Moss Dagblad

Halstein Sjølie er nå tiltalt for underslag og bedrageri

I september 2019 ble det avdekket at tidligere advokat Halstein Sjølie var under etterforskning for underslag av klientmidler. Nå foreligger tiltalen, som omfatter omkring 133 millioner kroner i underslag og bedrageri.

Halstein Sjølie var advokat ved Advokathuset Liljedahl på Jeløy inntil politiet startet å etterforske ham.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim forteller at virksomheten har vart i en periode på sju år. Sjølie skal ha overført pengene urettmessig til sin egen driftskonto ved at han utarbeidet fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter. Den uriktige bokføringen ble gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene.

- Brutt tilliten

– Det er en alvorlig tiltale, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat, sier Geir Kavlie.

Økokrim har i forbindelse med etterforskningen hatt et godt samarbeid med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og oppnevnt forvalter av advokatvirksomheten:

– Dette har vært en komplisert sak å etterforske og samarbeidet med Tilsynsrådet for advokater og forvalter av advokatvirksomheten har bidratt til å avdekke omfanget av forholdene.

Underslått fra 25 klienter

I en tidlig fase av etterforskningen innrømmet Halstein Sjølie underslag av 30 millioner kroner. Nå som saken er ferdig etterforsket, mener Økokrim at den tidligere advokaten har underslått drøyt 92 millioner av klientmidlene, som var satt inn på klientkonto i Sparebank 1 Østfold Akershus. Klientmidlene tilhører 25 klienter. To av Halstein Sjølies nærmeste medarbeidere i det tidligere advokathuset Liljedahl har tapt en million kroner hver. Begge to hadde overført en million for å stifte selskapet vestvendte Eiendommer AS. Etter Økokrims oppfatning er pengene brukt til egne formål.

Strafferamme: Seks år

Strafferammen for både grove underslag og for grove bedragerier er 6 års fengsel, forteller Kavlie.

Han sier at saken sannsynligvis vil bli ført for Oslo tingrett.

– Halstein Sjølies aktiviteter har foregått i flere fylker, og da kan det vært greit å ha rettssaken i Oslo. Under forutsetning at Halstein Sjølie aksepterer dette, sier Geir Kavlie.

Han er usikker på når saken kommer opp for retten.

– Det er mulig at det blir etter sommerferien, sier han til Dagsavisen Moss Dagblad.