Kultur

Ber Raja ta insentiv-grep

Norge går glipp av store inntekter. Mener en bedre insentivordning kan få fart på økonomien etter korona.

Bilde 1 av 2

Dette mener de norske filmkommisjonene, som jobber med å få internasjonale film- og TV-innspillinger til Norge.

Onsdag ble det kjent at hele insentivordningen for 2021, 68.6 millioner kroner, går til ett filmprosjekt: Storfilmen «Scorpio», av samme produsent og norske tilrettelegger som «Mission Impossible»-filmene med Tom Cruise.

Sist uke skrev filmkommisjonene et felles brev til kulturminister Abid Raja (V). Brevet er også undertegnet en rekke organisasjoner i og utenfor filmbransjen, inkludert LO, NHO Reiseliv og Virke Reiseliv. Her ba de kulturministeren ta grep og øke rammene for insentivordningen.

Les også: Tom Cruise i Raja-video: – Elsker Norge

Etter onsdagens tildeling av insentivmidler rykker de ut med en ny felles uttalelse.

«Det er åpenbart at den norske insentivordningen ikke er dimensjonert for det internasjonale markedet» skriver filmkommisjonene. Uttalelsen kommer fra den nasjonale filmkommisjonen sammen med de fem regionale filmkommisjonene i Oslo, Lillehammer, Bergen, Tromsø og Trondheim.

Brukt opp

– Nå er alle midlene for 2021 brukt opp. Da har vi ikke mer å tilby. Ved denne søknadsrunden var det innspillinger for over en milliard kroner som vi går glipp av i Norge, sier Truls Kontny. Han er leder for den nasjonale filmkommisjonen, som fra nyttår ble skilt ut fra Norsk filminstitutt og nå er en egen stiftelse.

En rekke bransjeaktører og opposisjonspolitikere har reagert på at ordningen er for liten til å romme alle som ønsker å gjøre innspillinger i Norge.

– Dette er den dårligste insentivordningen i Europa, konstaterer Kontny.

Siden insentivordningen ble opprettet i 2016, har bl.a. James Bond- og «Mission Impossible»-innspillinger funnet sted i Norge. På sensommeren og høsten 2020 var Tom Cruise i Norge og spilte inn flere store actionscener til den kommende «Mission Impossible 7». Den fikk refusjonsstøtte på 50 millioner kroner gjennom insentivordningen.

Filmanmeldelse «Malcolm & Marie»: Lang natts ferd mot dag (+)

Gjennom ordningen får produsenter tilbakebetalt 25 prosent av utgiftene ved internasjonale innspillinger i Norge. Rammen for ordningen, som går under NFIs budsjett, har vært mellom 50 og 100 millioner kroner årlig.

– Dette er en rabattordning. Vi gir ikke 50 millioner til Tom Cruise, slik noen sier. Det er en rabatt for at han skal legge igjen det firedobbelte. A/S Norge får en milliard i omsetning ved å gi en rabatt på 25 prosent, påpeker Kontny.

«Libra» var dekknavnet til «Mission Impossible 7» i søknadsrunden til insentivordningen for 2020. Scorpio, eller skorpionen, er stjernetegnet som følger etter Libra – vekten – i dyrekretsen. Men heller ikke Kontny vil kommentere hvorvidt «Scorpio» er den nye «Mission Impossible»-filmen.

For liten

Både NFI og filmkommisjonene konstaterer med «Scorpio»-tildelingen at Norge er blitt et attraktivt innspillingsland for store internasjonale produsenter. «Det norske rekordbudsjettet til den internasjonale storproduksjonen «Scorpio» viser hvilket potensial Norge har, i et marked med sterk global konkurranse. Det viser også en klar tillit til hva den norske filmindustrien kan levere», skriver filmkommisjonene i sin uttalelse.

De påpeker at den norske insentivordningen har den minste totalrammen av samtlige land med slike ordninger, og er den eneste der søknader bare behandles en gang i året. «En rekke europeiske land har det siste året styrket sine filminsentivordninger som del av koronakrisetiltak. Dette er ordninger som fra før var vesentlig bedre enn den norske» påpeker filmkommisjonene. I stortingsmeldingen om filmpolitikk anførte familie- og kulturkomiteen at insentivordningen burde følges og utvides ved behov.

I brevet til Raja ber de om halvårlige justeringer av midlene til ordningen. «Uten en justering av rammen kan Norge miste over 700 millioner kroner i inntekter» skriver de til kulturministeren.

– Insentivordningen burde vært automatisk og regelstyrt, slik at alle internasjonale innspillinger i Norge kunne få refusjon. Det kunne kickstartet den norske økonomien etter korona. Det ville gitt arbeidsplasser til filmbransjen og i tilstøtende næringer. Film- og TV-bransjen er en raskt voksende næring, sier filmkommisjon-leder Kontny.

– I første omgang ber vi om at rammene for ordningen styrkes. Å gjøre den regelstyrt er en større politisk prosess, sier Kontny.

Raja svarer: Etterspørselen viser at satsingen er riktig

Kulturminister Abid Raja (V) vil evaluere insentivordningen i 2021.

Oslo 20201215. 
Det er snart et år siden Abid Raja tiltrådte som kulturminister. Han ser tilbake på 2020 som et spesielt år og ser fram til oppgavene i 2021.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Abid Raja. Foto: NTB

«Fra insentivordningen ble opprettet av denne borgerlige regjeringen har lokalmiljø rundt omkring i Norge totalt sett mottatt et milliardbeløp. Viktigere enn det, mener jeg likevel, er at så mange i norsk film- og TV-bransje har fått muligheten til å bidra i store prosjekter. Det øker kvaliteten på det vi holder på med, og gjør Norge til en filmnasjon å regne med», kommenterer kulturminister Abid Raja (V) til utspillet fra filmkommisjonene.

Raja svarer på e-post gjennom departementets kommunikasjonsenhet.


«Så er det viktig at vi har en kunnskapsbasert tilnærming. Derfor har vi varslet at vi selv skal evaluere denne ordningen i 2021. I denne evalueringen har vi selvsagt ha med oss at etterspørselen i ordningen har vært høyere enn budsjettrammene har gitt rom for. Det er jeg jo veldig glad for, fordi det viser hvorfor denne regjeringens satsing på dette var riktig og viktig», skriver Raja, som møtte Tom Cruise på settet under innspillingen av «Mission Impossible 7» i fjor.
«For produsentene er forutsigbare rammevilkår det viktigste, og «Mission Impossible»-innspillingen har vist at Norge kan håndtere store produksjoner – også under pandemien. Så kan jo ikke jeg forskuttere konklusjonene av en slik evaluering, men dette er en ordning som denne regjeringen har startet, så at vi har fremoverlent syn på dette skal det ikke råde noen tvil om» fastslår Raja.