Kultur

Trekker seg fra styre i protest mot Løken Stavrum

Salam Norge-grunnlegger trekker seg fra styret i stiftelsen Cultiva, der Kjersti Løken Stavrum er styreleder. Utløsende faktor var striden i Ytringsfrihetskommisjonen.

– Jeg trekker meg fra Cultiva-styret i solidaritet med min kollega Begard Reza. Jeg kjenner igjen Kjersti Løken Stavrums nedlatende og urettferdige reaksjonsmønster i hvordan hun har håndtert kritikken mot Ytringsfrihetskommisjonen, hevder Thee-Yezen Al-Obaide, grunnlegger og nå assisterende generalsekretær i Salam, organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn i Norge.

Salam-leder Begard Reza trakk seg som medlem av Ytringsfrihetskommisjonen 23. juni i år, og publiserte en kronikk i VG med sterk kritikk av kommisjonens virksomhet. Det har utløst en omfattende debatt om Ytringsfrihetskommisjonens virksomhet.

Al-Obaide er nå assisterende generalsekretær for Salam Norge og jobber sammen med Begard Reza som generalsekretær.

Al-Obaide kommer fra Irak, og kom til Kristiansand som 17-åring. I desember 2019 ble Al-Obaide valgt inn som fast møtende 1. varamedlem i Kristiansand kommunes stiftelse Cultiva, i egenskap av generalsekretær i Salam. Stiftelsen ble opprettet i 2000 etter at kommunen solgte sine aksjer i kraftselskapet Agder Energi til staten. Formålet er å støtte kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter i Kristiansand. Stiftelsen rår over en forvaltningskapital på 2.2 milliarder kroner.

Kjersti Løken Stavrum leder ytringsfrihetskommisjonen - her under presentasjonen på  Litteraturhuset i Oslo 14. februar 2020.

I 2018 ble Kjersti Løken Stavrum utnevnt til ny styreleder for stiftelsen Cultiva, og oppnevnt for fire nye år nå i juni. Stavrum er direktør i Tinius-stiftelsen, som er største eier av mediekonsernet Schibsted. Løken Stavrum er også styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN. I 2020 ble Løken Stavrum oppnevnt som leder for den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen, som skal lage en NOU om ytringsfrihetens kår i Norge.

Konflikt i Cultivas styre

Tirsdag denne uka ga Al-Obaide beskjed om at han trekker seg fra Cultiva-styret. Overfor Dagsavisen viser han blant annet til en konflikt i Cultivas styre i desember 2020.

I e-post til styreleder Kjersti Løken-Stavrum og daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl skriver han: «Jeg har fulgt debatten om Ykom. Jeg reagerer på måten styreleder Kjersti Løken Stavrum har håndtert denne debatten og trer derfor av i solidaritet med min kollega Begard Reza».

– Jeg synes det er veldig synd at Al-Obaide trekker seg. Kjersti Løken Stavrum rolle som leder av Ytringsfrihetskommisjonen, er irrelevant i forhold til hennes rolle som styreleder i Cultiva, presiserer daglig leder for Cultiva-stiftelsen, Kirsti Mathiesen Hjemdahl.

Al-Obaide skriver videre at Stavrum «kom ut med opplysninger om at Reza var lite til stede og sa fint lite da hun deltok i møtene og indirekte karakteriserte henne som løgner. Noe jeg selv har opplevd i desember i fjor, hvor jeg også ble anklaget for det samme».

– Jeg har ikke kommet med de påstandene han hevder og heller ikke opptrådt slik det er beskrevet, kommenterer Kjersti Løken Stavrum overfor Dagsavisen.

«Ubehag og redsel»

«Det skaper et ubehag og en redsel hos meg at en styreleder med så mye makt kan operere på en slik hensynsløs måte, og ser derfor ikke hvordan det er mulig for meg å fortsette mitt arbeid hos dere», skriver Al-Obaide videre i sin e-post til Cultiva-ledelsen.

– Trekker du deg nå på grunn av forhold utenfor Cultiva-styret?

– Jeg vil understreke at dette ikke har med Cultiva-stiftelsen å gjøre. Cultiva er god stiftelse som gjør en kjempejobb. Jeg trekker meg på grunn av styreleder Kjersti Løken Stavrum og hennes lederstil. Dette handler om hvordan hun håndterer mennesker med minoritetsbakgrunn. Hadde det ikke vært for hennes håndtering av striden i Ytringsfrihetskommisjonen, kunne jeg fortsatt i Cultiva-styret. Nå har jeg ikke lenger tillit til henne.

