Kultur

Trekker seg fra ytringsfrihetskommisjonen i protest

Bråket om Sløseriombudsmannen fortsetter: Nå har Begard Reza trukket seg fra regjeringens Ytringsfrihetskommisjon og retter skarp kritikk mot kommisjonen.


Like før Ytringsfrihetskommisjonen startet sitt innspillsmøte for kunstnere under festivalen Kulturytring Drammen onsdag formiddag, kunngjorde kommisjonsmedlem Begard Reza at hun trekker seg fra kommisjonen, bl.a. i protest mot Sløseriombudsmannens deltakelse på innspillsmøtet.

«Latterliggjøring av transpersoner og Metoo. Aktivistisk støtte til «Sløseriombudsmannen» og uthenging av kunstnere: Det er blitt umulig for meg å fortsette arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen», skriver Reza i en kronikk i VG, publisert onsdag. Reza er generalsekretær i Salam, organisasjonen for skeive muslimer i Norge.

Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum var ikke kjent med at Reza ville trekke seg, før kronikken ble publisert i VG onsdag morgen, og var ikke kjent med Rezas kritiske synspunkter på kommisjonen.

– Det synes jeg er uryddig, kommenterer Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum - se svar lenger ned i saken.

Are Søberg, også kalt Sløseriombudsmannen og Kjersti Marie Løken Stavrum på Ytringskommisjonens innspillsmøte under Kulturytring Drammen 23. juni.

I Dagsavisen denne uka gikk forbundet Norske Dansekunstnere ut med skarp kritikk av Ytringsfrihetskommisjonen for å ha invitert Sløseriombudsmannen alias Are Søberg til å delta på kommisjonens innspillsmøte for kunstnere.

Omdiskutert Facebook-konto

Sløseriombudsmannen er navnet på en omdiskutert og populær Facebook-konto, som bl.a. har delt klipp fra sceneforestillinger som har fått offentlig støtte, og stilt spørsmål ved pengebruken. Kontoen var anonym fram til i mars, da Søberg ble navngitt og sto fram i media. En rekke danse- og scenekunstnere har kritisert Søberg for uthengning og hets. «Flere kunstnere har blitt sjikanert av Sløseriombudsmannen gjennom hans Facebook-konto der han forsøker å rokke ved finansieringsgrunnlaget for sceniske ytringer», heter det i Fritt Ords rapport «Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020».

Kunstner og regissør Morten Traavik inviterte Are Søberg til samarbeid om teaterforestillingen «Sløserikommisjonen», som ble fremført første gang i Bergen tidligere i år, og som tirsdag kveld ble vist under Kulturytring Drammen.

Are Søberg, bedre kjent som Sløseriombudsmannen, med Zahid Ali og Shabana Rehman på Sløserikommisjonen Seksjon 1 - Vestland på BIT Teatergarasjen.

– Det problemet egentlig går ut på er at en liten gruppe scenekunstnere mener det er en menneskerett å motta andres skattepenger uten at noen skal kunne kritisere pengebruken, uttalte Are Søberg til Dagsavisen denne uka.

Invitasjonen til Søberg var det som til sist gjorde at Raza trakk seg fra kommisjonen, skriver hun i VG-kronikken.

«Invitasjonen av «Sløseriombudsmannen» står i skrikende kontrast til kommisjonens mandat om å problematisere ytringer som «reduserer utsatte gruppers reelle ytringsmuligheter og demokratiske deltakelse» skriver Raza i VG.

I VG-kronikken skriver hun bl.a. at hun valgte å bli med i kommisjonen selv om det hun karakteriserer som «kulturkrigere» også var invitert med, fordi hun hadde tro på å ha motstemmer i kommisjonen.

«Men det har blitt tydelig at jeg selv ikke har mulighet til å fungere som annet enn en maskot. Jeg ble det muslimske, skeive alibiet. Til ingen nytte har jeg kritisert sekretariatet internt mange ganger og spurt hvorfor de inviterer inn rasister og hatpredikanter som selvfølgelige «eksperter» på ytringsfrihet.» skriver Raza i VG.

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt av kulturdepartementet i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge, og komme med en Norsk Offentlig Utredning som sluttdokument.

Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør for Tinius-stiftelsen.

Kommisjonen har 18 medlemmer: Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Nils Johan Heatta, Bente Kalsnes, Sebastian Klein, Mímir Kristjánsson, Adele Matheson Mestad, Bård Borch Michalsen, Steinar J. Olsen, Shabana Rehman, Kjetil Rolness, Vebjørn Selbekk, Jan Inge Sørbø og Sarah Zahid. Begard Reza har nå trukket seg.

Stavrum svarer: - Overrasket over begrunnelsen

– Jeg er ikke overrasket over at hun trekker seg, men jeg er overrasket over begrunnelsen, kommenterer Kjersti Løken Stavrum, leder for Ytringsfrihetskommisjonen.

Kjersti Løken Stavrum leder ytringsfrihetskommisjonen - her under presentasjonen på  Litteraturhuset i Oslo 14. februar 2020.

– Vårt mandat er å undersøke status for ytringsfrihet i Norge. Da må vi høre på ulike stemmer. I det konkrete spørsmålet om Sløseriombudsmannen er dette en stemme som er blitt gjort viktig av kunstfeltet selv.

– Det er et omfattende arbeid å sitte i Ytringsfrihetskommisjonen. Kommisjonen består av frie, uavhengige stemmer, og kommisjonens arbeid foregår i rommet der vi møtes. Begard Raza har i liten grad vært tilstede der. Nå har jeg lest i VG hva hun mener. Ingen av anklagene hun fremsetter i VG-kronikken har hun gjort meg kjent med. Det synes jeg er uryddig, sier Kjersti Løken Stavrum.

Til det Begard Raza skriver om å bli «det skeive, muslimske alibiet» kommenterer Stavrum:

– Det forstår jeg virkelig ikke. Et alibi for hva? Vi er her for å gjøre en jobb.

– Vi har et konstruktivt, løsningsorientert samarbeid i ytringsfrihetskommisjonen. Det er åpenbare uenigheter i rommet, men medlemmene våre har håndtert det konstruktivt, sier Stavrum.

Scenekunst-organisasjonene Norske Dansekunstnere, Norske Scenekunstneres Forbund og Norsk Teater- og Orkestforbund har alle uttrykt sin uenighet med invitasjonen til Sløseriombudsmannen. Et medlem av kommisjonen har trukket seg i protest mot invitasjonen.

– Ser du noe problematisk med at Ytringsfrihetskommisjonen inviterte Sløseriombudsmannen til dette innspillsmøtet?

– Dette er Ytringsfrihetskommisjonen! Vi er ikke her for å ta noens side, eller være samstemte. To inviterte kunstnere sa nei til å delta med henvisning til boikotten av møtet. Vi har en lang liste inviterte til møtet, ikke alle kunne komme, av forskjellige grunner. Vi kontaktet alle de som Begard Reza ba oss om å invitere, så lyktes vi ikke med å få dem til å delta, mest av praktiske grunner.---

Mer fra Dagsavisen