Kultur

– Er det virkelig dette regjeringen ønsker? spør Musikkrådet

Kan kor og korps i områder med lavt smittetrykk bare sette i gang å øve? Det frivillige musikklivet vil ha klart svar fra helseminister Bent Høie.

Onsdag sendte Norsk musikkråd brev til helseminister Bent Høie (H), der de krever at det frivillige musikklivet skal likebehandles med idretten og annen frivillighet. De syns at deres 35 organisasjoner med rundt 260.000 musikkutøvere ikke får klar nok beskjed fra helsemyndighetene om det er lov til å øve i kommuner med lavt smittetrykk.

– Vi ber om tydelige og klare regler og anbefalinger, slik idretten får. Musikkaktivitet begrenses unødvendig mye fordi det er så uklart hva som er lov på vårt felt, sier Musikkrådets styreleder Bjørgulv Borgundvaag.

Les også: De synger på Zoom mens de venter på bedre tider

Lokalt handlingsrom

Dagsavisen skrev tirsdag om at Norsk musikkråd etterlyste klarere regler og anbefalinger om deres medlemmer i kommuner med lavt smittetrykk kan gå i gang med musikkøvelser hvis de fulgte smittevernreglene. Organisasjonen mener kommunene har et lokalt handlingsrom der de kan arrangere musikkøvelser. De skriver i brevet: «Selv om det eksisterer et lokalt handlingsrom mellom forbudene i Covid-19-forskriften og de nasjonale anbefalingene, er vår erfaring at ikke bare musikklag, men også lokal smittevernmyndighet og sågar lokalt politi, har tolket nasjonale anbefalinger som om de var en forskrift».

– Nå må helseminister Bent Høie på banen, sa Borgundvaag tirsdag.

Når så Dagsavisen ba Høie om en kommentar til dette, sendte hans departement saken videre til Kulturdepartementet (KUD). KUDs statssekretær Gunhild Berge Stang (H) skrev så i en e-post til Dagsavisen:

– Regjeringen har åpnet for at barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For voksne derimot er den tydelige nasjonale anbefalingen å redusere aktivitet og møtepunkter, og det er ikke anbefalt å drive organisert aktivitet innendørs, skriver Berge.

– Når det gis en anbefaling betyr det at den enkelte organisasjon selv må foreta en helhetlig vurdering av om det er forsvarlig og ønskelig å avholde øvelse, gitt den generelle overordnede anbefalingen, fortsatte Berge, og la til:

– Alle aktiviteter må, om de gjennomføres, selvsagt ivareta avstandskrav og øvrige krav til smittevern. I områder med stort smittetrykk kan det være andre anbefalinger og regler som gjelder.

Ikke forbudt, men...

Etter det Dagsavisen forstår, er holdningen i KUD at altså ikke er forbudt å arrangere øvelser lokalt, men at det ikke er klokt å gjøre det, selv om smittetrykket i kommunen kan være lavt. Borgundvaag og Musikkrådets generalsekretær Bjarne Dæhli reagerer kraftig på at departementet vil overlate denne vanskelige beslutningen til organisasjonene selv.

– Er det virkelig dette regjeringen ønsker? spør Borgundvaag.

– Skal det være opp til hvert enkelt musikklag og frivillige lag å selv vurdere dette, uten noen smittevernfaglig kompetanse, mens idretten skal fortsette å få tydelig veiledning og særbehandling i statlige retningslinjer? fortsetter han.

– All utydelighet tolkes innskrenkende, også av lokal smittevernmyndighet, og regjeringen legger nå ansvaret på foreldre, utøvere og tillitsvalgte. Når myndighetene nå skal vurdere om det skal åpnes for mer frivillig aktivitet for voksne, er det en selvfølge at alle kulturuttrykk likebehandles med idretten, sier Borgundvaag, som nå avventer svar fra helseministeren på brevet de har sendt.