Bilde av Thee-Yezen Al-Obaide i Salam Norge sine lokaler.

Al-Obaide grunnla Salam Norge i 2017, og fikk i fjor Zola-prisen «for sitt langsiktige arbeid for å fremme et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre ikke kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn».

Protokollført

Al-Obaide forteller at han uttrykte ønske om å gå ut av Cultiva-styret etter et styremøte 7. desember 2020. Styremøtene i Cultiva er åpne for offentligheten. Al-Obaide forteller Dagsavisen at han ba om å få protokollført aggressiv oppførsel fra styreleder Kjersti Løken Stavrum, etter at Al-Obaide hadde uttalt seg kritisk om stiftelsens nye strategi.

– Jeg opplevde å bli skjelt ut av Kjersti Løken Stavrum i et styremøte, da jeg svarte på et spørsmål hun stilte meg. Vi skulle vedta Cultivas nye strategi. Men i møtet da vi skulle vedta strategien, spurte Kjersti Løken Stavrum hva jeg synes om strategien. Jeg sa jeg var skuffet over at vi ikke fikk med det skeive perspektivet i strategidokumentet, og spurte hva som skulle til for at det kunne kommet med. Da slo Kjersti i bordet, sa «jeg må stoppe deg. Nå blir jeg veldig provosert». Hun begynte på en nedlatende måte å forklare hvordan et styre fungerer, og at dette var et innspill jeg hadde kommet med altfor sent. Det var ren utskjelling, ydmykende, og faktisk feil. Jeg sank i stolen, sier Al-Obaide.

– Jeg sendte en e-post til Kjersti etterpå der jeg sa at hun hadde reagert på en aggressiv måte, at hun var nedlatende, og at hun fremstilte mitt innlegg feil. Etter møtet ba jeg om å få protokollført at styreleder reagerte aggressivt og at jeg fant dette uakseptabelt. Men siden jeg ikke hadde sagt fra under møtet, hadde jeg ikke formell anledning til å få protokolltilførsel, var beskjeden jeg fikk fra sekretariatet, hevder han; – Etter dette snakket jeg med Kjersti Løken Stavrum på telefon og sa at det var vanskelig for meg å fortsette i styret når hun angriper meg på den måten og anklager meg for å være uforberedt. Et halvt år etter ser jeg hvordan min kollega Begard Reza blir behandlet, denne gangen i full offentlighet. Da kan jeg ikke lenger sitte i et styre med Stavrum som leder.

Daglig leder i Cultiva Kirsti Mathiesen Hjemdahl bekrefter at Al-Obaide ønsket en protokolltilførsel etter styremøtet 7. desember. Hjemdahl forteller Dagsavisen at hun har tatt opp Al-Obaides deltakelse i styrearbeidet.

– Han hadde vært veldig stille på flere styremøter. Jeg oppfordret ham til å delta mer i diskusjonene på områder som ikke bare gjaldt hans spisskompetanse. Jeg sa ikke at han hadde vært uforberedt, men at det kunne oppfattes slik i styret, understreker Hjemdahl.

– Selvsagt har jeg lest sakspapirene. Cultiva forvalter over to milliarder kroner, det er et stort ansvar, det sitter mektige mennesker rundt bordet, og man må være påpasselig med hva man sier. Jeg var redd for å si noe dumt. Det fortalte jeg også til Stavrum. Jeg ble hentet inn av valgkomiteen for å bidra med skeivt perspektiv og antirasisme. Det er det jeg kan, kommenterer Al-Obaide.

Reagerer på uttalelser

Da Begard Reza trakk seg fra Ytringsfrihetskommisjonen, uttalte Løken Stavrum til Dagsavisen: «Kommisjonens arbeid foregår i rommet der vi møtes. Begard Raza har i liten grad vært til stede der». «Vårt arbeid som hun kritiserer, har hun i liten grad vært til stede på» gjentok Stavrum i Dagsavisen etter kritikk fra Reza.

Thee Yezen Al-Obaida reagerer på dette.

– Løken Stavrum hevder at Begard Reza har vært lite til stede i Ytringsfrihetskommisjonen – hvilken relevans har det? Hvorfor tar hun ikke alvorlig kritikken Begard kommer med? Istedenfor å prøve å finne ut hva som har skjedd i kommisjonen, går hun ut med beskyldninger mot min kollega i Salam om å ikke være til stede i kommisjonens møter, sier han.

