Moss Hotel, Rådhuset m.fl. kunne bli gode kunder. Det ble også planlagt et fjernvarmenett i gågata. Etter hvert som første etappe ble gjennomført ble anlegget utvidet til også å dekke annen bebyggelse i sentrum.

Statkraft Varme AS kommer inn

Det var Statkraft Varme AS som etter hvert fikk konsesjon for leveranser av fjernvarme i Moss gjennom anlegget til Mølla, De kjøpte for omkring ti år siden Biovarme og videreførte samarbeidet med Mølla. De har nå inngått en ny ti års avtale hvor det vil være den fornybare energikilden havreskall som videre skal benyttes som energikilde.

Statkraft investerer flere hundrede millioner i utvidelse av fjernvarmeanlegget hvorav 60 prosent av energimengden kommer fra den kortreist bioenergien fra frokostproduksjonen ved Mølla i Moss sentrum.

Produksjonen blir sikret

Avtalen mellom Statkraft AS og Lantmännen sikrer produksjonen og arbeidsplassene i Moss. Derfor må det være en klar oppfordring til politikere i Moss å skjerme, og gi de beste forutsetninger for videre drift, ikke minst for å sikre at den nye Moss kommune kan ha en fremtidsrettet produksjon av fjernvarme. En produksjon som leverer fjernvarme både til bebyggelsen i Sentrum herunder gågata, Møllebyen, Verket, og all bebyggelse som nå er under utvikling rundt Varnaveien. Alle disse områdene har tilknytningsplikt til fjernvarmenettet.