Debatt

Kjemp for riksvei 19 i Moss

LEDER: Det er gledelig å se at de politiske partiene i Moss er samstemte i en kamp for å sikre at riksvei 19 gjennom Moss blir påbegynt innen seks år, slik det er forutsatt i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029. Den ulne begrunnelsen fra Statens vegvesen for å utelate Rv19 i den kommende NTP gir god grunn til bekymring.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Statens vegvesen (SVV) har ikke nevnt riksvei 19 gjennom Moss i et innspill til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033. Dette har fått samtlige partier i Moss til å reagere kraftig, og de er samstemte om å kjempe for at Rv19 får sin rettmessige plass i den kommende transportplanen.

Det er bra.

SVV-direktør Kjell Inge Davik er snurt fordi han mener at etaten er blitt kritisert på feil grunnlag. Han påberoper seg at departementet har lagt andre rammer for hva som skal utredes av nye veiprosjekter i Norge. Det er godt mulig at SVV kun har tatt med prosjekter som er såkalt samfunnsøkonomiske lønnsomme. Men faktum er at Rv19 gjennom Moss var prioritert i Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble behandlet i Stortinget i juni 2017.

Når denne plagsomme riksveien ikke blir nevnt i en innstilling fra SVV, er det all grunn til å rope et varsku. For når direktør Davik skriver et leserbrev om misforstått kritikk, så burde han vel i en setning også fortelle om han mener at riksvei 19 gjennom Moss fortsatt bør ligge innen i NTP.

Når han utelater denne vesentlige informasjonen, er det lett å trekke den konklusjonen at Rv19 ikke vil bli prioritert. For det er helt klart at Samferdselsdepartementet i stor grad lytter til de faglige rådene fra SVV.

Det er all grunn for byens politikere til å vise tverrpolitisk kampvilje for å sikre at Rv19 blir bygd innenfor den tidsrammen som er fastsatt i dagens NTP. For når SVV og departementet skal vurdere begrepet «samfunnsmessig lønnsomt» er det grunn til å være på vakt. Det er slett ikke sikkert at det som SVV mener er «samfunnsmessig lønnsomt», samsvarer med den virkeligheten som innbyggerne og politikerne i Moss opplever daglig.

Det er bra at det ble innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte på fredag 27. mars for å drøfte utspillet fra SVV. Og konklusjonen fra møtet var at byens politikere vil jobbe hardt inn mot regionens sentrale politikere, både i Viken fylkeskommune og Stortinget.

Kravet må være at arbeidet med Rv19 kommer i gang i løpet av den kommende seksårsperioden.

Mer fra: Debatt