Debatt

Hva med trafikken i Moss nå?

Hverken fylkeskommunen eller kommunen kan løse trafikkutfordringene i kjølvannet av kvikkleira i byen på egne budsjett.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Benedicte Lund
Stortingskandidat MDG, Østfold

På torsdag fikk vi høre at Bane NOR mener at Fjordveien må stenge i 3 år. Grunnforholdene er så krevende å bygge jernbane i at det ikke kan gå trafikk på den flate delen nederst, og det blir kun kjøring til eiendommene, ikke gjennomkjøring som nå.

Som om Moss ikke har trafikkproblemer nok fra før? Da må det legges så godt til rette som mulig for at fler velger buss, sykkel og gange.

Det må nå tilrettelegges så de av oss som kan finner det lettvint, effektivt og lønnsomt å velge andre måter å reise på. Særlig kan vi kanskje endre vaner for «rutinereisene» våre? De daglige til og fra jobb-reisene eller til jernbanestasjonen for eksempel? Det vil redusere trafikken litt så vi hindrer noe av situasjonen med kø, kork og kaos som vi kan frykte nå. Mange løsninger er allerede beskrevet gjennom kommunens eget organ Miljøløftet.

LES OGSÅ: Anbefaler å stenge Fjordveien i tre år for å sikre området mot skred (+)

Bussen må få mange flere avganger, og bedre fremkommelighet i egne bussfelt så de kan holde rutetidene sine. Den bør også være mye billigere, og kanskje gratis i rushtiden? De på Orkerød, Framnes, Tronvik, Krapfoss og Ekholt må få tilbake busstilbudet sitt. Larkollen, sykehuset og andre nøkkelsteder må få et godt nok rutetilbud. Og de som skal med toget, og kommer med buss nordfra gjennom byen, må slippe å måtte stoppe lenge i bussgata før den kjører til stasjonen. Bussen må gå helt til jernbanestasjonen med én gang.

Sykkelveier må bygges, males, skiltes, måkes, og kort sagt tilrettelegges så det blir trygt, effektivt og praktisk å bruke sykkel. Kjøremønster og parkeringsløsninger må vurderes. Det bør legges til rette slik at mange fler prøver å bruke el-sykkel i hverdagen. Det er tross alt få dager i året der det er for mye snø til at det absolutt ikke går med sykkel.

Moss kommunes ansatte får nå tilbud om å kjøpe el-sykkel gjennom jobben, med nedbetaling over lønnsslippen. Det bør flere arbeidsgivere legge opp til.

Moss er en kompakt by med stort sett ganske korte avstander, så med god tilretteleggelse for effektive og hyppige bussruter, og sikrere og bedre sykkelveier kan trafikken dempes. Jeg begynte å sykle vinterstid for 3 år siden, og det går stort sett veldig bra! Med piggdekk så klart.

Så nå hviler et tungt ansvar på Bane NOR for å bidra til gode løsninger. Hverken fylkeskommunen eller kommunen kan løse trafikkutfordringene i kjølvannet av kvikkleira i byen på egne budsjett. Med et jernbaneprosjekt som har økt i kostnad fra 6,5 mrd til 13,4 på 5 år så blir nødvendige buss- og sykkeltiltak «pølse i slaktetida», og helt nødvendig forutsetning for at Moss skal kunne leve med stenging av Fjordveien.

LES OGSÅ: Pål (49) er nabo til jernbaneutbyggingen i Moss: – Bekymret for ras

Mer fra: Debatt