Annonse
Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Måtte svare for filmkutt

– Kulturministeren vil ikke lytte, mener Anette Trettebergstuen (Ap), etter at filmkuttet ble tatt opp i Stortingets spørretime.

Annonse
Kultur

 

Norsk filmbransje må finne seg i å klare seg med mindre, konkluderte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i Stortingets spørretime i går, da hun i går måtte svare for kuttet i overføringene til norsk film.

Les også: – Helt uforståelig filmkutt

Kutter 20 millioner

Det var Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen som hadde sendt inn spørsmål om hvorfor norsk filmbransje nå måtte ta et kutt på til sammen 20 millioner for 2018.

Norsk filmfond er på over 505 millioner kroner, og utgjør hoveddelen av de disponible midlene til Norsk filminstitutt. Det vakte sterke reaksjoner i norsk filmbransje at det kom et kutt i filmfondet på 16 millioner kroner som følge av budsjettforliket med Venstre og KrF.

– Vi har sørget for midler til filmfeltet også utenom filmfondet, blant annet ved en dobling til regionale filmsentre, og vi har opprettet en insentivordning som gjør at det kommer flere store filminnspillinger til Norge. Vi sørger for en god helhet i budsjettet sammen med våre samarbeidspartier. Så skjer det omdisponeringer vi må forholde oss til, kommenterte Helleland.

Trettebergstuen ba kulturministeren svare på hvor de 16 millionene skulle tas fra – «skal vi kutte en spillefilm? Alle norske filmfestivaler? Toppfinansiering av fire dramaserier?»

– Norsk filminstitutt fordeler midlene fra filmfondet. Jeg har tillit til at de disponerer midlene på en fornuftig måte, svarte Helleland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Lytter ikke

Trettebergstuen var ikke tilfreds med svaret.

– Kulturministeren er fornøyd med årets budsjettforlik, som innebærer en ørefik av et kutt til filmbransjen. Dette viser nok en gang at vi har en regjering og en statsråd som ikke lytter, kommenterer Anette Trettebergstuen.

Les også: Oppgitt over budsjettkameratenes filmkutt

Annonse