Kan ikke kalle seg professor: Nina Witoszek.

Reagerte mot bruk av «professor»-tittel om Witoszek

Ledelsen ved Universitetet i Oslo reagerte mot bruken av tittelen «professor» om Nina Witoszek. Forskernettverket får kritikk.

«Professor Nina Witoszek» står hun presentert som, i kronikker blant annet i Aftenposten, Dagens Næringsliv og Dagbladet det siste året, og i publikasjonene fra Nettverk For Studier av Totalitarisme og Demokrati (NEST).
Men Nina Witozsek har ikke rett til å bruke tittelen professor. Tittelen hennes er forskningsleder. Det understreket Witoszek selv overfor Dagsavisen forrige uke.

«Det er ikke riktig å kalle Witoszek professor, for det er en beskyttet tittel og en annen karrierestige enn den hun har», understreker kommunikasjonsrådgiver Hilde Hartmann Holsten ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), der Witoszkek er ansatt, i e-post til Dagsavisen..

Senterleder Kristi Anne Stølen bekrefter at UiO-ledelsen reagert skriftlig overfor SUM, for feil bruk av tittelen «professor» om Nina Witoszek.

«Jeg har da tatt det opp med Witoszek og bedt om at hun selv passer på at riktig tittel blir brukt», skriver hun videre.

Les også: Aftenposten  - "Feilen er vår" 

Fire bøker

Forskernettverket NETS har siden 2011 gitt ut en serie antologier med artikler fra forskere og historikere.

Bøkene er redigert av Øystein Sørensen og Bernt Hagtvet, selv professorer ved UiO, samt historiker Nik Brandal. Nina Witoszek bidrar i fire av bøkene, hvor hun er presentert som «professor ved UiO», eller «professor ved senter for utvikling og miljø», SUM-leder Kristi Anne Stølen reagerer på nettverkets bruk av «professor» om Witoszek:

«Det synes jeg ikke noe om. Det er en glipp som ikke burde ha skjedd», skriver Stølen til Dagsavisen.

«Lovbrudd»

Seniorrådgiver Jon Iddeng i Forskerforbundet understreker at han ikke kan uttale seg om Witoszeks sak, men kommenterer på generelt grunnlag:

– Professor er en lovbeskyttet tittel. Det er en av de få titlene i Norge som ikke hvem som helst kan bruke. I akademia må dette håndheves strengt. Hvis noen kaller seg professor uten å være det, er det i prinsippet et lovbrudd.

«Uheldig»

– Det er uheldig hvis ansatte ved UiO tituleres feil. Professortittelen er beskyttet, og kan bare brukes av de som innehar tittelen. Utover dette kommenterer vi ikke interne personalmessige spørsmål, sier UiOs prorektor Ragnhild Hennum per e-post, via kommunikasjonsrådgiver.

Verken UiO-ledelsen eller SUM-ledelsen vil svare på hvilke tilfeller de har reagert på.

«Hva ledelsen har reagert på får du spørre ledelsen om. Jeg har fått henvendelse fra dem  i form e-post. Det du ellers spør om nå er å betrakte som interne personalspørsmål som jeg ikke ønsker å gå videre på», skriver SUM-leder Stølen.

«Det er en feil»

På kritikken fra SUM-lederen svarer professor Øystein Sørensen, medredaktør for antologiene fra NEST:

«Hvis den formelle tittelen er forskningsleder og ikke professor, så er det en feil at Nina Witoszek er blitt presentert som professor i de fire antologiene. Jeg regner imidlertid med at stillingen som forskningsleder ved SUM krever professorkompetanse, og det er i såfall et spørsmål om formell tittel og ikke om akademisk realkompetanse. En vanlig engelsk betegnelse er «Research Professor». For øvrig har denne tittelbruken ikke vært noe tema i redigeringen av våre antologier»,skriver Øystein Sørensen.

«Witoszek er forsker SKO 1183, som krever professorkompetanse, men ikke gir professortittel», understreker kommunikasjonsrådgiver Hilde Hartmann Holsten.

– Ingen kommentar

Dagsavisen har i flere dager bedt Nina Witoszek om intervju.

«Jeg har ingen kommentar. Gå til min website som er besøkt av mange journalister og redaktører som jobber i hast, hvor alt er klinkende klart: ninawitoszek.org», skriver Witoszek på e-post til Dagsavisen.

På Witoszeks hjemmeside presenterer hun seg selv som «Research Professor (Forskningsleder)». 

Uredelighet

To av Witoszeks bidrag i de omtalte antologiene fikk skarp kritikk av masterstudent Oscar Dybendahl, som omtalte dette som «forskningsjuks», i flere kronikker blant annet i Klassekampen i 2014 - der Witoszek ble presentert som «professor». Kritikken er nå blitt tatt opp i Kjartan Fløgstads nye bok «Etter i saumane», der Witoszek sammenlignes med skandalelegen Jon Sudbø.

Les også: Sjokkert over Fløgstad

«– Hva synes du som SUM-leder om at en av dine medarbeidere blir anklaget for forskningsjuks?»

«- Jeg synes det er veldig beklagelig», svarer senterleder Kristi Anne Stølen, og understreker at det ikke er kommet noen formell klage om vitenskapelig uredelighet hos Witoszek.

Oscar Dybedahl svarer: «Jeg vil ikke fremme en formell klage, da jeg ikke vet at dette formelt er forskningsjuks. Jeg tror ikke at artiklene ble fagfellevurdert. I så fall er det ikke strengt tatt forskning, selv om Witoszek presenterer det som vitenskapelig forskning på sin akademiske hjemmeside. Med andre ord blir det en gråsone. Men det er fortsatt juks, mener Dybedahl.

I Dagsavisen tidligere denne uka reagerte Oscar Dybedahl på hvordan Witoszek har omtalt ham i denne debatten.

Les også: - Hvordan kan hun holde på slik?

«Videre synes jeg universitet fortsatt burde ha meninger om det er akseptabelt for en «professor» å ture fram på denne måten i offentligheten, med usannhet, kildemanipulering og falske anklager. Og om  det er akseptabelt å ture fram slik hun gjorde spesielt mot en student ved Universitetet, som jeg var da jeg skrev kronikken», skriver Dybedahl.

Til dette svarer senterleder Kirsti Anne Stølen, som ikke har ønsket å stille til intervju: 
«Jeg legger meg ikke opp i hvordan den enkelte vitenskapelige ansatte ordlegger seg i den offentlige debatten, men ønsker en offentlig debatt om forskning med både respekt og stor takhøyde».