Kultur

Britisk opera kuttet oljesponsor. MDG: – Problematisk avtale for Munchmuseet

Nok en britisk kulturinstitusjon har stoppet sponsorsamarbeid med oljegiganten BP. Miljøpartiet De Grønne mener Munchmuseet nå bør droppe Aker BP som hovedsponsor.

Det vakte oppsikt i Storbritannia da det denne uken ble klart at Royal Opera House i London avvikler sin sponsoravtale med oljeselskapet BP etter 33 år.

Dette er gledelig, mener både Miljøpartiet De Grønne og aksjonsgruppa Stopp oljesponsingen av norsk kulturliv.

De siste årene har også Royal Shakespeare Company og National Portrait Gallery avsluttet sponsorsamarbeidet med BP (tidligere British Petroleum). Store britiske kulturinstitusjoner som National Theatre, National Gallery og Tate-museene har også stoppet samarbeidet med sponsorer fra oljeindustrien. British Museum og Science Museum står alene blant de største kulturinstitusjonene som fortsatt har oljesponsorer, skriver The Guardian.

Sponsoravtalen mellom Royal Opera House og BP utløp ved utgangen av 2022 og ble ikke fornyet, skriver The Guardian.

Britiske klimaaktivister jubler etter avgjørelsen. «Vi ser nå et seismisk skifte. Gjennom hele kulturlivet er det en bortimot total avvisning av merkevaren BP og den klimaødeleggende bransjen BP representerer», uttalte Chris Gerrard til The Guardian. Han er leder for den britiske organisasjonen Culture Unstained, som jobber for å få britiske kulturinstitusjoner til å kutte sponsoravtaler med fossilindustrien.

Extinction Rebellion climate change protesters stage a die-in outside the Royal Opera House to demand that they drop oil producer BP as a sponsor, in central London, Tuesday, July 2, 2019. (AP Photo/Matt Dunham)
Royal Opera House ved Covent Garden i London


– Gledelig

Den norske aksjonsgruppen «Stopp oljesponsingen av norsk kulturliv» mener det er betydningsfullt at Royal Opera House har avviklet sponsoravtalen med BP.

– Dette er gledelig. Royal Opera House er en stor kulturaktør, dette blir lagt merke til også utenfor Storbritannia. Flere store kulturaktører har avsluttet samarbeidet med oljeindustrien i Storbritannia. Det kommer til et punkt der kulturlivet ikke lenger vil assosieres med oljeindustrien, kommenterer komponist og artist Maja Solveig Kjelstrup Ratkje fra «Stopp oljesponsingen av norsk kulturliv».

Komponist og artist Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, her i 2015

– I Norge har det vært en del debatt om idrett og fossilindustrien som sponsor. Vi skulle ønske det var større bevissthet rundt oljesponsing av kulturlivet i Norge, sier Ratkje.

«Stopp oljesponsingen av norsk kulturliv»-aksjonen peker på at Munchmuseet har Aker BP som hovedsponsor. Aker BP er ett av Europas største oljeselskap, og er et resultat av fusjon mellom Aker og BP Norge i 2016.

Aker BP og Munchmuseet inngikk avtale om hovedsponsorat i 2019. Ved åpningen av det nye Munchmuseet i 2020 karakteriserte Naturvernforbundet sponsoravtalen som «opplagt grønnvasking».

MDG: – Kulturvasking

– Sponsoravtalen mellom Aker BP og Munchmuseet er problematisk, uttaler Katrine Nødtvedt, kulturpolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

– Personlig gir det meg blandede følelser rundt å ville besøke Munchmuseet, og det tror jeg flere og flere kjenner på. Med debattene som har vært rundt sportsvasking, burde vi også begynne å snakke om kulturvasking, mener hun.

Katrine Nødtvedt, kultur- og likestillingspolitisk talsperson, Miljøpartiet De Grønne

– Jeg mener Munchmuseet nå bør kutte dette sponsorsamarbeidet, og finne andre sponsorer enn fossilbransjen, sier Katrine Nødtvedt.

– Innad i MDG har vi også diskutert om det burde vært forbudt med reklame for fossilselskaper, på samme måte som for tobakk og alkohol. Vi vet jo at fossilselskapene ikke sponser ut fra sitt gode hjerte, men ut fra ønske om å bygge sin egen merkevare.

– Det offentlige har et ansvar med å sikre god finansiering for kulturen, og institusjonene har et ansvar i å beslutte hvilke sponsorer de kan stå inne for. I fremtiden håper jeg vi kan gå på både museum og festival uten å være del av en reklameplakat for oljenæringen, kommenterer Nøtvedt.

«Gjennom MUNCH vil merkevaren din assosieres med en fremtredende aktør som tiltrekker seg et sofistikert publikum både lokalt og globalt, og som er opptatt av kunst, kreativitet, og design. Våre partnere får bred synlighet gjennom vår omfattende markedsføring og PR», heter det i Munchmuseets omtale av sitt sponsortilbud.

Om det britiske operahusets beslutning om å droppe BP som sponsor, sier Nøtvedt:

– Denne saken viser at flere og flere ser på det å være assosiert med fossilindustrien som en omdømmerisiko. Det er gledelig at operahuset her viser at man kan velge andre sponsorer enn dem som tjener penger på å ødelegge klima og natur. Kulturinstitusjoner lever av å gi gode opplevelser til publikummet sitt, og når publikum gir tydelige tilbakemeldinger om at fossilspons blokkerer for dette, er bra at de tar det på alvor.

Astrup Fearnley-museet avsluttet i 2020 en omstridt sponsoravtale med oljeselskapet Lundin.

Munch-museet: – Våre partnere investerer i bærekraft

– Vi ønsker ikke i dag å ekskludere energiselskaper. Energiselskapene spiller en svært viktig samfunnsrolle, og er helt sentrale som drivere i overgangen til fornybar energi, og for viktige klimaløsninger, kommenterer Gitte Skilbred, kommunikasjons- og markedsdirektør ved Munchmuseet.

– Samarbeid mellom kunst, kultur og næringsliv er viktig, og Munchmuseet har solide samarbeidspartnere og sponsorer som bidrar til gjensidig verdiskapning. Aktører innen energisektoren har lang tradisjon i å gi støtte til kultur, idrett og bistand, kommenterer Skilbred.

– Våre partnere er selskaper som jobber langsiktig og strategisk, investerer i bærekraft på flere områder samt har et engasjement som for Munch som vi setter stor pris på. Gjennom økonomisk forutsigbarhet og kompetansedeling bidrar de til å styrke vårt samfunnsoppdrag, kommenterer Skilbred.

Aker BP: – Vi tar klimautfordringene på alvor

– Munch er et forbilde og en inspirasjon for mange, ikke minst for oss i Aker BP. Sponsoratet bidrar til at Munchmuseet kan holde et høyt aktivitetsnivå og tilgjengeliggjøre Munchs kunst for enda flere, kommenterer pressetalsperson Ole-Johan Faret i Aker BP.

– I likhet med Munch-museet, som er bygget med materialer og energiløsninger som bidrar til 50 % reduksjon av klimagassutslippene sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder, tar vi i Aker BP de globale klimautfordringene på stort alvor. Aker BPs CO₂-utslipp per fat er blant de laveste i hele olje- og gassindustrien, understreker Ole-Johan Faret.

– Vi skaper store inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet, og vi bidrar med kunnskap, data og erfaringer til nye bransjer. Dette skaper betydelig vekst og forbedring som når langt utover vår egen virksomhet, kommenterer Ole-Johan Faret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen