Kultur

SV: – Jeg blir ikke lenger overrasket over vinglingen til regjeringen

Kulturminister Abid Raja (V) har fordelt de siste koronamillionene før jul. Reaksjonene varierer fra glede til påstander om vingling og kaotisk kriseledelse.

Bilde 1 av 2

– Vi ble gledelig overrasket. Ikke minst var det overraskende at det kom ekstra midler i inneværende år, skriver rådsleder Lars Petter Hagen i Kulturrådet i en e-post til Dagsavisen.

– Kuttet på 10 millioner er jo fra neste års budsjett, så vi håper på en andel av stimuleringsmidlene også i 2021, sier Hagen, som forrige uke slo alarm etter at regjeringen i budsjettforliket kuttet i Kulturfondet med 10 millioner. På gårsdagens pressekonferanse i Kulturdepartementet annonserte kulturminister Abid Raja (V) plutselig at han nå vil styrke fondet med 40 millioner.

Les også: Sjokkert over millionkutt

Vil styrke Kultur-Norge

Etter å ha rost Kultur-Norge for «pågangsmot» i koronakrisen, sa han:

– Vi fortsetter å se hvor det er mulig å styrke Kultur-Norge, og hvor det er mulig å gjøre grep for å holde aktiviteten i gang. Vi styrker Kulturfondet med 40 millioner for å styrke det frie kunstfeltet. Vi øker tilskuddet slik at Norsk kulturfondet fortsatt får muligheten til å støtte opp om bredden og mangfoldet i norsk kulturliv. De gjør en formidabel jobb med å løfte fram mange små, men viktige kunst- og kulturuttrykk over hele landet, sa Raja.

Fordelte midler

Han fortalte videre hva han vil gjøre med de siste midlene fra potten på 900 millioner for som han kom med tidligere i høst, som skulle gå til stimulering og kompensasjon for et koronarammet kulturliv i perioden fra 1. september til nyttår. Av de resterende 103 millionene fra potten gikk altså 40 millioner til Kulturfondet. Resten blir fordelt slik:

40 millioner til filmbransjen,

19 millioner til innkjøp av kunst og kunsthåndverk.

2 millioner hver til henholdsvis KODE Kunstmuseer og Komponisthjem, Museene i Sør-Trøndelag, Nordnorsk Kunstmuseum og Museet Midt.

1 million hver til Henie Onstad Kunstsenter, Drammens museum for kunst og kulturhistorie, Vestfoldmuseene, Lillehammer Museum, Preus museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugalandmuseet, Museum Stavanger, Musea i Sogn og Fjordane, Musea på Sunnmøre og RiddoDuottarMuseat ved Sametinget.

4 millioner til KORO.

Både Ap, SV og Sp i Stortinget gikk i forrige uke hardt ut mot Raja og regjeringen, etter at budsjettforliket med Frp førte til det store kuttet i Kulturfondet. Fondet står svært sentralt i norsk kulturliv, som en viktig støtteordning for det frie kunstfeltet over hele landet. Når kulturministeren uka etter «gjør opp» for kuttet, syns SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård det vitner om kaotisk kriseledelse.

– Jeg blir ikke lenger overrasket over vinglingen fra regjeringen og deres såkalte kriselederskap. Den ene dagen sier Raja «gå ut og hold julekonserter», den neste dagen sier Erna «hold dere hjemme». Det er ikke akkurat trygg og forutsigbar kriseledelse vi ser, sier Øvstegård, som syns det bare skulle mangle at Kulturfondet nå blir styrket. Han minner også om at de 40 millionene ikke er friske midler, men midler Raja omdisponerer fra stimuleringsordningen.

– Alle de hundrevis av mottakerne av kulturfondsmidler har levd i usikkerhet og vært hardt rammet siden 12. mars. De har blitt skalta og valta med og trenger forutsigbarhet. Å styrke Kulturfondet har vært det mest åpenbare krisetiltaket for å hjelpe dem, sier Øvstegård, og legger til at SV har foreslått å styrke fondet med 100 millioner for å trygge det gjennom krisen.

Også Ap ønsker å bruke 100 millioner på dette. Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen understreker at behovet for å styrke fondet er «enormt» nå i koronakrisen.

– Det er dog underlig at regjeringa kutta 10 millioner i forrige uke. Her gis det med en hånd og tas med den andre.

– Bekymret

Lars Petter Hagen i Kulturrådet virker også betenkt over måten kulturministeren har håndtert dette på, selv om han mener at de 40 millionene til Kulturfondet kommer til å bety mye for norsk kulturliv:

– Kulturfondet gir tilskudd til både enkeltkunstnere og arrangører og kulturformidlere. Fondet er viktig både for bøkene du låner på biblioteket, for den smale kunsten som ellers ikke ville blitt til, og for den store bredden i norsk kulturliv. Det kommer både kunstnerne og publikum til gode, sier han.

– Jeg er veldig glad for tilleggsbevilgningen, men er bekymret for langsiktigheten. Norsk kulturfond har en avgjørende rolle i det norske samfunnet for å stimulere til økt formidling og produksjon av kunst og kultur. Det trengs politisk vilje til å satse på den bredden av norsk kunst- og kulturliv som Norsk kulturfond representerer, og en anerkjennelse av det frie feltets betydning i det norske samfunnet.

Styrker filmbransjen

Norsk filminstitutt ble også styrket med 40 millioner. De går til en ny ordning for å dekke koronarelaterte kostnader, og hjelpe filmer og dramaserier som allerede har fått støtte fram til ferdig produksjon. En del av de nye NFI-midlene vil gå til å flagge hjem norske filmproduksjoner som hadde lagt opp innspilling i utlandet, men som ikke kunne gjennomføre på grunn av restriksjoner på reise under koronapandemien.

Dagsavisen skrev tidligere i høst om filmprodusent Frederick Howard, som over nyttår skulle lede den norske nyinnspillingen av juleklassikeren «Tre nøtter for Askepott» i bl.a Tsjekkia, med internasjonal medfinansiering. Han etterlyste en midlertidig insentivordning for filminnspillinger som flyttes tilbake til Norge.

– Det er positivt at Raja nå legger kompenserende midler på bordet. Det er de mest internasjonaliserte filmprosjektene som rammes hardest av krisen, kommenterer Howard.

Les også: Kinoer stengt: Ber om koronahjelp for filmprodusenter

Snart ferdig

Kulturministeren hadde også i går gode nyheter til alle de som har ventet på svar på søknaden om stimuleringsordningen i høst. Raja har fått kritikk for at mange kulturaktører har måttet leve i uvisshet i lang tid uten å få svar, og for at det en stund så ut til stimuleringsmidlene ikke treffer kulturlivet i nedstengte byer som Oslo. Det har kommet 1.711 søknader til ordningen, og Raja håper de vil være ferdigbehandlet i løpet av uka. Mer enn 1.500 søknader er allerede ferdigbehandlet og 629 millioner bevilget.

Les også: Musikaler i krise: – De kan jo ikke forskjellsbehandle

Mer fra Dagsavisen