Generalsekretær Begard Reza i organisasjonen Salam, Norges første og eneste lhbt-organisasjon for personer med muslimsk bakgrunn.

Overfor Dagsavisen har Reza hevdet at hun tok opp transfobiske uttalelser fra kommisjonsmedlemmer med Stavrum under et av kommisjonens møter. Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum har uttalt til Dagsavisen at hun ikke har noen erindring om at Reza tok opp transfobiske uttalelser med henne. Reza har senere utdypet hendelsen i en kronikk publisert i Utrop denne uken.

– Jeg har sett opp til Kjersti Løken Stavrum for hennes standhaftighet i debatter om ytringsfrihet. Men etter at hun angrep meg i Cultiva-styret, og etter de siste to månedenes sirkus i Ytringsfrihetskommisjonen, har jeg ingen tillit til henne lenger, sier Al-Obaide.

Al-Obaide reagerer også på uttalelser fra Kjersti Løken Stavrum under Ytringsfrihetskommisjonens panelsamtale på Arendalsuka tirsdag denne uka, på spørsmål om kommisjonen har rutiner for varsling.

«– Varsling er ikke et fenomen som gjelder i en kommisjon. Jeg er ingen sjef. Jeg har ingen instruksjonsmyndighet. Reglene for varsling gjelder ikke» sa Stavrum fra scenen i Arendal.

– Formelt og juridisk har hun sikkert rett. Men hva med etikk? Moral? Folkeskikk? spør Al-Obaide.

– Hun har sagt ja til å lede kommisjonen, og det er hennes ansvar at kommisjonen opptrer redelig.

Fredag hadde Cultiva-styret ekstraordinært styremøte.

– Jeg mener Kjersti Løken Stavrum mangler forståelse for mennesker med minoritetsbakgrunn. Dette er et klassespørsmål. Kjersti Løken Stavrum sitter på toppen av det norske samfunnet. Vi kommer fra to forskjellige verdener. Hun forstår oss ikke. Når vi snakker, lurer jeg på om hun i det hele tatt hører, mener Al-Obaide.

Stavrum svarer: – Umulig å forsvare seg

«Jeg varslet leder av Rådet og valgkomiteen i Cultiva for noen uker siden om at det Thee-Yezen Al-Obaide gjør nå, kunne komme til å skje. Det følger et mønster med harde personlige angrep som det er umulig å forsvare seg mot», svarer Kjersti Løken Stavrum i e-post til Dagsavisen.

Ytringsfrihetskommisjonen, ved leder Kjersti Løken Stavrum (til h.), Adele Mathiesen, Bente Kalsnes, Bård Michaelsen og Eirin Ekefjord

«Bakgrunnen er at Ytringsfrihetskommisjonen inviterte inn kunstner Morten Traavik og blogger Are Søberg («Sløseriombudsmannen») til et innspillsmøte tidligere i sommer. Målet er, tror jeg, å bygge opp et stereotypt fiendebilde selv om det ikke finnes en fiende».

«Jeg har ikke kommet med de påstandene han hevder og heller ikke opptrådt slik det er beskrevet. Jeg vil likevel understreke at jeg synes det er synd at han trekker seg, det har jeg også kommunisert tydelig til Thee Yezen».

«Det har for øvrig vært et ønske fra medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen om ikke å gå i konfrontasjon med hans sjef i Salam, Begard Reza. Derfor har jeg ikke kommentert hennes påstander eller deltatt i noen debatter om disse.»---

FAKTA: CULTIVA

* Opprettet i 2000. Forvaltningskapital på 2.2 milliarder kroner, stammer fra salg av Kristiansand kommunes aksjer i Agder Energi

* Formålet er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

* Stiftelsens formelle navn er Kristiansand kommunes energiverksstiftelse

* Siden opprettelsen har stiftelsen investert 360 millioner kroner i ulike prosjekter i Kristiansand, hovedsakelig til kulturformål. I 2010 overførte stiftelsen 350 millioner kroner til «Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand».

* Styret oppnevnes av en rådsforsamling, hvor sju av elleve representanter velges av Kristiansand bystyre

* Styreleder for Cultiva er Kjersti Løken Stavrum

---


Mer fra Dagsavisen