Kultur

– Å ruste opp Kultur-Norge er å bygge beredskap

Irene Halvorsen er ansatt som direktør ved Det Norske Teatret, og ser med stor bekymring på den nye fattigdommen i i Norge og Europa. Hun mener kulturen står sentralt i å bygge motstand.

– Jeg mener Det Norske Teatret er det viktigste teateret i Norge. Jeg skjønner at det er litt eplekjekt å si, men likevel, sier Irene Halvorsen. I mai ble det klart at Halvorsen blir ny direktør ved Det Norske Teatret. Halvorsen tiltrådte nå i juni.

Med det mener den påtroppende teaterdirektøren at det er kombinasjonen av at det er et nasjonalt teater, språkoppdraget, og uten sammenligning den største nynorsk-institusjonen, størrelsen og et knallsterkt kunstnerisk nivå.

– Dessuten har Det Norske Teatret påtatt seg et større ansvar nasjonalt med satsinga på Den mangfaldige scenen, sier Halvorsen.

«Heil ved»

Sentral motkultur

– Du sa i presseskrivet at den friskeste laksen svømmer motstrøms. Liker du å svømme motstrøms?

– Ingen liker at det bare er motgang. Men det er attraktivt å gå motstrøms iblant. Det er sånn man bygger høyde. Man kan få mer fart av å gå motstrøms først, og medstrøms senere. I min journalistiske karriere har jeg iallfall økonomisk gått motstrøms, i aviser, som Dagsavisen og Nationen, sier Halvorsen lattermildt.

Hun mener norske motkulturer har vært helt sentrale i byggingen av nasjonen Norge.

– Og selv om de motkulturene som lekmannsbevegelsen, avholdsbevegelsen og målrørsla ikke står like sterkt lenger, så lever den viljen og evnen til å ville stå for noe annet. Være en motmakt. En folkemakt.

– Teatrene opplever oppgang i besøkstall, selv om de går i minus. Så har vanene til kulturkonsumentene også endret seg. Flere og flere strømmer kultur, og «binge watcher» serier. Men der er teateret i en unik posisjon. Hvordan ser du på det?

– Teatrets styrke er uten tvil det analoge, det direkte møtet med publikum. Det er jo der magien skjer! Men vi må få publikum inn i salen. Pandemien skapte nye vaner, og forsterket en del trender som allerede var i gang.

– Selv om det er oppgang i besøkstall, så er den generelle nedgangen for teateret ganske brutal. Det gjelder teatre i hele Europa. Så dette er en generell bransjeutfordring, sier Halvorsen.

Les også: Krisen i Oslo Nye Teater: Høyst spill fra Byrådet om teaterets framtid

Irene Halvorsen

– Kommersialiseringa er ikke ny

Hun er verken «skeptisk til internett», eller nye vaner og en digital verden. Hun har både initiert og ledet endringsprosesser og jobbet med digitalisering som både journalist og redaktør i mediene de siste femten årene.

– Det er brutalt, men også sant: Det spiller ingen rolle hvor god kunsten er, hvis den ikke møter menneskene. Kunst kan ha egenverdi, men teatrenes eksistensberettigelse ligger jo i det magiske møtet mellom kunst og publikum – og i teaterets funksjon i samfunnet, sier den tidligere Dagsavisen- og Nationen-redaktøren.

Hun har to mål: At Det Norske Teatret klarer å vise fram hvorfor de er relevante for folk i dag, men også beholde utfordrerposisjonen.

– Kommersialiseringa er ikke noe nytt! Det Norske Teatret har levert store kommersielle suksesser og smale satsinger med samme, store selvtillit. Teatersjefen avgjør teaterets kunstneriske profil, men jeg håper og tror teateret skal fortsette å levere både bredt og smalt. Så må andre deler av teateret, blant annet jeg, jobbe hardt for å styrke teateret økonomisk og strategisk.

– Det Norske Teatret gikk på en saftig minus som følge av blant annet etter pandemi-slep, prisvekst og mer. Nå punget Regjeringen ut, men det ser ikke ut til å være nok til å dekke opp for all minuset. Hvordan skal du, og Kjersti Horn som tar over som teatersjef neste år, klare å snu skuta?

– Det er ingen hemmelighet at Det Norske Teatret har krevende økonomi. Styret har lagt en overordnet plan for å bringe teateret i balanse og gjenopprette egenkapitalen. Den planen skal påtroppende teatersjef Kjersti Horn og jeg følge opp, sammen med teaterets kompetente ansatte, og et kunstnerisk ensemble av ekstremt høy kvalitet. Jeg vil jo høre hva de tenker, sier Halvorsen.

På spørsmål om hun kan garantere for at det ikke blir noen oppsigelser, svarer hun at hun ikke er rede til å gi garanti for noe som helst.

– Jeg tror man må ta innover seg at det er en alvorlig situasjon, og at vi ikke kan fortsette sånn. Men jeg har et veldig sterkt håp om at det lar seg gjøre at vi slipper å si opp folk. Det er plan A.

Les også: Slår ring om Oslo Nye Teater: – Vi trenger ikke færre scener, vi trenger flere


Klar beskjed til kulturpolitikerne

– Hva er riktig pris for en teaterbillett for Vanlige Folk (™)?

– Jeg kan ikke hoste opp en pris her og nå. Men jeg tror ikke det er noe lurt at teatrene utvikler seg til å bli en type aktivitet som bare er til for øverste middelklasse. Teatrets verdi ligger jo i at man faktisk er viktig i samfunnssamtalen, og da må man være tilgjengelig for folk flest. Det er vedtatt å utrede prispolitikken, det mener jeg er lurt. Så tror jeg også det er lurt å se til andre bransjer om det finnes andre prismodeller som ivaretar publikum enda bedre. Samtidig som vi får finansiert kunsten. Det er en balansegang, sier Halvorsen.

Hun har også en tydelig beskjed til kulturpolitikerne:

– Kunst og kultur bygger gode borgere. Og det kan bygge mental motstandsdyktighet i befolkningen.

Mange unge, både i Norge og ellers i Europa, rapporterer om ensomhet, psykiske plager, de synes rett og slett at det er tøft å leve.

– Jeg tror helt oppriktig at kunst og kultur kan styrke befolkningens mentale helse. Og det tror jeg vi trenger nå, sier Halvorsen, og fortsetter:

Teaterdirektøren minner om at det er krig rundt oss på flere kanter, og økonomisk nedgang som folk kjenner på kroppen.

– Det tåler man bedre om man er trygg og sterk i seg selv, og har gode relasjoner. Snart kommer perspektivmeldingen, det er bare å høre politikerne snakke om milliardene som skal til forsvar og militær opprustning. Da vil andre satsinger oppleves som mindre viktig, som kultur, få mindre plass. Men jeg mener at det går an å argumentere for det motsatte: At det er like viktig å ruste opp Kultur-Norge. Det er en viktig del av å bygge en nasjon, og det å bygge beredskap, sier Halvorsen.

– Kontrollspørsmål: Hva har du i nynorsk karakter fra videregående?

– Det begynner jo å bli utrolig lenge siden – 30–40 år siden! Men jeg tror jeg fikk 5. Eller var det 4? Jeg har alltid vært veldig glad i språk, og opptatt av språk. Jeg startet på språklinja på videregående. Nynorsk er en sentral del av jobben ved Det Norske Teatret, avslutter Irene Halvorsen.

Les også: – Vi har over lang tid blitt offer for ostehøvel-kutt

Les også: Piknik i Parken-sjefen: – Dette er mitt personlige korstog (+)

Mer fra Dagsavisen