Lambda. ILLUSTRASJON: MIR/HERREROS ARQUITECTOS

Rådyrt å utsette Munch-byggingen

Byggingen av Munch-museet skulle startet i april 2015, men blir trolig flere måneder forsinket. Utsatt byggestart koster 10 millioner kroner per måned, advarer kulturbyråden, som ville vedta Munch-saken i september.

- Prosjektet styres etter en stram framdrift, og vi har et apparat som koster penger hver måned, sier kulturbyråd i Oslo kommune, Hallstein Bjercke (V).

I byrådssaken om nytt Munch-museum antydes byggestart for Lambda-bygget å være i april 2015. Men dette var forutsatt at Oslo bystyre klarte å vedta reguleringssak og finansieringen innen midten av september.

Som Dagsavisen skrev om for en tid tilbake, ba Hallstein Bjercke om at Bystyret burde hastebehandle Munch-finansieringen i september, men dette ble utsatt, da det var ønskelig å behandle reguleringssaken og finansieringen sammen. Dermed blir byggestarten forsinket fordi behandlingen tidligst vil skje på bystyremøtet 22. oktober.

- Vi kan regne med en forsinkelse på en måned eller to. Det vi sier nå er at byggestart skal skje før sommeren 2015, sier Bjercke.

I et notat til bystyrets organer advarer Bjercke om at forsinket byggestart innebærer høyere kostnader:

«For hver måned prosjektoppstarten forskyves, medfører dette en kostnadsøkning på ca. 10 millioner kroner», skriver han.

 

Les også:

Nytt museum blir 382 millioner dyrere

Sikret Lambda

 

Klart i 2019

Årsaken til forsinkelsen er at det må påregnes administrasjonskostnader for Kulturbyggene i Bjørvika (KIB) og prosjektledelsen, samt økt prisstigning for de antall måneder utsettelsen gjelder.

I byrådssaken, som ble lagt fram i sommer, anslår man at Lambda-museet kan åpnes for publikum ved utgangen av 2019. Kunsten kan først overføres etter tre måneders «stabil driftsperiode». Fordi det tar tid å flytte kunst og sette i gang driften, bør bygget stå klart i november 2018.

- Vi regner med at vi fortsatt skal klare å åpne museet innen utgangen av 2019, forsikrer Bjercke.

 

Les også: Ny prislapp: 2 milliarder

Ber statsministeren rydde opp

Sår tvil om statlig Munch-støtte

 

Fikk 605 millioner

Oslo kommune søkte om statlig bidrag til museet, som ifølge byrådssaken har en kostnadsramme på over 2,76 milliarder kroner. Dagsavisen har tidligere skrevet om at kommunen kunne vente bidrag på inntil en tredjedel av summen, altså 920 millioner kroner. Forrige ukes framlegging av statsbudsjettet for 2015 viste imidlertid at kommunen må nøye seg med en statsgaranti på 605 millioner fra 2017, fordelt på seks år fram i tid.

- Jeg er godt fornøyd med at det er avklart nå, men vi hadde ikke sagt nei om vi hadde fått en tredjedel, slik vi søkte om, og slik blant annet konserthuset Kilden i Kristiansand fikk, sier Bjercke.

Han mener det lover godt for at flertallet i Oslo bystyret vedtar Munch-saken 22. oktober, da alle, unntatt Frp, stemte for dette da finanskomiteen behandlet saken onsdag forrige uke.

 

Les også:

Ber Ap støtte Munch  Bjørvika

Høyt Munch-spill for Ap i Oslo

Ap-topper glade for Munch-avtale

 

Dyre kulturbygg

Men kulturbyggene kan bli dyre for Oslo kommune. Samtidig som prisen på Lambda-bygget stiger, bygges det et nytt Hovedbibliotek i Bjørvika, der det siste tallet på byggekostnader er på 2,6 milliarder kroner. Selv med statsgaranti til Munch-museet, vil de to kulturbyggene koste minst 5 milliarder kroner for kommunen alene. Det er 24 ganger så mye som Byrådet foreslår å bruke på kunst- og kulturtiltak i 2015. Men Hallstein Bjercke mener det er forsvarlig å bruke såpass med penger på kulturbyggene.

- Vi styrker samtidig kulturbudsjettene, i motsetning til regjeringen, og det er tatt høyde for disse store investeringene, som er investeringer for flere tiår framover. Dette er fullt ut forsvarlig, sier Bjercke.

Oslo kommune har søkt om statlig bidrag også til Hovedbiblioteket, men har fått avslag, da bibliotek regnes som en kommunal oppgave å finansiere. 14. august sendte imidlertid Hallstein Bjercke et brev til kulturminister Thorhild Widvey der han ba om et møte for å drøfte Hovedbiblioteket, Diagonale, der han ber om at de kan vurdere om Hovedbiblioteket kan få en rolle som utvikler av nasjonale tjenester.

 

Les også: Snart kan vi få se enda mer Munch

 

Søker prosjektstøtte

I statsbudsjettet for 2015 har 20 millionener fra Norsk Tippings overskudd gått til en pott for bibliotekutvikling, som skal forvaltes av Nasjonal­biblioteket.

- Vi kommer til å gjennomføre et enormt prosjekt innen dette, og vi vil lage løsninger som kommer hele Bibliotek-Norge til gode. Da vil vi ha en veldig sterk søknad til Nasjonal­biblioteket om støtte til prosjektet, sier Bjercke.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no